Planning & Control van de toekomst

Marktwerking in de zorg neemt toe. Dit uit zich in de aard van de onderhandelingen met contractpartijen (zorgverzekeraars, zorgkantoor, gemeentes), in de contractering en in de relatie met externe partijen. Zorgorganisaties moeten deze afspraken vertalen naar hun eigen interne organisatie en vervolgens moet hierop gestuurd worden. De afdeling planning & control vervult hierin een steeds belangrijkere rol…. Een rol die andere competenties vraagt: strong controllership.

 • Q-Consult Zorg en Casemix zijn van mening dat het management goed en snel kan sturen op financiën en productie naast eventuele andere stuurindicatoren. De focus in de cure, in ziekenhuizen moet in de huidige contractering liggen op het openingsjaar en hoe de schadelastprognose zich verhoudt tot de afspraken met zorgverzekeraars. Dit in tegenstelling tot de verantwoording op het sluitjaar. Gemaakte kosten moeten de schadelast volgen. Binnen Care-organisaties vragen de diversiteit aan producten, afspraken en verantwoording (door de complexe financieringsstromen) ook om een andere, nieuwe manier van werken door planning & control.

  Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de rol van planning & control?
  De focus van planning & control gaat verschuiven van achteraf verantwoorden naar proactief sturen. Dit door het management (en medisch specialisten) tijdig en gericht te adviseren. Naast inhoudelijk inzicht vergaren in onder meer schadelastontwikkeling, contracten en portfoliomanagement, worden nu ook andere vaardigheden steeds belangrijker. Naast effectieve analysevaardigheden zijn dit communicatie- en adviesvaardigheden. Hoe gaat u met deze informatie naar een afdeling? Wat communiceert u dan? Hoe zorgt u ervoor dat men wat doet met uw advies? Immers:

  Effectiviteit = kwaliteit x acceptatie

  Q-Academy biedt een nieuwe tweedaagse training aan die praktisch en interactief van aard is. Vanuit de theorie gaat u aan de slag met oefeningen en cases, waarbij de trainers garant staan voor het creëren van een veilige leeromgeving. Tevens kunt u eigen (lastige) praktijksituaties inbrengen.

  Voor wie is deze training bedoeld?
  Functionarissen in Cure en Care: medewerkers planning & control, business intelligence, informatieanalisten, stafmedewerkers EAD of FC&I.

 • Na afloop van de training:

  • Weet u wat strong controllership in de praktijk inhoudt.
  • Weet u welke veranderingen strong controllership teweeg gaat brengen.
  • Weet u wat dit gaat betekenen voor uw eigen rol/functie.
  • Heeft u concrete handvatten om externe afspraken te verbinden met interne sturing.
  • Kent u de ingrediënten voor effectieve adviesgesprekken.
  • Kunt u op een constructieve(re) wijze samenwerken met uw interne opdrachtgevers.
  • Gaat u effectiever om met weerstand.
  • Bent u in staat vertrouwen en geloofwaardigheid als adviseur op te bouwen.
 • Algemene kennis

  • Actuele ontwikkelingen: DBC's, ICD-10, Wlz, Wmo
  • Marktwerking: van DBC’s naar zorgproducten, trajectfinanciering
  • Zorgprofielen, kostprijzen, AO/IC, risicomanagement
  • Contractering en onderhandelingen

  Strong controllership

  • Van kosten naar opbrengsten
  • Van inkomsten naar schadelastjaar
  • Huishoudboekje (dashboard) voor zelforganiserende teams
  • Van verantwoording naar sturing
  • Extern verbinden met intern
  • Wijzigen rol P&C: van controleur naar adviseur

  De rol van de adviseur

  • Functie en rol van de adviseur in de keten
  • Proactief handelen, wat houdt dit in?
  • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

  Adviesvaardigheden

  • Het adviesproces; analyseren, structureren, contracteren
  • Verschillende adviesstijlen
  • Het adviesgesprek
  • Communiceren: vragen stellen, doorvragen, omgaan met weerstand, etc.

  Uitwisselen van ervaringen, opdrachten en oefeningen

  • Opdracht voorafgaand aan de training: beschrijf de ideale situatie hoe met het RVE-management te sturen op financiën
  • Uitwisselen van ervaringen
  • Opdrachten en oefeningen in 2, 3 en 4-tallen
  • Oplossingsrichtingen voor knelpunten
  • Tussentijdse huiswerkopdracht
 • Deze training bieden wij ook incompany aan. Wij maken het programma op maat naar de situatie in uw instelling. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.

 • Voor wie? Functionarissen in Cure en Care: medewerkers planning & control, business intelligence, informatieanalisten, stafmedewerkers EAD of FC&I.

  Investering: € 875,- per persoon (Q-Academy is vrijgesteld van btw). Deze investering is inclusief lesmateriaal. Tijdens de training verzorgen wij een dagarrangement dat bestaat uit koffie, thee, fris en een uitgebreid lunchbuffet.

  Locatie: Oudlaan 4, Utrecht.

  Annuleren en doorschuiven: lees hier onze algemene voorwaarden voor open trainingen.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.

Ook interessant voor u?