Verdiepingstraining DBC's

Meer inzicht in de gevolgen van het werken met DBC's

Verdiepingstraining DBC's

Sinds de invoering van de DBC's registreert en factureert uw ziekenhuis DBC-zorgproducten. De gevolgen van DBC’s zijn en blijven groot! Waar zitten de knelpunten? Hoe zorgt u dat uw registratie juist, volledig en tijdig is? Wat zijn de financiële risico’s en gevolgen voor uw organisatie en hoe houdt u deze beheersbaar?

 • Hoe speelt u in op de DBC-systematiek?

  Q-Academy organiseert in samenwerking met de NVMA de ‘Verdiepingstraining DBC’s’. Deze training gaat een stap verder dan de basistraining. Naast dat er uitgebreider ingegaan wordt op een juiste, volledige en tijdige registratie, komen ook de gevolgen en risico’s van DBC’s voor uw organisatie aan bod. Daarnaast wordt de relatie gelegd met een groot aantal andere aanverwante onderwerpen, zoals administratieve organisatie, interne controle, kostprijzen, begrotingen, het zelfonderzoek en horizontaal toezicht. De verdiepingstraining is praktisch en interactief van aard. U kunt eigen praktijksituaties inbrengen.

  Een goede basiskennis van de DBC-systematiek is bij deze training vereist.

 • Na afloop van de training:

  • Heeft u inzicht in de gevolgen en de financiële risico’s van DBC’s.
  • Heeft u inzicht in de voorwaarden en gevolgen van juiste, tijdige en volledige registratie.
  • Heeft u inzicht in het belang van de inrichting van uw administratieve organisatie in relatie tot DBC’s.
  • Heeft u praktische handvatten om de interne controle aan te laten sluiten op de DBC-systematiek.
  • Kunt u met DBC’s werken in relatie tot kostprijzen en begrotingen.
  • Kunt u aangeven welke managementinformatie vereist is om te kunnen sturen met DBC’s.
  • Kent u de kansen en risico’s voor het onderhandelen over het B-segment.
  • Bent u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van DBC’s (wijziging dure geneesmiddelen, ICD-10, taakherschikking, integrale tarieven, horizontaal toezicht).
 • Zorgproductenviewer

  • Inzicht in de productstructuur
  • Hoe de bomen te analyseren?
  • Gewenst/verwacht zorgproduct

  Registreren

  • Aandachtsgebieden bij de basisregistratie
  • Risico’s bij registreren met DBC’s
  • Gevolgen van DBC’s voor AO/IC
  • Rol van ICD-10 in registratie
  • Beheersmaatregelen
  • Omgaan met wijzigende wet- en regelgeving

  Financiële gevolgen

  • Prestatiebekostiging
  • Kostprijzen en zorgprofielen in de DBC-systematiek
  • Vergroten B-segment: prestatiebekostiging
  • Onderhandelen over zorgproducten
  • Financiële risico’s van DBC’s
  • Managementinformatie
  • Beheersmaatregelen (tooling)

  DBC’s en zorgpaden

  • Zorgpaden aan laten sluiten op DBC’s
  • Casus ‘vertaling van zorgpaden naar DBC’s en financiën’

  Ontwikkelingen

  • Wijziging dure geneesmiddelen
  • Doorlooptijdverkorting naar 120 dagen
  • ICD-10 op de nota
  • Integrale tarieven
  • Taakherschikking

  Opdrachten, oefeningen en uitwisselen van ervaringen

  • Oefenen met de zorgproductenviewer: waar zitten de aandachtspunten?
  • Plan van aanpak ‘up-to-date blijven’
  • Zorgprofiel maken en analyseren
  • Oplossingsrichtingen voor knelpunten
 • Deze training is ook geschikt voor incompany-doeleinden. Voorafgaand aan de training gaan wij met u in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en de specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen. Wij maken het programma vervolgens op maat naar uw wensen en naar de situatie binnen uw organisatie en/of afdeling. Opdrachten en casussen worden gebaseerd op vraagstukken waar (u en) uw collega’s in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Op deze manier blijft de materie dus heel herkenbaar. Desgewenst kunnen er ook andere aanverwante onderwerpen in het programma worden verwerkt.

  Op onze incompany-pagina leest u meer over de mogelijkheden.

  Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op.

 • Voor wie? Medewerkers in de ziekenhuiszorg die te maken hebben met DBC’s. Functies die raakvlakken hebben met AO/IC, DBC-consulenten, DBC-coördinatoren, DBC-medewerkers, hoofden zorgadministratie, zorgadministrateurs en financiële beleidsmedewerkers.

  Investering: € 540,- per persoon (Q-Academy is vrijgesteld van btw). NVMA-leden ontvangen € 50,- korting. Deze investering is inclusief lesmateriaal. Tijdens de training verzorgen wij een dagarrangement dat bestaat uit koffie, thee en een uitgebreid lunchbuffet.

  Studiebelasting: 6 uur in totaal.

  Locatie: Oudlaan 4, Utrecht.

  Annuleren en doorschuiven: lees hier onze algemene voorwaarden voor open trainingen.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.

Ook interessant voor u?
 •   Risicoanalyse zorgregistratie
  Training 20 november 2018
 •   AO/IC-audits
  Training Incompany
 •   Stoomcursus DBC's
  Basiscursus 12 november 2018