Kies hier uw vakgebied
 •   13-09-2017
  Anderhalvelijnszorg = Eerstelijnszorg PLUS Opleiding

  De uitdaging voor de zorg is het leveren van de best mogelijke zorg aan de patiënt: kwalitatief hoogwaardig, doelmatig, patiëntgericht en dan ook nog eens betaalbaar. Hoe kan dit gerealiseerd worden? Hoe borgen we dit voor huidige en toekomstige generaties? Wat is de optimale balans? Door de ontwikkelingen op het gebied van substitutie van zorg, lijkt de eerstelijnszorg te transformeren in een soort plusvariant. Anderhalvelijnszorg is daar een voorbeeld van. Maar waar hebben we het dan precies over? Is dit zinnig en hoe kun je dit realiseren?

 •   25-09-2017
  8-daagse Lean Six Sigma Green Belt to Black Belt Opleiding

  Als Green Belt heeft u al concrete ervaring met continu verbeteren volgens de Lean Six Sigma-methodologie. Als Black Belt bent u in staat grotere en complexere projecten vorm te geven en te begeleiden. Wij bieden u een intensieve training, waarmee u kunt doorgroeien tot een gecertificeerde Black Belt.

 •   25-09-2017
  Post bachelor opleiding Consulent begeleiding Wmo en Wlz Opleiding

  Het werkveld van de Consulent begeleiding Wmo en Wlz verandert snel en ingrijpend en de eisen die aan u als professional worden gesteld, zijn hoog. Van u worden een professionele houding, inhoudelijke kennis en effectieve gespreksvaardigheden verwacht. De indicerende gesprekken zijn voor een belangrijk deel bepalend voor het realiseren van het juiste plan.

 •   26-09-2017
  Normenkennis accreditatiesystemen Training

  De accreditatiesystematiek in de zorgwereld heeft een grote verandering ondergaan. Kenmerkend aan deze verandering is dat het zorgproces van de patiënt meer leidend is in de opbouw van de normen en de toetsing. Dit betekent niet alleen een toetsing op papier, maar vooral in de praktijk. Daar waar het gebeurt: in het primaire proces, op de werkvloer. Hoe gaat u aan de slag met de vernieuwde normenkaders en de normensets? Bent u klaar voor de organisatorische implementatie en zijn alle stappen gezet in de voorbereiding op de accreditatie?

 •   26-09-2017
  Verdiepingscyclus Strong Controllership in de zorg Verdiepingscyclus

  De rol van de financieel professional in de zorg verandert. Ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Een veranderende marktwerking, transformaties en decentralisaties zijn aan de orde van de dag. Dit vraagt nogal wat van u als financiële professional in een zorgorganisatie! U moet zowel de financiële basis op orde hebben, als optreden in de rol van business partner voor het bestuur en management. Om in de rol van business partner te groeien, dient u proactief met de juiste adviezen te komen. In deze Verdiepingscyclus gaan we uitgebreid in op de inhoudelijke visie op de financiële functie en hoe u deze rol kunt pakken.