Systeembeoordeling 2.0

Vernieuwende quickscan voor een effectief kwaliteitssysteem

Systeembeoordeling 2.0

Faciliteert uw kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) het leveren van kwalitatieve en veilige zorg? De systeembeoordeling is een waardevol instrument om onderbouwde conclusies te trekken over de effectiviteit van dit KMS. In de praktijk wordt dit instrument nog vaak als een verplichting gezien, in plaats van juist een kans om te verbeteren. Zonde, want dat belemmert de mate waarin u als kwaliteitsadviseur de (kwaliteits)doelstellingen kunt realiseren. De systeembeoordeling 2.0 (vernieuwde versie) is anders: door de interactieve en open insteek komt u samen met uw (zorg)professionals tot nieuwe en concrete inzichten over hoe een KMS de goede zorg voor de cliënt/patiënt beter kan faciliteren. In deze training leert u hoe u de systeembeoordeling 2.0 stapsgewijs zelf kunt uitvoeren.

 • Een systeembeoordeling is vaak de vervanger of onderdeel van de directiebeoordeling en heeft als doel om conclusies te trekken over de effectiviteit van het KMS. Deze quickscan wordt pas echt een succes als u afstapt van de papieren tijger en op een leuke en positieve manier input gaat ophalen over de werking van het KMS vanuit alle lagen uit de organisatie (werkvloer, staf en ondersteunende afdelingen en management). Door de systeembeoordeling op deze manier uit te voeren, realiseert u het volgende:

  • De patiënt/cliënt staat in de gesprekken centraal. Bij de onderdelen van het KMS wordt gekeken waarom we iets doen, wat daarin wel/niet goed gaat en wat het resultaat ervan is voor de patiënt/cliënt of de (zorg)professional. Het KMS wordt daarmee veel tastbaarder.
  • Doordat de gesprekken multidisciplinair plaatsvinden, leren (zorg)professionals elkaar beter kennen en snapt bijvoorbeeld de werkvloer waar het management tegenaan loopt en vice versa.
  • De verbeterinformatie die het oplevert is integraal (vanuit diverse disciplines) praktisch en concreet en biedt ook prioritering in wat wel en niet op te pakken.
  • Het uitvoeren van een systeembeoordeling wordt zo uiteindelijk als waardevol en zinvol gezien, zowel op strategisch als operationeel niveau.

  De 2.0-aanpak
  Hoe zorgt u ervoor dat u uw systeembeoordeling naar een volgend niveau brengt? Q-Consult Zorg heeft hier een praktische en interactieve werkwijze voor ontwikkeld: systeembeoordeling 2.0. Tijdens de training leert u deze werkwijze stapsgewijs toe te passen in uw eigen praktijk. Hierbij doet u niet enkel de benodigde kennis en vaardigheden op om de systeembeoordeling uit te voeren, maar gaan we ook dieper in op de ‘zachte kant’ van uw rol als gespreksleider.

 • Na afloop van de training:

  • Begrijpt u de meerwaarde van de nieuwe manier van het uitvoeren van de systeembeoordeling.
  • Kent u de werkwijze die door Q-Consult Zorg is ontwikkeld.
  • Kunt u een systeembeoordeling 2.0 voorbereiden, uitvoeren en rapporteren.
  • Bent u zich bewust van uw rol als gespreksleider en kunt u hierop anticiperen.
  • Bezit u de handvatten om met de systeembeoordeling tot waardevolle inzichten te komen die tot verbeteracties leiden.
 • Introductie systeembeoordeling 2.0

  • 1.0 vs. 2.0
  • Nut en noodzaak systeembeoordeling 2.0
  • Belang van interactie en van draagvlak voor een systeembeoordeling vanuit alle lagen van de organisatie

  Voorbereiding

  • Gesprekskader en focuspunten vaststellen
  • Korte documentanalyse
  • ‘Spin’ maken

  Groepsgesprekken

  • Rolverdeling
  • Opzet van groepsinterviews
  • Hoe beoordeelt u de werking van een kwaliteitsinstrument?

  Uw rol als gespreksleider

  • Open setting creëren
  • Gespreksvaardigheden: objectief en kritisch
  • Doorvragen naar basisoorzaken
  • Omgaan met (groeps)dynamieken die invloed hebben op het gesprek

  Rapportage

  • Rapportageformat
  • Rapporteren per kwaliteitsinstrument
  • Top- en verbeterpunten formuleren
  • Samenvatten van de rode draad
  • Reactie Raad van Bestuur
 • Deze training is ook geschikt voor incompany-doeleinden. Voorafgaand aan de training gaan wij met u in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en de specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen. Wij maken het programma vervolgens op maat naar uw wensen en naar de situatie binnen uw organisatie en/of afdeling. Opdrachten en casussen worden gebaseerd op vraagstukken waar (u en) uw collega’s in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Op deze manier blijft de materie dus heel herkenbaar. Desgewenst kunnen er ook andere aanverwante onderwerpen in het programma worden verwerkt.

  Op onze incompany-pagina leest u meer over de mogelijkheden.

  Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op.

 • Voor wie is deze training bedoeld? Iedereen binnen de zorg die zich bezighoudt met het uitvoeren van de systeembeoordeling en die dit meer wil inzetten als  een instrument om kwaliteitsverbetering te realiseren. Denk aan: kwaliteits- en beleidsadviseurs.

  Investering: € 395,- per persoon (Q-Academy is vrijgesteld van btw). Deze investering is inclusief lesmateriaal. Tijdens de training verzorgen wij een dagarrangement dat bestaat uit koffie, thee en een uitgebreid lunchbuffet.

  Locatie: Oudlaan 4, Utrecht.

  Annuleren en doorschuiven: lees hier onze algemene voorwaarden voor open trainingen.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.

  • Ervaringen van deelnemers aan deze training:
   • Enthousiasme van de trainers en praktische voorbeelden maakt de training interessant en geeft de theorie een extra dimensie.
   • Erg concreet en ruimte voor input van andere instellingen.
   • Enthousiaste trainers, deskundig en het snel in kunnen springen op actuele vragen met name het stukje m.b.t. de ervaren knelpunten vond ik een fijne meerwaarde.
   • Op duidelijke wijze een instrument aangereikt gekregen om de systeembeoordeling anders uit te voeren. Goede mix tussen theorie en interactief samenwerken met mede cursisten.
   • Afwisselend. Spin om onderwerpen/afbakening te doen is goed. Gesprekken ook mooi voor betrokkenheid binnen organisatie.
Ook interessant voor u?
 • Praktisch vormgeven aan het kwaliteitsdenken
    Praktisch vormgeven aan het kwaliteitsdenken
  Training 17 september 2020
 • Effectief communiceren in de zorg
    Effectief communiceren in de zorg
  Training Incompany
 • (Ont)Regel de zorg
    (Ont)Regel de zorg
  Training 19 november 2020