Stoomcursus DBBC’s Forensische zorg

Voor iedereen die snel thuis wil zijn in de DBBC-materie!

Stoomcursus DBBC’s Forensische zorg

In de Forensische zorg (FZ) is, net als in de GGZ, prestatiebekostiging ingevoerd voor behandeling. Dit met als doel een sluitende zorgketen te realiseren voor patiënten met een psychische of psychiatrische stoornis. Het ministerie van Justitie en Veiligheid betaalt dus voor de daadwerkelijk geleverde zorgprestatie, er wordt niet meer automatisch geld verstrekt. Een goede bekostigingsgrondslag en bronregistratie zijn nu de basis voor financiering, waarbij kennis van Diagnose Behandeling en Beveiliging Combinaties (DBBC’s) onmisbaar is. Weet u wat u moet vastleggen? Waar de knelpunten en risico’s zitten? En waar u op moet letten?

 • Voorwaarde: een juiste, tijdige en volledige DBBC-registratie
  Voor het leveren van behandeling in de Forensische zorg is het van groot belang dat de betreffende medewerkers goede kennis hebben van de DBBC- en activiteitenregistratie. Wat mag wel en wat mag niet in de DBBC-systematiek? Q-Academy biedt een praktische incompany stoomcursus DBBC’s FZ aan. Deze cursus is primair bedoeld voor (nieuwe) medewerkers die snel thuis willen zijn in de DBBC-materie. Deze cursus is ook bedoeld voor bijvoorbeeld functionarissen in de FZ/GGZ of toeleveranciers aan de zorg, die meer willen weten over de DBBC’s in de FZ. 

  De Stoomcursus DBBC’s geeft u de juiste kennis en handvatten om uw taken rond de DBBC’s goed uit te voeren! In een kort tijdsbestek krijgt u een compleet en helder overzicht van alle facetten die te maken hebben met DBBC’s in de FZ en hun onderlinge samenhang. U kunt desgewenst uw eigen praktijksituatie inbrengen.

  Voor wie is deze training bedoeld?
  Functionarissen in de Forensische zorg en/of GGZ-instellingen: behandelaars, managers, teamleiders, ondersteunende en administratieve medewerkers die betrokken zijn bij het DBBC-proces. Tevens voor functionarissen uit andere branches (ministeries, toeleveranciers aan de zorg) die meer willen weten over DBBC’s in de FZ.

 • Na afloop van de training

  • Heeft u basiskennis van DBBC’s.
  • Bent u op de hoogte van de nieuwste spelregels DBBC’s FZ.
  • Heeft u inzicht in het belang van een juiste, volledige en tijdige registratie.
  • Heeft u inzicht in de positieve punten en verbeterpunten in de registratie.
  • Heeft u tips gekregen om uw eigen registratie te verbeteren.
  • Weet u wat het werken met DBBC’s betekent voor uw organisatie en voor uw eigen functie.
    
 • Landelijke ontwikkelingen

  • Actualiteiten financiering: DBBC, ZZP, EP, Zorgverzekeringswet
  • Afbakening Forensische zorg
  • Samenloop DBBC, DBC en ZZP
  • Toekomstige ontwikkelingen t.a.v. de financiering

  DBBC-systematiek

  • Wat zijn DBBC’s? Waarom DBBC’s?
  • Spelregels DBBC’s en relevante beleidsregels
  • Juiste activiteitenregistratie
  • Rollen, taken en verantwoordelijkheden in DBBC-proces
  • Feedback/verbeteren    

  Valideren

  • Veel voorkomende validatiefouten 
  • De verbeterkansen voor de behandelaar hierbij

  Belang van kwaliteit van bronregistratie

  • DBBC en bekostiging
  • Wat gaat goed, wat kan beter?
  • Hoe en wat van signaallijsten
  • Tips en tricks m.b.t. juistheid van registratie

  Zorgprofielen en productgroepen

  • Productgroepen

  Opdrachten en uitwisselen van ervaringen

  • Oefenen registratie-activiteiten
  • Oefenen met productgroepen
  • Kennisdeling onderling
  • Waar haalt u uw informatie (handige sites etc.)
 • Deze training bieden wij incompany aan. Voorafgaand aan de training gaan wij met u in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en de specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen. Wij maken het programma vervolgens op maat naar uw wensen en naar de situatie binnen uw organisatie en/of afdeling. Opdrachten en casussen worden gebaseerd op vraagstukken waar (u en) uw collega’s in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Op deze manier blijft de materie dus heel herkenbaar. Desgewenst kunnen er ook andere aanverwante onderwerpen in het programma worden verwerkt.

  Op onze incompany-pagina leest u meer over de mogelijkheden.

  Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op.

 • Voor wie is deze training bedoeld? Functionarissen in de Forensische zorg en/of GGZ-instellingen: behandelaars, managers, teamleiders, ondersteunende en administratieve medewerkers die betrokken zijn bij het DBBC-proces. Tevens voor functionarissen uit andere branches (ministeries, toeleveranciers aan de zorg) die meer willen weten over DBBC’s in de FZ.

  Investering: afhankelijk van het programma. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden en/of een prijsvoorstel.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.

Ook interessant voor u?
 • Stoomcursus DBC's GGZ
    Stoomcursus DBC's GGZ
  Basiscursus 22 september 2020
 •   Adviesvaardigheden voor de zorgadministratie
  Training Incompany