Masterclass evaluatie van zorgpaden in de GRZ

Afgelopen jaren is uw organisatie druk bezig geweest met het ontwikkelen van zorg- of revalidatiepaden voor specifieke doelgroepen in de GRZ. Helaas hoor je vaak “zorgpaden zijn papieren tijgers, die in de kast blijven liggen”. Als vervolg op de “Masterclass zorgpaden in de GRZ: van papier naar praktijk”, biedt Q-Academy een vervolg masterclass aan die dieper ingaat op het evalueren en door ontwikkelen van zorgpaden. Door ontwikkelen betekent in dit geval: bestaande zorgpaden optimaliseren en hier daadwerkelijk mee gaan werken!

 • Deze masterclass is gericht op de (door)ontwikkeling van zorgpaden in het primaire proces. Concrete voorbeelden als werken met verschillende behandelmodules, het aanpassen van het cliëntendossier, het behandelplan en de MDO-structuur komen aan de orde. Vanuit jarenlange ervaring met zorgpaden in ziekenhuizen, GGZ-instellingen en revalidatiecentra en vanuit een door ons uitgevoerd onderzoek naar het gebruik van zorgpaden in de GRZ, delen wij diverse tips en valkuilen met u. Om het geleerde in de praktijk te brengen, krijgt u als aanvulling op de masterclass praktijkbegeleiding.

  De masterclass wordt verzorgd door Ruben van Zelm. Hij is een zeer ervaren consultant en trainer bij Q-Consult op het gebied van doelmatigheid. Ruben promoveert als PhD student aan de Katholieke Universiteit Leuven op de implementatie van zorgpaden. Ruben is tevens secretaris van de European Pathway Association.

  Centraal staan vragen als:

  • Welk(e) doel(en) wilt u bereiken met uw zorgpad? In hoeverre zijn deze doelen al zichtbaar in de praktijk?
  • Hoe monitort u of de doelen behaald worden? Welke KPI’s heeft u daarvoor nodig?
  • Hoe analyseert en optimaliseert u zorgpaden binnen uw organisatie? Wie betrekt u daarbij en waarom? Welke stappen kunt u nemen?
  • Hoe gaat u om met (cultuur)verschillen tussen teams of locaties?
  • Welke praktische veranderingen zorgen ervoor dat de behandeling van uw cliënt verloopt volgens het zorgpad?
  • Wanneer is de implementatie van zorgpaden geslaagd en hoe houdt u deze ‘levend’?
  • Hoe kunt u de DBC-financiering koppelen aan de zorgpaden of vice versa?
 • Na afloop van de training:

  • Heeft u kennis van het evalueren en (door)ontwikkelen van zorgpaden.
  • Heeft u één van uw eigen zorgpaden kritisch beoordeeld aan de hand van de laatste inzichten op het gebied van zorgpadmethodiek.
  • Gaat u naar huis met concrete instrumenten en methoden om uw zorgpaden een ‘boost’ te geven.
  • Kunt u binnen uw instelling de discussie aangaan over mogelijkheden en onmogelijkheden van het koppelen van DBC’s en zorgpaden.
  • Heeft u ervaringen kunnen uitwisselen met collega’s van andere GRZ-aanbieders.
 • Dag 1: Evaluatie zorgpaden

  Opfrissen theorie zorgpaden

  • Zorgpaden als een complexe interventie (het zeven-fasenmodel).
  • Kenmerken, eigenschappen van en eisen aan zorgpaden.
  • Type zorgpad versus type proces.
  • Resultaten onderzoek naar gebruik van zorgpaden in de GRZ.

  Beoordeling eigen zorgpad

  • Welke vorm of type zorgpad heeft u?
  • Hoe goed scoort uw zorgpad t.o.v. de genoemde kenmerken, eigenschappen en eisen?

  In kaart brengen gewenst zorgproces

  • De verschillende perspectieven: cliënt, team/organisatie, ketenpartners.
  • Oefening ‘Drie-bordenmethode en Value Stream Mapping’.
  • U leert bovenstaande methoden te gebruiken om een zorgproces visueel te maken. Hiermee kunt u de gewenste en/of de huidige situatie in kaart brengen.

  Dag 2: Uw gewenst zorgproces

  Van huidig naar gewenst zorgproces

  • Verschillende manieren om uw huidige zorgpad objectief te maken (o.a. dossieranalyse, shadowing en managementinformatie).
  • Hoe verklaart u de kloof tussen het gewenste en huidige zorgproces?
  • Hoe verkleint u deze kloof en stelt u een veranderplan op?
  • Hoe kunt u omgaan met (cultuur)verschillen tussen teams en/of locaties?
  • Hoe neem je anderen mee op (zorg)pad? De veranderkundige aspecten: moeten, willen, kunnen.

  DBC’s en zorgpaden

  • DBC’s wel of niet koppelen aan zorgpaden: that’s the question.
  • Praktische voorbeelden.

  Praktijkbegeleiding
  Om het geleerde in de praktijk te brengen, komen onze trainers een keer bij u langs om gezamenlijk te kijken naar de mogelijkheden voor het optimaliseren van uw zorgpaden in uw organisatie. U krijgt specifieke tips gericht op uw situatie. In overleg vindt de begeleiding à 2 tot 4 uur plaats na de training

 • Deze training bieden wij incompany aan. Wij maken de training dan op maat, geheel naar uw wensen.

 • Voor wie is deze training bedoeld? Iedereen die te maken heeft met het (door)ontwikkelen van zorgpaden in de GRZ, zoals managers behandeling, specialisten ouderengeneeskunde, projectleiders GRZ, beleidsmedewerkers, etc.

  Bent u op dit moment bezig met het implementeren van zorgpaden in de praktijk? Dan is de “Masterclass zorgpaden in de geriatrische revalidatiezorg, van papier naar praktijk” geschikt voor u. U leest hier meer informatie over deze training.

  Investering: afhankelijk van het programma. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden en/of een prijsvoorstel.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.