Slimmer roosteren in de zorg

Roosteren in de zorg? Het blijft een uitdaging om de juiste balans te vinden tussen zorgvraag, personeelsaanbod en de wensen van medewerkers. De bezuinigingen in de sector vragen om een efficiënte planning. Wat zijn de meest voorkomende knelpunten bij roosterplanning en roosterverwerking? Hoe weet u welke personele formatie nodig is om het hele jaar de juiste bezetting te realiseren? Met welke regelgeving moet u rekening houden? Het maken van een roosterplanning is niet eenvoudig. Hoe bereikt u de meest optimale inzet van uw personeel?

 • Met de tweedaagse training Slimmer roosteren in de zorg krijgt u antwoord op deze vragen. U leert de systematiek voor de opbouw van een rooster, met welke factoren u rekening moet houden en hoe u ruimte voor flexibiliteit inbouwt. Medewerkers en managers krijgen meer regie over het invullen van het rooster, wat een gunstig effect heeft op kosten en medewerkerstevredenheid.

  Onderwerpen die aan bod komen:

  • Formatieberekening
  • Jaarplan
  • Systematiek van roosteren
  • Gezond roosteren

  Deze training is praktisch en interactief van aard. Tussen beide trainingsdagen voert u een huiswerkopdracht uit, waardoor u het geleerde direct in uw eigen praktijk brengt.

  Voor wie is deze training bedoeld?
  Centrale en lokale roosterplanners, (lijn)managers, teamleiders, HR-adviseurs en anderen die de taak hebben om de inzet van het personeel op operationeel niveau in te plannen.

 • Na afloop van de training:

  Heeft u praktische handvatten om (in Excel) een jaarplan op te stellen waarmee u het hele jaar een effectieve en efficiënte bezetting kunt realiseren.

 • Programma dag 1

  Knelpunten en belemmeringen personeelsinzet

  • Mutaties in het rooster
  • Ziekteverzuim
  • Wensen medewerkers

  De formatieberekening

  • Hoe kan ik de jaarformatie vaststellen?
  • Met welke factoren moet ik rekening houden?

  Het jaarplan

  • Periodespecifieke eisen
  • Efficiënte en effectieve afstemming tussen werklast en beschikbaar personeel

  Jaarurensystematiek

  • Toelichting systematiek
  • Toepassing systematiek

  Perioderooster

  • Stappen voor opbouw perioderooster
  • Hiërarchie stappen bepalen
  • Dienstroosteren

  Regelgeving en vuistregels roosteren

  • Arbeidstijdenwet
  • Cao
  • Gezond roosteren
  • Wat zijn de beperkingen?

  Praktijk
  Tussen beide trainingsdagen krijgt u een opdracht om de opgedane kennis van dag 1 voor uw eigen organisatie toe te passen. Tijdens de training krijgt u ruimschoots de gelegenheid om uw ervaringen te delen.

  Programma dag 2

  Terugkoppeling huiswerkopdracht

  • Waar liep u tegen aan?
  • Feedback op formatieberekening
  • Toepassing jaarplan
  • Keuze van de doorlopen stappen voor opbouw rooster
  • Gehanteerde regelgeving

  Werklast, diensten en organisatie van werk

  • Afstemming zorgvraag en werklast
  • Tegen welke grenzen loopt u aan
  • Bepaal uw werklastprofiel

  Ruimte voor flexibiliteit

  • Hoeveel flexibiliteit is nodig?
  • Hoe creëer ik flexibiliteit? 

  Roosterbeleid

  • Consequenties van huidig roosterbeleid
  • Consequenties van roosterplanning voor roosterbeleid
  • Wat zijn de knelpunten en hoe kunt u hiermee omgaan?

  Persoonlijk actieplan
  U gaat naar huis met een concreet actieplan. Met dit plan heeft u inzichtelijk welke stappen voor uw organisatie nodig zijn om slimmer (efficiënt en effectief) te kunnen roosteren.

 • Deze training is ook geschikt voor incompany doeleinden. Wij maken het programma op maat naar de situatie in uw organisatie.

 • Voor wie? Centrale en lokale roosterplanners, (lijn)managers, teamleiders, HR-adviseurs en anderen die de taak hebben om de inzet van het personeel op operationeel niveau in te plannen.

  Trainer: drs. Thieu Jaspers

  Investering: € 875,- per persoon (Q-Academy is vrijgesteld van btw). Deze investering is inclusief lesmateriaal. Tijdens de training verzorgen wij een dagarrangement dat bestaat uit koffie, thee, fris en een uitgebreid lunchbuffet.

  Locatie: Oudlaan 4, Utrecht.

  Annuleren en doorschuiven: lees hier onze algemene voorwaarden voor open trainingen.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.