Stoomcursus Horizontaal Toezicht

in 1 dag zicht op alle relevante aspecten, gevolgen en activiteiten

Stoomcursus Horizontaal Toezicht

Er wordt veel aandacht besteed aan de rechtmatigheid van declaraties in de zorg. De huidige systematiek is complex en er zitten veel risico’s in het registratieproces. Deze complexe regels, inefficiënte controles en onzekere omzet waren aanleiding voor de eerste gesprekken over Horizontaal Toezicht. Met als doel: geen controles en herstelwerk achteraf, maar duidelijke afspraken tussen zorg en zorgverzekeraar over processen, gebaseerd op wederzijds vertrouwen.

 • NVZ, ZN en NFU staan voor de verdere uitrol van Horizontaal Toezicht: 80% van de ziekenhuizen en UMC’s is in 2020 ingericht op Horizontaal Toezicht. Om deze uitrol te ondersteunen is de landelijke HT-toolkit gepubliceerd: zorgorganisaties en zorgverzekeraars maken afspraken om foute zorgnota’s te voorkomen.

  Zo laag mogelijke administratieve lasten voor zorgverleners, zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

  Gaat uw organisatie ook met Horizontaal Toezicht starten? Dan is het van groot belang goed inzicht te hebben in de registratie- en declaratieprocessen. Vervolgens komen onderstaande vragen aan de orde:

  • Hoe stoomt u uw organisatie klaar voor de implementatie?
  • Hoe geeft u de samenwerking met uw zorgverzekeraar vorm?
  • Hoe krijgt u inzicht in de risico’s en de werking van uw beheersmaatregelen?
  • Welke verbeteracties zet u uit en hoe monitort u uw processen?

  Q-Academy organiseert een praktische en interactieve cursus waarin alle relevante aspecten aan de orde komen die met Horizontaal Toezicht te maken hebben. U leert wat Horizontaal Toezicht is en welke toegevoegde waarde het heeft. We bespreken welke stappen u moet nemen ter implementatie. U krijgt inzicht in de inrichting van de three lines of defence. Daarnaast komen het analyseren van de risico’s in processen en het opstellen van verbetermaatregelen uitgebreid aan de orde. Tot slot bespreken we hoe u de werking van de beheersmaatregelen kunt monitoren. Er is volop gelegenheid voor het stellen van vragen en het delen van ervaringen.

 • Na afloop van de training:

  • Weet u wat Horizontaal Toezicht is en wat dit betekent voor uw organisatie.
  • Weet u welke werkzaamheden u (uw organisatie) te wachten staan.
  • Weet u welke partijen hierbij betrokken moeten zijn.
  • Weet u hoe u de risico’s in uw registratie en declaratieprocessen in kaart kan brengen.
  • Heeft u praktische handvatten om te starten met het inrichten van het control framework.
 • Recente ontwikkelingen

  • Wat is Horizontaal Toezicht?
  • Wat is de toegevoegde waarde?
  • Waarom is nu het moment?
  • Welke partijen zijn betrokken?

  Three lines of defence

  • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
  • Cultuurverandering: betrokkenheid op alle niveaus

  Uw administratieve organisatie

  • Procesbeschrijvingen
  • AO en bronregistratie
  • Functiescheiding

  Risicoanalyse

  • Opstellen risicoanalyse
  • Beheersmaatregelen bepalen
  • Opdracht ‘Oefenen met het opstellen en beoordelen van risico’s en beheersmaatregelen’

  Inrichten beheersmodel

  • Rapporteren opzet, bestaan en werking van beheersmaatregelen
  • Opdracht ‘Opstellen verbeteracties’

  Monitoren

  • IC-plan en ideale controlemix
  • Periodieke audits
  • Dashboard op key controls
  • Checken van uw huidige rapportages: welke aanvullende informatie wilt u rapporteren?

  Context cursusprogramma

  • Landelijke producten Horizontaal Toezicht
  • NZa rapport Compliant Registreren en declareren
  • NZa zienswijze Horizontaal Toezicht
  • Zelfonderzoek Correct Declareren
  • Afspraken met zorgverzekeraars
 • Deze training is ook geschikt voor incompany-doeleinden. Voorafgaand aan de training gaan wij met u in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en de specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen. Wij maken het programma vervolgens op maat naar uw wensen en naar de situatie binnen uw organisatie en/of afdeling. Opdrachten en casussen worden gebaseerd op vraagstukken waar (u en) uw collega’s in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Op deze manier blijft de materie dus heel herkenbaar. Desgewenst kunnen er ook andere aanverwante onderwerpen in het programma worden verwerkt.

  Op onze incompany-pagina leest u meer over de mogelijkheden.

  Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op.

 • Voor wie is deze training bedoeld?  Ziekenhuizen en GGZ: Hoofden en medewerkers Zorgadministratie, hoofden en medewerkers Planning & Control, AO en IC-medewerkers en verder iedereen die meer wil weten over horizontaal toezicht en de gevolgen daarvan.

  Investering: € 540,- per persoon (Q-Academy is vrijgesteld van btw). Deze investering is inclusief lesmateriaal. Tijdens de training verzorgen wij een dagarrangement dat bestaat uit koffie, thee en een uitgebreid lunchbuffet.

  Studiebelasting: 6 uur in totaal.

  Locatie: Oudlaan 4, Utrecht.

  Annuleren en doorschuiven: lees hier onze algemene voorwaarden voor open trainingen.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.

  • Ervaringen van deelnemers aan deze training:
   • Veel handvatten voor Horizontaal Toezicht gekregen. Kennis, ervaring en ideeën met andere instellingen delen was erg prettig.
   • Goede afwisseling theorie en praktijk. Ervaringen van andere deelnemers interessant. Genoeg tijd om discussie deels te laten gaan.
   • Zeer goede sheets, goed overleg, leuke trainers en groep.
   • Er wordt goed geluisterd naar de verwachtingen en daarop ingespeeld.
Ook interessant voor u?
 •   Horizontaal Toezicht en de verandering in werkzaamheden van de zorgadministratie
  Training Incompany
 •   Adviesvaardigheden voor de zorgadministratie
  Training 14 april 2020
 •   Zorgadministratie nieuwe stijl (voor ziekenhuizen)
  Training Incompany
 •   Risicoanalyse zorgregistratie
  Training 9 december 2019
 •   Excel voor de zorgadministratie (ziekenhuizen)
  Training 5 november 2019