Kies hier uw vakgebied

 •   22-03-2018
  Duurzaam roosterbeleid in de zorg Training

  Roosteren in de zorg? Het blijft een uitdaging om de juiste balans te vinden tussen zorgvraag, personeelsaanbod en de wensen van medewerkers. Aan de ene kant wil uw organisatie zich flexibel opstellen en aan de andere kant moet u rekening houden met de wensen van medewerkers, cliënten en regelgeving (Arbeidstijdenwet, gezond roosteren, cao etc.). Daarnaast vragen de bezuinigingen in de zorgsector om een efficiënte personeelsplanning. Een eenduidige werkwijze is een voorwaarde voor roosterplanners om een optimale personeelsinzet te bereiken.

 •   22-03-2018
  Zorgadministratie nieuwe stijl (voor langdurige zorg en jeugdzorg) Training

  Ingrijpende veranderingen als de hervorming in de langdurige zorg en zelforganisatie zorgen ervoor dat het administratieve proces voor zorgaanbieders verandert. Van zorgadministrateurs wordt verwacht dat zij kennis hebben van verschillende wet- en regelgeving. Ook het principe zelforganisatie vraagt van de zorgadministratie de nodige aanpassingen. In deze nieuwe situatie heeft de zorgadministratie steeds meer een adviserende functie.

 •   27-03-2018
  Werken als AO- of IC-medewerker Training

  Correct declareren wordt steeds belangrijker. De NZa spreekt bestuurders van zorginstellingen en medisch specialisten hierop aan. Ook bepalen zorgorganisaties hoe zij horizontaal toezicht samen met zorgverzekeraars gaan inrichten. Wat betekent dit voor uw administratieve organisatie en uw interne controle?

 •   27-03-2018
  Stoomcursus DBC’s voor de geriatrische revalidatiezorg Basiscursus

  De geriatrische revalidatiezorg is al enkele jaren overgeheveld naar de zorgverzekeringswet. Zorg en behandeling worden sindsdien via DBC’s gefinancierd. De gevolgen van de DBC-systematiek zijn groot. Behandelaars registreren zorgactiviteiten, financieel medewerkers declareren in DBC’s en managers GRZ monitoren en sturen op een andere manier dan zij gewend zijn in de Wlz (voorheen AWBZ).

 •   29-03-2018
  Stoomcursus DBC's Basiscursus

  Sinds de invoering van de DBC’s registreert en factureert uw ziekenhuis DBC-zorgproducten. De gevolgen van de DBC-systematiek zijn groot! Wat betekenen DBC’s voor uw organisatie en voor uw eigen werkzaamheden? Hoe zit de systematiek in elkaar? En wat heeft ICD-10 met DBC’s te maken?