Scenarioplanning: inspelen op de verschuiving van zorg

Zicht krijgen en acteren op veranderende zorgvragen

Scenarioplanning: inspelen op de verschuiving van zorg

De zorgsector is continu aan verandering onderhevig. Hoe brengt u deze veranderingen in kaart en wat betekenen deze voor uw afdeling of organisatie over 5 of 10 jaar? Welke trends in de verschuiving van zorg zetten door en is het verstandig nu al duidelijke keuzes te maken? Bijvoorbeeld in de samenwerkingsverbanden die u aangaat en de patiënten die u aan wilt trekken?

 • Q-Academy biedt een praktijkgerichte en interactieve training, waarin u zelf aan de slag gaat om verschillende toekomstscenario’s te concretiseren en voor te bereiden. We doen dit met behulp van scenarioplanning: een succesvolle methode die faciliteert in het nadenken over en begrijpen van mogelijke toekomstige situaties. Na afloop van de training heeft u een aantal toekomstscenario’s voor uw afdeling of zorginstelling en heeft u handvatten hoe u maat en getal kunt geven aan de veranderende zorgvraag en bijbehorende impact.

 • Na afloop van de training:

  Heeft u een aantal toekomstscenario’s voor uw zorginstelling en heeft u handvatten hoe u maat en getal kunt geven aan de veranderende zorgvraag en bijbehorende impact.

 • Aan de hand van de stappen in de scenarioplanningsmethodiek werkt u aan uw eigen actieplan.

  Ochtend:

  • De kernvraag: hoe krijgt een afdeling of zorginstelling zicht op de veranderende zorgvraag en hoe kan men hierop acteren?
  • De belangrijkste trends die leiden tot de veranderende zorgvraag en het verzamelen van informatie hierover, bijvoorbeeld:
   • substitutie naar de eerste/anderhalve lijn zorg, demografische ontwikkelingen, integrale zorg en technologische ontwikkelingen.
   • onderscheid verschillende patiëntengroepen.
  • Korte toelichting op de methodiek en diverse voorbereidende opdrachten.
  • Eén van de opdrachten is de bevolkingsprognose voor uw regio analyseren.

  Middag:

  • Aan de slag met uw eigen actieplan.
  • Rangschikken van trends op de impact en onzekerheid.
  • Uitwerken van een aantal scenario’s in story lines.
  • Bepalen van de impact van de scenario’s.
  • Bijvoorbeeld de impact van de veranderende zorgvraag op capaciteit, door de koppeling met het zorgprofiel te maken.
  • Reflectie over mogelijke acties horend bij de geschetste toekomstige scenario’s.
 • Deze training beiden wij incompany aan. Voorafgaand aan de training gaan wij met u in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en de specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen. Wij maken het programma vervolgens op maat naar uw wensen en naar de situatie binnen uw organisatie en/of afdeling. Opdrachten en casussen worden gebaseerd op vraagstukken waar (u en) uw collega’s in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Op deze manier blijft de materie dus heel herkenbaar. Desgewenst kunnen er ook andere aanverwante onderwerpen in het programma worden verwerkt.

  Op onze incompany-pagina leest u meer over de mogelijkheden.

  Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op.

 • Voor wie is deze training bedoeld? Voor iedereen die een dag wil stilstaan bij de (grote) veranderingen die op de zorg afkomen, wil bepalen wat dit betekent voor zijn of haar afdeling en organisatie en hier concrete acties aan wil verbinden: van zorgmanager tot controller en van medisch manager tot manager P&O.

  Investering: afhankelijk van het programma. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden en/of een prijsvoorstel.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.