Landelijke themadag Wmo, Wlz en Jeugdwet 2019

De wereld van Wmo, Wlz en Jeugdwet is complex en volop in beweging. Goede samenwerking tussen alle partijen – zoals het ministerie VWS, gemeenten en zorgverzekeraars – is belangrijk om zorg stabiel te organiseren en te financieren. Van u als professional wordt verwacht dat u meebeweegt met en vooruit kunt kijken naar nieuwe ontwikkelingen. Weet u wat er op dit moment en in de toekomst speelt in uw werkveld? Bent u hier klaar voor en welke kansen liggen er?

 • In aansluiting op de Post-bachelor opleiding Consulent Wmo, Wlz en Jeugdwet organiseren HBO Drechtsteden en Q-Academy gezamenlijk een Landelijke Themadag op dinsdag 19 maart 2019. De Themadag biedt verdieping in thema’s rondom Wmo, Wlz en Jeugdwet en sprekers uit het werkveld gaan in op de belangrijkste actuele ontwikkelingen. Een goede gelegenheid om kennis te verrijken en te delen met elkaar en specifiek voor (oud-)studenten van de Post bachelor opleiding: een mooie kans om met elkaar in contact te blijven!

  Infomarkt

  Het is voor instellingen mogelijk zich door middel van een een kleine stand te presenteren. Tijdens de lunch en in de pauzes is de infomarkt geopend. Wilt u zich als organsatie hier presenteren? Stuur dan een bericht aan pbalde@hbodrechtsteden.nl. We nemen dan contact met u op.  

 • Inloop en welkom

  9.00 - 9.45 uur - Dagvoorzitter Rob Pranger

  Inclusieve samenleving

  9.45 – 10.30 uur - Ernie van Dooren - directeur en partner CQT Zorg & Gezondheid

  Als gemeente of organisatie binnen het sociaal domein is het vergroten van de betrokkenheid van kwetsbare mensen in de samenleving uw dagelijkse praktijk. De focus hierop wordt nog meer versterkt doordat het Rijk het Wmo-budget, dat Centrumgemeenten op dit moment krijgen, per 2020 wil verdelen over alle gemeenten. De uitdaging is vooral om inwoners in een sociaal kwetsbare situatie een volwaardige plek te geven in onze lokale samenleving. Kortom om een inclusieve samenleving te creëren. Vijf samenhangende thema’s spelen hierbij een belangrijke rol:

  1.    Preventie: hoe kunt u situaties creëren waarin de omgeving op tijd benodigde hulp kan signaleren en organiseren, zodat ernstige problemen worden voorkomen of verminderd?
  2.    Toegang: hoe en waar vinden biedt u de juiste hulp op het juiste moment aan inwoners en waar kunnen zij deze hulp zelf vinden?
  3.    Wonen: hoe en waar kan men wonen met meer of minder hulp?
  4.    Ondersteuning: welke hulp is er en wat kan die hulp bieden?
  5.    Ontvangende buurt: welke faciliteiten zijn nodig in de buurt om als inwoner welkom te zijn en mee te kunnen doen?

  Bent u ook benieuwd naar de laatste ontwikkelingen en goede voorbeelden rondom de inclusieve samenleving? En wilt u succesvol(ler) invulling geven aan deze thema’s? 

  Keukentafelgesprek: een ervaring op zich

  10.30 – 11.15 uur - Sil Hol - docent, coach en systeemtherapeut & Anne Bruineberg - Ervaringsdeskundige Fact-team

  Hoe ervaart een hulpbehoevende het proces van indicatiestellen en hulpontvangen? Een hulpvraag wordt niet altijd helder geformuleerd, waardoor het als indicatiesteller lastig is de juiste voorziening(en) toe te wijzen. Deze sessie biedt je de mogelijkheid om vanuit de ogen van een ervaringsdeskundige te kijken naar het proces van indicatiestellen. Het geeft je inzicht in de factoren die invloed hebben op de manier waarop iemand hulp vraagt. Ook wordt hiermee duidelijk op welke zaken je als indicatiesteller kunt letten en waarmee u rekening kunt houden in je gesprekken. Hoe houd je het keukentafelgesprek gelijkwaardig en zet je de ander weer in zijn kracht?

  Zorg met de mantelzorger

  11.45 – 12.30 uur - Caroline van der Hek - mantelzorgmakelaar & Esther Prent - mantelzorger Mezzo

  Als cliëntondersteuner Wet Langdurige Zorg komt Caroline van der Hek bij veel zorgvragers en hun mantelzorgers. Zij ziet zorgvragers die recent een indicatie hebben, waarbij de mantelzorger verdwaalt in wet- en regelgeving. Ook ziet zij zorgvragers waarvan de mantelzorgers overbelast zijn en ondersteuning nodig hebben. Het gaat om cliënten variërend van kinderen met een meervoudig complexe zorgvraag tot ouderen met dementie en mensen met een progressieve spierziekte. Wat kan en moet beter en hoe doen we dat? 

  Esther Prent deelt haar ervaring als mantelzorger in de praktijk.

  PGB en Sociale Verzekeringsbank

  13.30 – 14.15 uur -  Joyce Capiteijns - Eberwijn, Relatiebeheerder SVB 

  Wat moet u weten over het persoonsgebonden budget (pgb) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) als Wmo-consulent? In welke gevallen moet u een budgethouder doorverwijzen naar de SVB? Welke verantwoordelijkheden en verplichtingen heeft een budgethouder? En hoe helpt dit u bij het bepalen of iemand een pgb aankan? U hoort het antwoord van de SVB in deze sessie. Op een interactieve manier krijgt u inzicht in de processen die budgethouders, zorgaanbieders en gemeenten doorlopen rondom het pgb. De focus ligt op hoe de budgethouder zo goed mogelijk wegwijs kan worden gemaakt in het ‘pgb-landschap’.

  Na de sessie heeft u de achtergrondinformatie over het pgb en de SVB die u als consulent nodig heeft en weet u welke ontwikkelingen in het pgb u de komende tijd kunt verwachten.

  Jeugdzorg, snijvlak zorg & onderwijs

  14.15 – 15.00 uur - Karla van den Broek, Directeur - eigenaar AMZO bv & Ghalid Karamatali, Teammanager AMZO bv

  Soms hebben kinderen problemen, die kunnen variëren van mild tot zeer ernstig. Een probleem van een kind is eigenlijk altijd een probleem in zijn of haar systeem. Niet enkel het kind ervaart een probleem, ook de huiselijke kring en de school doen dat. Er zijn mogelijkheden die problemen aan te pakken waarbij het de kunst is manieren te vinden om dat gezamenlijk op te pakken. Met het kind zelf, de thuissituatie én de school. Om dat op een goede manier te doen is soms een intermediair met verstand van zaken nodig. Aan het woord twee sprekers die verstand van zaken hebben en een en ander praktisch weten te vertalen in het veld.

  Oud-studenten aan het woord – Betekenis opleiding in de praktijk

  15.30 – 16.15 uur - Anniek van den Berg

  Drie oud-studenten van de opleiding Consulent Wmo, Wlz en Jeugdwet vertellen hun ervaring over werkveld en aansluiting met de opleiding. De oud-studenten zijn Anniek van den Berg, Anu Bahadour en Louis van Achthoven.

  Conclusies en afsluiting

  16.15 – 16.30 uur - Dagvoorzitter Rob Pranger

  Hapje en drankje

  16.30 – 17.00 uur

 • Voor wie? De Landelijke themadag Wmo, Wlz en Jeugdwet komt voort uit de wens van oud-studenten van de opleiding Consulent Wmo, Wlz en Jeugdwet om in contact te blijven en kennis te delen. Daarbij is de themadag bedoeld voor een heel brede groep professionals die beleidsmatig of in de uitvoering te maken heeft met de Wmo, Wlz of Jeugdwet.

  Investering: meld u aan vóór 31 januari en profiteer van de vroegboekkorting van 25% op onderstaande prjizen.

  • Prijs voor (oud-)studenten post-bachelor opleiding: € 75*
  • Prijs voor een introducée van (oud) student post-bachelor opleiding (maximaal 2): € 75*
  • Kosten voor overige aanmelders: € 95.

  * Vermeld a.u.b. in het opmerkingenveld bij uw aanmelding of u (oud-)student bent en (eventueel) de namen en e-mailadressen van uw introducées.

  Locatie: Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht 

  Annuleren en doorschuiven: lees hier onze algemene voorwaarden voor open trainingen.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.