Effectief onderhandelen in de Wmo en Jeugdwet

Scherp uw vaardigheden aan en haal meer uit uw onderhandelingen

Effectief onderhandelen in de Wmo en Jeugdwet

Door de hervorming van de langdurige zorg zijn gemeenten en zorgverzekeraars in beeld als nieuwe gesprekspartners in de zorginkoop. Zorgaanbieders moeten gaan onderhandelen over hun Wmo- of Jeugdwetcontract. Voor veel zorgaanbieders is dit een relatief nieuw verschijnsel. De inkopende partijen professionaliseren zich in snel tempo. Voor een zorgaanbieder dus van groot belang om haar ‘verkoopzijde’ mee te professionaliseren. De oplossing ligt in het goed kunnen onderhandelen om zo een voordeliger contract af te kunnen sluiten met de gemeenten.

 • Onderhandelen is een specifieke vaardigheid. Succesvol onderhandelen hangt vooral samen met uw pro-activiteit, creativiteit en zelfvertrouwen om goed om te kunnen gaan met uw eigen belangen en die van uw gesprekspartner. Hoewel het om tegengestelde belangen gaat, proberen beide partijen tot een acceptabel onderhandelingsresultaat te komen.

  Wilt u uzelf ‘aanpakken’ en meer uit uw onderhandelingen halen?

  Q-Academy biedt de incompanytraining ‘Effectief onderhandelen in de Wmo en Jeugdwet’. We starten met een kort kader: de ontwikkelingen in de markt en het onderhandelingsproces (team, tijd, fasen en voorbereiding). Het grootste deel van de training gaat in op de onderhandelingsvaardigheden. Deze vaardigheden leert u toe te passen, tegenwerpingen te incasseren en om te gaan met weerstand. U leert deze om te zetten naar constructieve onderhandelingsbelangen!

  Situaties oefenen uit de praktijk

  Aan de hand van voorbeelden, opdrachten en praktijksituaties scherpt u snel uw vaardigheden aan. We besteden aandacht aan de meest kritieke situaties die het onderhandelen in de zorg zo specifiek maken. Van deelnemers wordt een actieve bijdrage verwacht, u kunt eigen (lastige) praktijksituaties inbrengen. De training wordt in kleine groepen verzorgd om uitgebreid te kunnen oefenen en feedback te krijgen van de trainers. De twee ervaren trainers staan garant voor een veilige en prettige sfeer.

  Deze training is bedoeld voor medewerkers die al wat meer ervaring hebben in het onderhandelings-proces en is het vervolg op de basistraining ‘Onderhandelen in de Wmo en Jeugdwet’.

 • Na afloop van de training:

  • Voert u de onderhandelingen met meer succes en zelfvertrouwen.
  • Bent u in staat de onderhandelingen doelmatig en effectief voor te bereiden.
  • Kent u verschillende onderhandelingsstijlen en –technieken en weet welke stijl het best bij u past.
  • Bent u zich bewust van uw eigen gedrag en gewoontes en kent de factoren die een onderhandeling beïnvloeden.
  • Heeft u meer mogelijkheden uw onderhandelingen te sturen naar een goed resultaat voor uzelf én voor de ander (win-win situatie).
 • Huidige situatie (kort)

  • Actuele ontwikkelingen
  • Stakeholders onderhandelingen (intern/extern)

  Onderhandelingsproces (kort)

  • Doelstellingen onderhandelingen
  • Fases in de onderhandeling: voorbereiding, verkenning belangen, formuleren voorstellen fase 1 en 2, daadwerkelijk onderhandelen
  • Keuze onderhandelingsstrategie, passend bij regionale situatie en vaardigheden aanbieder
  • Checklist processtappen

  Onderhandelingsstijlen

  • Soorten onderhandelingsstijlen
  • Toepassen van verschillende stijlen
  • Uw eigen stijl van onderhandelen

  Voeren van de onderhandelingen

  • Aan de hand van voorbeelden, opdrachten en praktijksituaties scherpt u snel uw vaardigheden aan. Centraal staan:
  • Verbale en non-verbale communicatie
  • Communicatie en overtuigingskracht
  • Vaardigheden effectief inzetten
  • Effectief beïnvloeden van de onderhandelingen
  • Bijsturen van vaardigheden
  • Opkomen voor eigen belang en toch vriendelijk blijven
  • Omgaan met klassieke situaties: conflicten, patstelling, dictaat onderhandelingspartner
  • Streven naar goede relatie en win-win situatie
 • Deze training bieden wij incompany aan. Voorafgaand aan de training gaan wij met u in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en de specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen. Wij maken het programma vervolgens op maat naar uw wensen en naar de situatie binnen uw organisatie en/of afdeling. Opdrachten en casussen worden gebaseerd op vraagstukken waar (u en) uw collega’s in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Op deze manier blijft de materie dus heel herkenbaar. Desgewenst kunnen er ook andere aanverwante onderwerpen in het programma worden verwerkt.

  Op onze incompany-pagina leest u meer over de mogelijkheden.

  Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op.

 • Voor wie is deze training bedoeld? Medewerkers in de langdurige zorg die in hun werk, vanuit verschillende invalshoeken, te maken hebben met de onderhandelingen met verschillende gemeenten. Dus de onderhandelaars zelf, maar ook andere betrokkenen (die meer zicht willen krijgen op het proces)..

  Investering: afhankelijk van het programma. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden en/of een prijsvoorstel.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.

Ook interessant voor u?
 •   Basiscursus Contracteren in de Wmo en Jeugdwet
  Basiscursus Incompany