Kies hier uw vakgebied
 •   Start 10-11-2020
  Vaardigheden voor de kwaliteitsadviseur Training

  Kwaliteit zit niet in systemen en regels, maar in talentvolle en professionele medewerkers en in de directe relatie met de cliënt. Hoe zorg ik er als kwaliteitsadviseur voor dat medewerkers zich hier bewust van zijn en kwaliteit op de agenda zetten? En op welke manier kan ik mijn organisatie hierin meenemen? Dit zijn vragen waar je je als kwaliteitsadviseur mee bezighoudt bij jouw inspanningen om kwaliteit meer te beleggen bij het primair proces. In deze training ga je aan de slag met de vaardigheden die nodig zijn om jouw doelen te bereiken.

 •   12-11-2020
  Incidentanalyse Training

  Incidentanalyse is een belangrijk onderdeel van het kwaliteitssysteem. Inzicht in lichte incidenten geeft je de mogelijkheid om tijdig te reageren op (bijna)incidenten en om calamiteiten te voorkomen. Zo kun je op een laagdrempelige, relatief eenvoudige wijze de kwaliteit van jouw processen en de zorg voor de cliënt/patiënt samen met jouw team verbeteren. Maak op praktische wijze kennis met diverse methodieken om incidenten te analyseren en op basis hiervan te kunnen verbeteren.

 •   12-11-2020
  Systeembeoordeling 2.0 Training

  Faciliteert jouw kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) het leveren van kwalitatieve en veilige zorg? De systeembeoordeling is een waardevol instrument om onderbouwde conclusies te trekken over de effectiviteit van dit KMS. In de praktijk wordt dit instrument nog vaak als een verplichting gezien, in plaats van juist een kans om te verbeteren. Zonde, want dat belemmert de mate waarin jij als kwaliteitsadviseur de (kwaliteits)doelstellingen kunt realiseren. De systeembeoordeling 2.0 (vernieuwde versie) is anders: door de interactieve en open insteek kom je samen met jouw (zorg)professionals tot nieuwe en concrete inzichten over hoe een KMS de goede zorg voor de cliënt/patiënt beter kan faciliteren. In deze training leer je hoe je de systeembeoordeling 2.0 stapsgewijs zelf kunt uitvoeren.

 •   Start 12-11-2020
  Vaardigheden voor de zorgadministratie Training

  Registratie en declaratie van geleverde zorg moet juist, tijdig en volledig zijn. Aan jou als adviseur Zorgadministratie de uitdaging om dit binnen jouw organisatie vorm te geven. Betrokkenheid van de werkvloer is hierbij essentieel. Maar hoe neem je jouw collega’s hierin mee? En hoe zorg je ervoor dat zij ook het belang van een correcte bronregistratie onderstrepen en ook gemotiveerd zijn om samen met jou structurele verbeteringen door te voeren?

 •   16-11-2020
  Rol van de kwaliteitsadviseur bij de inzet van e-health Training

  De afgelopen periode heeft de inzet van e-health een enorme vlucht genomen. Juist in deze tijden van (spoed)opschaling is het belangrijk om de kwaliteit en veiligheid van zorg te waarborgen. Worden de juiste procedures gevolgd? Draagt e-health bij aan de doelen van de organisatie en het leveren van de gewenste kwaliteit van zorg? Hierbij speel jij als kwaliteitsadviseur een belangrijke rol en ben je van grote meerwaarde. Ben jij hier binnen jouw organisatie al bij betrokken?

 •   Start 16-11-2020
  Strong Controllership Training

  Marktwerking in de zorg neemt toe. Dit uit zich in de aard van de onderhandelingen met contractpartijen (zorgverzekeraars, zorgkantoor, gemeentes), in de contractering en in de relatie met externe partijen. Zorgorganisaties moeten deze ontwikkelingen vertalen naar hun eigen interne organisatie en vervolgens hierop sturen. De afdeling planning & control vervult hierin een steeds belangrijkere rol…. Een rol die andere competenties vraagt: strong controllership.

 •   Start 17-11-2020
  Lean Six Sigma Yellow Belt Opleiding

  In de zorg wordt steeds meer gevraagd van medewerkers om efficiënter te werken en tegelijkertijd de kwaliteit hoog te houden. Dat vraagt om continue verbetering van de werkprocessen. In dat kader heb je de term Lean of Lean Six Sigma ongetwijfeld al regelmatig langs horen komen in jouw organisatie, maar wat houdt het precies in? En wat moet je weten en kunnen om deel te nemen aan een Lean Six Sigma-verbeterproject?

 •   17-11-2020
  Online workshop capaciteitsmanagement: Poli-puzzel Workshop

  Een juiste inrichting van de polikliniek is cruciaal voor een goede afstemming tussen zorgvraag en zorgaanbod (zorgprofessionals, ruimten en apparatuur). Hoe zorg je voor de juiste capaciteitsberekening? Met de Poli-puzzel leer je zelf scenario’s te maken die je met medisch specialisten en andere zorgprofessionals kunt bespreken om gezamenlijk de juiste afwegingen maken. Zo breng je de complexiteit van capaciteitsmanagement terug tot een hanteerbaar minimum!

 •   19-11-2020
  AO/IC-audits Training

  Correct registreren en declareren, zelfonderzoeken en Horizontaal Toezicht zijn begrippen die horen bij de medisch specialistische zorg en de GGZ. Organisaties moeten zich extern over de gedeclareerde omzet verantwoorden. Hierdoor krijgt de AO-IC een steeds belangrijkere rol. Zowel de processen, werkinstructies en taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TVB’s), als de interne controle moeten goed ingericht zijn. Alleen een steekproef voor de interne controle is niet genoeg meer. 

 •   19-11-2020
  (Ont)Regel de zorg Training

  Hebben jij en jouw collega’s ook te maken met een steeds hogere (ervaren) regeldruk? En wil je meer tijd aan echte zorgverlening kunnen besteden? Wat is er nodig om de (ervaren) regeldruk te verminderen en de kwaliteit te verhogen? Tijd om de procedures binnen jouw zorgorganisatie op een nieuwe en effectieve manier tegen het licht te houden: start met (ont)regelen!