Zorgadministratie nieuwe stijl (voor GGZ)

Met de juiste kennis en vaardigheden aan de slag!

Zorgadministratie nieuwe stijl (voor GGZ)

Ingrijpende veranderingen als prestatiebekostiging (DBC’s en ZZP’s), invoering Basis GGZ, meer behandelinformatie op de factuur en interne vragen over registratie en opbrengsten, zorgen ervoor dat het administratieve proces verandert. Het administratieve en het primaire proces komen steeds dichter bij elkaar. Van uw medewerkers wordt verwacht van verschillende systemen kennis te hebben. In deze nieuwe situatie heeft de zorgadministratie steeds meer een adviserende functie.

 • Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de rol van de zorgadministratie?

  Naast alle reguliere zorgadministratietaken, gaat de zorgadministratie nu ook bepaalde afdelingen proactief benaderen. Samen met behandelaars, afdeling financiën en ICT vraagt de zorgadministratie zich af welke gegevens je moet registreren en welke mogelijkheden daartoe zijn. De zorgadministratie faciliteert nu dus ook het primaire proces en adviseert over de registratie.

  Maar hoe doet u dit? Waar vindt u relevante informatie? Hoe gaat u met deze informatie naar een afdeling? Wat communiceert u dan? Hoe zorgt u ervoor dat men iets doet met uw advies? Q-Academy biedt een tweedaagse incompany training aan die praktisch en interactief van aard is. Vanuit de theorie gaat u aan de slag met oefeningen en cases, waarbij de trainers garant staan voor het creëren van een veilige leeromgeving. Tevens kunt u eigen (lastige) praktijksituaties inbrengen.

 • Na afloop van de training:

  • Heeft u een gedegen basiskennis (DBC’s GGZ, ZZP’s, Basis GGZ, Wmo, Wlz, AWBZ en Jeugdwet, overheveling AWBZ naar Zvw) voor uw functie.
  • Weet u hoe u wijzigingen in wet- en regelgeving oppakt.
  • Weet u welke bronnen u kunt raadplegen om tot een gedegen advies te komen.
  • Kunt u effectieve adviesgesprekken voeren.
  • Bent u in staat vertrouwen en geloofwaardigheid als adviseur op te bouwen.
  • Kunt u op een constructieve wijze samenwerken met uw interne opdrachtgevers op diverse niveaus in de organisatie.
  • Gaat u effectiever om met weerstand en lastige situaties.
    
 • Algemene kennis 

  • Actuele ontwikkelingen (DBC, ZZP, Basis GGZ, Wmo, Wlz, AWBZ en Jeugdwet, Zvw, etc.)
  • Marktwerking en bestuurlijk akkoord
  • Registratie- versus instellingsfinanciën
  • Cliëntenproces versus registratieproces

  De rol van de adviseur 

  • Functie en rol van de adviseur in de keten
  • Decentraal versus centraal
  • Rol bij landelijke wijzigingen
  • Proactief handelen, wat houdt dit in?
  • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

  Adviesvaardigheden 

  • Communiceren: vragen stellen, doorvragen, omgaan met weerstand, etc.
  • Het adviesproces; analyseren, structureren en contracteren
  • Verschillende adviesstijlen
  • Het adviesgesprek

  Uitwisselen van ervaringen, opdrachten en oefeningen 

  • Opdracht voorafgaand aan de training: ‘Beschrijf een lastige praktijksituatie’
  • Uitwisselen van ervaringen
  • Opdrachten/oefeningen in 2, 3, 4-tallen
  • Oplossingsrichtingen voor knelpunten
  • Tussentijdse huiswerkopdracht
 • Deze training bieden wij incompany aan. Voorafgaand aan de training gaan wij met u in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en de specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen. Wij maken het programma vervolgens op maat naar uw wensen en naar de situatie binnen uw organisatie en/of afdeling. Opdrachten en casussen worden gebaseerd op vraagstukken waar (u en) uw collega’s in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Op deze manier blijft de materie dus heel herkenbaar. Desgewenst kunnen er ook andere aanverwante onderwerpen in het programma worden verwerkt.

  Op onze incompany-pagina leest u meer over de mogelijkheden.

  Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op.

 • Voor wie is deze training bedoeld? Functionarissen in de GGZ: zorgadministrateurs, key-users, medewerkers secretariaat/administratie, stafmedewerkers die zich bezighouden met het zorgadministratieproces, unitondersteuners. Van deelnemers wordt verwacht dat zij basiskennis hebben van registratie.

  Investering: afhankelijk van het programma. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden en/of een prijsvoorstel.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.

Ook interessant voor u?
 • Stoomcursus DBBC’s Forensische zorg
    Stoomcursus DBBC’s Forensische zorg
  Training Incompany
 • Kostprijsberekening voor RIBW’s
    Kostprijsberekening voor RIBW’s
  Training Incompany
 • Administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB)
    Administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB)
  Training 3 november 2020
 • Stoomcursus DBC's GGZ
    Stoomcursus DBC's GGZ
  Basiscursus 22 september 2020
 • Effectief adviseren in de zorg
    Effectief adviseren in de zorg
  Training Incompany