Verdiepingscyclus Strong Controllership in de zorg

De rol van de financieel professional in de zorg verandert. Ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Een veranderende marktwerking, transformaties en decentralisaties zijn aan de orde van de dag. Dit vraagt nogal wat van u als financiële professional in een zorgorganisatie! U moet zowel de financiële basis op orde hebben, als optreden in de rol van business partner voor het bestuur en management. Om in de rol van business partner te groeien, dient u proactief met de juiste adviezen te komen. In deze Verdiepingscyclus gaan we uitgebreid in op de inhoudelijke visie op de financiële functie en hoe u deze rol kunt pakken.

 • Een ander perspectief op financiële vraagstukken
  De Verdiepingscyclus Strong Controllership is bedoeld voor financiële professionals die hun visie op de financieel-economische gezondheid van zorgorganisaties willen verbreden. Financials die niet alleen aandacht hebben voor een gezond financieel beheer, maar ook voor de strategische aspecten van bestaande dienstverlening, voor innovatie en ondernemerschap. Financials die hun eigen strategische positie willen uitbouwen en versterken; die hun impact op het organisatiebeleid en de persoonlijke effectiviteit wensen te vergroten.

  Strong Controllership
  Rode draad in de leergang is de doorontwikkeling van de financiële functie en de (eigen) positie van de financiële professional. Financiële professionals hebben vaak een duale rol: enerzijds verzetten zij werk voor en zijn zij loyaal aan de afdelingen en divisies voor wie zij werken, anderzijds zijn zij een soort ‘verkenner’ die de raad van bestuur attendeert op risico’s in de (omgeving van de) organisatie. Zij worden ingezet als regelaars & rekenaars, maar ook als projectmanagers en adviseurs. Bovendien is er vaak nog een ‘eigen’ afdeling te managen. Dit stelt eisen aan strategische en procesvaardigheden van financiële professionals. Het vraagt om flexibiliteit en doortastendheid: het vraagt om strong controllership.

  Verdieping door inhoud, interactie en vaardigheden
  De Verdiepingscyclus bestaat uit vier modules van 4 uur over de veranderingen in controlling in de zorg, organisatie van de financiële functie, horizontaal toezicht en persoonlijke effectiviteit. Joost Zuurbier (partner en docent/consultant Q-Consult Zorg, programmadirecteur ‘Financieel Bestuur in de zorg’ Erasmus Universiteit) leidt de Verdiepingscyclus vanuit Q-Academy. Daarnaast levert per module een inhoudelijk expert als gastdocent een praktische bijdrage. De gastdocenten zijn Bas van Riet Paap (manager GGZ en Operationele Zorginkoop Menzis en Zorgfinancial van het Jaar 2016), Peter Langenbach (voorzitter Raad van Bestuur Maasstad Ziekenhuis Rotterdam en Zorgfinancial van het Jaar 2011), Ingrid Hissink (directeur Financiën VUmc en Zorgfinancial van het Jaar 2014) en Myriam Martens (senior trainer/consultant Leiderschapsprogramma’s bij Q-Academy/Q-Consult Zorg). In een interactieve setting wordt u uitgedaagd met de gastdocenten te sparren over de verschillende onderwerpen. Deze Verdiepingscyclus is opgezet in samenwerking met de FiZi (voorheen Vereniging HEAD).

  Voor wie is deze training bedoeld?
  Financiële professionals die toe zijn aan een volgende stap in hun functioneren. Vanuit hun rol als controller, HEAD, hoofd F&C/F&I of directeur financiën/bedrijfsvoering willen zij de financiële weerbaarheid van de organisatie vergroten en tegelijk de eigen effectiviteit versterken. Mogelijk overwegen zij de stap naar een positie als CFO.

 • Het programma bestaat uit vier modules. Iedere module bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte, waarbij u samen met één of meerdere gastdocent(en) aan de slag gaat. Er is tevens aandacht voor eigen (business)cases van deelnemers.

  Module 1: Strong Controllership (8 maart 2018)
  Gastdocent: Peter Langenbach, voorzitter Raad van Bestuur Maasstad Ziekenhuis Rotterdam en Zorgfinancial van het Jaar 2011

  • Business control versus financial control
  • Koppeling met de besturingsfilosofie
  • Value-Based Health Care
  • HR-control en Kwaliteitscontrol

  Module 2: De Strong Controller in zijn rol als business partner: horizontaal toezicht (27 maart 2018)
  Gastdocent: Bas van Riet Paap, manager GGZ en Operationele Zorginkoop Menzis en Zorgfinancial van het Jaar 2016

  • Control framework
  • Implementatie
  • Huidige ervaringen
  • Rechtmatigheid en doelmatigheid

  Meebrengen (business)case

  Module 3: Organisatie van de financiële functie (17 april 2018)
  Gastdocent: Ingrid Hissink, directeur Financiën VUmc en Zorgfinancial van het Jaar 2014

  • Besturingsfilosofie (RVE-sturing)
  • Inrichting van de financiële functie
  • Informatiearchitectuur en BI

  Module 4: Vergroting persoonlijke effectiviteit (15 mei 2018)
  Gastdocent: drs. Myriam Martens, senior trainer/consultant Leiderschapsprogramma’s bij Q-Academy/Q-Consult Zorg

  • Inzicht in de eigen adviesstijl door middel van de DISC-analyse
  • Van analyseren naar adviseren
  • Effectief onderhandelen
  • Strategisch partnerschap

  Voor aanvang van de Verdiepingscyclus vragen wij u drie vragen in te sturen over een voor u actuele (business)case uit de eigen organisatie. Deze worden gedurende de Verdiepingscyclus behandeld door de gastdocenten.  

 • Voor wie? Financiële professionals die toe zijn aan een volgende stap in hun functioneren. Vanuit hun rol als controller, HEAD, hoofd F&C/F&I of directeur financiën/bedrijfsvoering willen zij de financiële weerbaarheid van de organisatie vergroten en tegelijk de eigen effectiviteit versterken. Mogelijk overwegen zij de stap naar een positie als CFO.

  Investering: € 1.700,- per deelnemer (€ 1.580,- per deelnemer voor FiZi-leden). Q-Academy is vrijgesteld van btw. Deze investering is inclusief lesmateriaal. Tijdens de training verzorgen wij een middag/avondarrangement dat bestaat uit koffie, thee, fris en een broodmaaltijd.

  Locatie: Oudlaan 4, Utrecht.

  PE-punten: 16 (NBA)

  Annuleren en doorschuiven: lees hier onze algemene voorwaarden voor open trainingen.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.