Kies hier uw vakgebied

 •   23-07-2018
  Zomerworkshop Timemanagement Workshop

  In de zorgsector is de werkdruk groot. 50% van het verzuim wordt zelfs veroorzaakt door die te hoge werkdruk. Wilt u meer ruimte en rust in uw functie creëren?

 •   30-07-2018
  Zomerworkshop De juiste auditmethodiek voor elke situatie Workshop

  Interne audits zijn een van de belangrijkste pijlers van continu verbeteren binnen uw organisatie. Ze vormen als checkmoment een belangrijke stap in de PDCA. Daarom is het belangrijk uw auditproces goed in te richten, audits op de juiste wijze uit te voeren en passende methodieken in te zetten. Bovendien kunnen uw auditoren binnen een auditgesprek wisselen tussen methodieken, wanneer de situatie daarom vraagt. Zo krijgt u optimale resultaten uit uw auditgesprekken. Maar wanneer gebruikt u nu welke auditmethodiek?

 •   30-07-2018
  Zomerworkshop Kennismaking met flitsaudits Workshop

  Bent u op zoek naar interne auditvormen om dit kwaliteitsinstrument verder mee uit te breiden? De flitsaudit geeft u de mogelijkheid om in korte tijd inzicht krijgen in de status van een specifiek onderdeel van een risicovol thema binnen uw zorgorganisatie. Tijdens deze workshop maakt u kennis met deze laagdrempelige methodiek en leert u wat de meerwaarde hiervan voor uw auditsysteem kan zijn.

 •   02-08-2018
  Zomerworkshop Doeltreffend rapporteren voor auditoren Workshop

  Een auditrapport met concrete verbetervoorstellen is begrijpelijk voor de ontvanger en vormt de basis om verbeteringen te realiseren. Kort, bondig, concreet én volledig rapporteren blijkt in de praktijk niet makkelijk te zijn. Wilt u uw auditrapportages verder aanscherpen? Tijdens deze workshop krijgt u handige formats, tips en veel gelegenheid tot oefenen.

 •   02-08-2018
  Zomerworkshop Wet- en regelgeving in de langdurige zorg Workshop

  Bent u niet met vakantie en wilt u graag een overzicht van de belangrijkste wet- en regelgeving en financieringsvormen in de langdurige zorg? Volg dan deze zomerworkshop! Aan de orde komen onder andere: de hervormingen in de langdurige zorg, Wmo, Wlz, Jeugdwet, Zorgverzekeringswet, gemeentelijke subsidies, Zvw-wijkverpleging, Zvw-GRZ, PGB’s, dagbesteding, et cetera. Daarnaast gaan we in op de consequenties voor uw organisatie, afdeling en werkzaamheden.

 •   11-09-2018
  8-daagse Lean Six Sigma Green Belt to Black Belt Opleiding

  Als Green Belt heeft u al concrete ervaring met continu verbeteren volgens de Lean Six Sigma-methodologie. Als Black Belt bent u in staat grotere en complexere projecten vorm te geven en te begeleiden. Wij bieden u een intensieve training, waarmee u kunt doorgroeien tot een gecertificeerde Black Belt.

 •   11-09-2018
  16-daagse Lean Six Sigma Black Belt Opleiding

  Als Black Belt bent u in staat grote en complexe (baanbrekende) projecten vorm te geven en te begeleiden. In de praktijk blijkt dat 80% van het succes van het traject afhangt van de ‘menselijke kant’. Daarom wordt aan dit aspect in de training veel aandacht besteed. De Black Belt training is zodanig opgebouwd dat deze als basis dient voor het behalen van het Black Belt Certificaat volgens de normen van de American Society for Quality (ASQ).

 •   Start 25-09-2018
  Verdiepingscyclus Strong Controllership in de zorg Verdiepingscyclus

  De rol van de financieel professional in de zorg verandert. Een veranderende marktwerking, transformaties en decentralisaties zijn van grote invloed. Dit vraagt nogal wat van u als financial in een zorgorganisatie! U moet zowel de financiële basis op orde hebben, als optreden in de rol van business partner voor bestuur en management. Om in de rol van business partner te groeien, dient u proactief met de juiste adviezen te komen. In deze Verdiepingscyclus gaan we uitgebreid in op de inhoudelijke visie op de financiële functie en hoe u deze rol kunt pakken.

 •   Start 01-10-2018
  Continu verbeteren in de zorg Training

  Heeft u het idee dat werkproblemen steeds terugkeren? Brandjes worden geblust in plaats van dat het probleem bij de kern wordt aangepakt? Continu verbeteren is hier de oplossing voor. Wilt u kartrekker zijn in uw team op dit gebied? Dan is deze tweedaagse training Continu verbeteren in de zorg geschikt voor u!

 •   Start 01-10-2018
  Post bachelor opleiding Consulent Wmo, Wlz en Jeugdwet Opleiding

  Het werkveld van de Consulent Wmo, Wlz en Jeugdwet verandert snel en ingrijpend en de eisen die aan u als professional worden gesteld, zijn hoog. Van u worden een professionele houding, inhoudelijke kennis en effectieve gespreksvaardigheden verwacht. De indicerende gesprekken zijn voor een belangrijk deel bepalend voor het realiseren van het juiste plan.