Capaciteitsmanagement in de kliniek

Optimale afstemming tussen zorgvraag en -aanbod

Capaciteitsmanagement in de kliniek

Hoe vindt u een goede balans tussen het beschikbaar stellen en inplannen van o.a. de capaciteit op de verpleegafdelingen? En hoe houdt u daarbij rekening met logistieke vraagstukken, zoals de griepperiode en de uitstroommogelijkheden naar VVT instellingen? Dit vraagt om integrale afstemming tussen de verschillende klinische afdelingen en om zorglogistieke sturing binnen deze afdelingen. Leer aan de hand van een stappenplan hoe u realiseert dat de patiënt zo optimaal mogelijk het proces in-, door-, en uitstroomt en capaciteiten zo efficiënt mogelijk worden benut.

 • Op klinische afdelingen (verpleegafdelingen en intensive care) is het belangrijk dat alle capaciteiten op elkaar en op de vraag zijn afgestemd. Op die manier levert u  de juiste zorg tijdig en in één keer goed, waarbij (schaarse) middelen optimaal worden ingezet. Het is complex om dit te realiseren, maar aan de hand van de methodiek van Q-Consult Zorg krijgt u hier weer grip op. Ontdek aan welke knoppen u kunt draaien en leer hoe u inzicht krijgt in de stuurindicatoren voor een optimale patiënten(door)stroom in uw kliniek.

  Integrale afstemming en optimale sturing
  Tijdens de training Capaciteitsmanagement in de kliniek leert u middels de Q-Consult Zorg-methodiek hoe u de complexiteit van capaciteitsmanagement kunt terugbrengen tot een hanteerbaar minimum. U werkt scenario’s op een zelf gekozen domein uit om vervolgens onderbouwd een keuze te maken voor de inrichting en planning van uw klinische afdelingen. Daarnaast is er aandacht voor de implementatie van de gekozen inrichting, de organisatorische randvoorwaarden en benodigde samenwerking tussen verschillende afdelingen.

  De training is praktisch en interactief van aard. Vanuit de theorie gaat u direct aan de slag met oefeningen en casuïstiek. Tussen de trainingsdagen voert u een huiswerkopdracht uit en daarnaast kijkt de trainer een keer met u mee in de praktijk. Zo wordt werken en leren geïntegreerd in uw dagelijkse praktijk.

 • Na afloop van de training:

  • Kent u de methodiek en heeft u deze (deels) toegepast in uw eigen praktijk.
  • Weet u welke informatie u nodig heeft om uw kliniek zo optimaal mogelijk in te richten op basis van de zorgvraag.
  • Is inzichtelijk op welke onderdelen u keuzes kunt maken voor de inrichting van uw kliniek en bent u in staat zelf te bepalen waar u op gaat sturen.
  • Weet u hoe u grip kunt behouden op de patiëntstromen en een efficiënte benutting van uw kliniek.
  • Weet u wat er komt kijken bij het creëren van draagvlak bij de implementatie van een nieuwe werkwijze en heeft u hier handvatten voor gekregen.
 • Praktijkbegeleiding

  Om het geleerde in de praktijk te brengen, komen onze trainers een keer (2-4 uur) bij u langs om gezamenlijk te kijken naar de mogelijkheden voor het inzetten van de methodiek in uw organisatie. U krijgt specifieke tips gericht op uw situatie.

  Dag 1

  Waar richten we ons op?

  Theorie van vraag-gestuurd plannen (stap 1)

  • Logistieke principes en capaciteitsmanagement model
  • Theory of constraints
  • Productieafspraak of zorgvraag bepalen (bv. ligduur, in-/uitstroom en operatietijd)
  • Zorgaanbod in beeld brengen

  Verdelingsanalyse maken (stap 2 & 3)

  • Werken met data
  • O.a. jaarspreiding, electief vs. spoed, in-, door-en uitstroomanalyses.
  • Praktijkcasus: in kaart brengen van zorgvraag en –aanbod met benodigde uitgangspunten
  • Betrokkenheid van zorgprofessionals

  Inrichten en verrichten

  Stappen om kliniek in te richten (stap 4 & 5)

  • Bepalen van uitgangspunten
  • Inrichting o.b.v. zorgvraag, uitgangspunten en verdelingsanalyse
  • Beddencapaciteit: Erlang calculator
  • Sturen op ligduur (VOD)
  • Samenhang binnen kliniek (OK, IC, verpleegafdeling, dagbehandeling)
  • Samenhang met polikliniek, diagnostische afdelingen en andere organisaties na uitstroom (bv. VVT).
  • Praktijkcasus: inrichten van de kliniek: welke puzzels kunt u maken?

  Praktijkopdracht
  Na de eerste trainingsdag past u de methodiek toe op uw eigen data.

  Dag 2

  Sturen

  Terugkoppeling praktijkopdracht

  • Wat ging goed en waar liep u tegenaan?
  • Uitwisselen van ervaringen

  Bepalen van kritische succesfactoren (stap 6)

  • Vertaalslag naar KPI’s
  • Benodigde rapportages
  • Borgen van verbeteringen

  Overleg en communicatie

  • Overleg- en communicatiestructuur
  • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

  Gedrag & Cultuur

  • Samenwerking
  • Motivatie en betrokkenheid
  • Omgaan met weerstand bij verandering

  Persoonlijke effectiviteit

  • Persoonlijk leiderschap
  • Uw invloed binnen de kliniek

  Stappenplan
  U gaat naar huis met een concreet stappenplan. Hiermee is inzichtelijk hoe de stappen voor uw organisatie ingevuld kunnen worden om de kliniek efficiënt en effectief in te richten.

 • Deze training is ook geschikt voor incompany-doeleinden. Voorafgaand aan de training gaan wij met u in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en de specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen. Wij maken het programma vervolgens op maat naar uw wensen en naar de situatie binnen uw organisatie en/of afdeling. Opdrachten en casussen worden gebaseerd op vraagstukken waar (u en) uw collega’s in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Op deze manier blijft de materie dus heel herkenbaar. Desgewenst kunnen er ook andere aanverwante onderwerpen in het programma worden verwerkt.

  Op onze incompany-pagina leest u meer over de mogelijkheden.

  Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op.

 • Voor wie is deze training bedoeld? Zorgmanagers (klinische afdelingen), teamleiders kliniek, managers en adviseurs logistiek.

  Investering: € 875,- per persoon (Q-Academy is vrijgesteld van btw). Deze investering is inclusief lesmateriaal. Tijdens de training verzorgen wij een dagarrangement dat bestaat uit koffie, thee en een uitgebreid lunchbuffet.

  Annuleren en doorschuiven: lees hier onze algemene voorwaarden voor open trainingen.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.

Ook interessant voor u?
 • Opleiding Integraal capaciteitsmanagement (ICM)
    Opleiding Integraal capaciteitsmanagement (ICM)
  Opleiding 28 september 2020
 • Capaciteitsmanagement op de polikliniek
    Capaciteitsmanagement op de polikliniek
  Training 6 oktober 2020
 • Continu verbeteren in de zorg
    Continu verbeteren in de zorg
  Training Incompany
 • Lean Six Sigma Yellow Belt
    Lean Six Sigma Yellow Belt
  Opleiding 17 november 2020