Normenkennis accreditatiesystemen

Wegwijs in een nieuw normenkader

Normenkennis accreditatiesystemen

De accreditatiesystematiek in de zorgwereld heeft een grote verandering ondergaan. Kenmerkend aan deze verandering is dat het zorgproces van de patiënt meer leidend is in de opbouw van de normen en de toetsing. Dit betekent niet alleen een toetsing op papier, maar vooral in de praktijk. Daar waar het gebeurt: in het primair proces, op de werkvloer. Hoe gaat u aan de slag met de vernieuwde normenkaders en de normensets? Bent u klaar voor de organisatorische implementatie en zijn alle stappen gezet in de voorbereiding op de accreditatie?

 • Binnen zorgorganisaties worden diverse keurmerken geselecteerd om de kwaliteit en veiligheid van zorg aantoonbaar te maken. Afhankelijk van het profiel van de organisatie wordt daarin een keuze gemaakt tussen ISO voor de zorg, JCI of NIAZ-Qmentum Global.

  Voorbereiden op externe toetsing vraagt om kennis van de normen, aanpassen en/of beschrijven van kritische processen en kennis van diverse toetsinstrumenten. Zo wordt in de externe audits van JCI en NIAZ-Qmentum Global de tracermethodiek gebruikt als auditmethode en is de zelfevaluatie een belangrijk onderdeel in de voorbereiding.

  De training ‘Normenkennis accreditatiesystemen’ biedt u de noodzakelijke kennis van het door u gekozen normenkader om daarmee een plan te maken hoe u uw organisatie voorbereidt op de aankomende externe toetsing. We doorlopen alle stappen op het gebied van de organisatorische implementatie en de voorbereiding op de accreditatie middels uw nieuwe accreditatiestelsel.

 • Na afloop van deze training:

  • heeft u inzicht in de achtergrond van het normenkader.
  • bent u bekend met de accreditatievereisten.
  • heeft u inzicht in de opbouw van de normensets.
  • kunt u de normen beter interpreteren.
  • kunt u prioriteren op basis van de normen.
  • heeft u inzicht in de stappen die gezet moeten worden in de voorbereiding op accreditatie.
 • Tijdens de training staat het opdoen van kennis, maar ook het vaardig worden met het werken met de normen centraal. De training is interactief waarbij theorie wordt afgewisseld met praktische oefeningen.

  Achtergrond normenkader

  • Oorsprong.
  • Doel.
  • Kenmerken.

  Accreditatievereisten

  • Waar wordt uw organisatie op beoordeeld?
  • Wat is uw eigen ambitie voor de accreditatie?

  Opbouw van het normenkader

  • Inzicht in de onderwerpen van de normen.
  • De verschillen tussen de normen (niveau en inhoud).
  • Interpretatie van de normen.

  Stappen accreditatiecyclus

  • Richten: visie en strategie bepalen met betrekking tot accreditatie.
  • Inrichten: organisatiestructuur, communicatiestructuur en ICT-structuur.
  • Verrichten: uitvoeren zelfevaluatie, verbeteren en interne check.
 • Deze training bieden wij incompany aan. Voorafgaand aan de training gaan wij met u in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en de specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen. Wij maken het programma vervolgens op maat naar uw wensen en naar de situatie binnen uw organisatie en/of afdeling. Opdrachten en casussen worden gebaseerd op vraagstukken waar (u en) uw collega’s in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Op deze manier blijft de materie dus heel herkenbaar. Desgewenst kunnen er ook andere aanverwante onderwerpen in het programma worden verwerkt.

  Op onze incompany-pagina leest u meer over de mogelijkheden.

  Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op.

 • Voor wie is deze training bedoeld? Medewerkers in de zorg die betrokken zijn bij een accreditatietraject. Denk aan inhoudelijk experts, adviseurs kwaliteit & veiligheid, managers en interne auditoren.

  Investering: afhankelijk van het programma. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden en/of een prijsvoorstel.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.