Vaardigheden voor de intervisiebegeleider in de zorg

De handvatten om van en met elkaar te leren

Vaardigheden voor de intervisiebegeleider in de zorg

Leren van elkaar wordt steeds belangrijker in de zorg: het is nodig om continu te verbeteren. Er zijn verschillende methodieken om effectief van elkaar te kunnen leren. Intervisie is daar één van. Het maakt het mogelijk om kennis en ervaringen met elkaar te delen binnen of tussen afdelingen. Hoe organiseert u een intervisie? Wanneer past u welke methode toe? En welke vaardigheden heeft u nodig om een intervisie te begeleiden? Dat leert u tijdens de training Vaardigheden voor de intervisiebegeleider in de zorg.

 • Q-Academy organiseert een training voor iedereen die de rol van intervisiebegeleider wil oppakken, die geïnteresseerd is in groepsdynamiek en die collega’s wil faciliteren in hun leerproces. Deze praktijkgerichte training combineert theorie met praktijkvoorbeelden uit de zorg zodat u de basis kunt leggen voor uw rol als intervisiebegeleider. Intervisie gaat om leren, reflecteren en creativiteit ontwikkelen en zo competenties te verwerven/door te ontwikkelen op de werkplek. De intervisiegroep geeft de ruimte voor deze processen. Bovendien wordt een aantal leerfuncties gestimuleerd. Er zijn verschillende intervisiemethodieken, zoals:

  • 10 stappen methode
  • Socratische intervisie
  • Feed Forward Methode
  • Leren van successen
  • De roddelmethode

  Afhankelijk van onder andere het doel van de intervisie, de samenstelling van de groep en de casuïstiek is de ene methode meer geschikt dan de andere. U leert om de juiste methode op de juiste situatie toe te passen.

  Intervisievaardigheden
  Tijdens de training gaat u aan de slag met een aantal vaardigheden om een intervisie goed te begeleiden, waaronder het creëren van een veilige setting, vragen stellen, feedback geven, reflectie en observatie bevorderen, stimuleren van de dialoog. We nemen u mee door het gehele proces van de intervisie, van aanvraag en voorbereiding, tot en met de evaluatie. Er is veel gelegenheid om onderling kennis en ervaring uit te wisselen. De training bestaat uit anderhalve dag. Na de eerste dag training gaat u in uw eigen praktijk aan de slag. Tijdens een terugkomdagdeel wisselt u ervaringen uit met de andere deelnemers in de vorm van een intervisie.

  Voor wie is deze training bedoeld?
  Professionals in de zorg die intervisies willen opzetten en begeleiden, die geïnteresseerd zijn in groepsdynamiek en die mensen willen faciliteren in hun leerproces.

 • Na afloop van de training:

  • Kent u de verschillende intervisiemethodieken.
  • Weet u welke methodiek u wanneer toe kunt passen.
  • Heeft u de basis aan vaardigheden gelegd om een intervisie te begeleiden.
  • Heeft u praktische handvatten voor de uitvoer van het hele proces.
 • Dag 1

  Achtergrond intervisie

  • Aanleiding en noodzaak
  • Ontwikkelingen en toepassing

  Intervisiemethoden

  • Welke methoden zijn er en wat houden ze in?
  • In welke situatie pas je welke methode toe?

  Intervisie in de praktijk

  • Doorlopen van het intervisieproces
   • Aanvraag
   • Voorbereiding
   • Intervisie
   • Evaluatie
  • Randvoorwaarden succesvolle intervisie
  • Tijdsplanning
  • Aan de slag aan de hand van een casus
  • Plenair bespreken bevindingen en ideeën

  Vaardigheden

  • Vragen stellen
  • Stimuleren van de dialoog en leeromgeving
  • Veiligheid en vertrouwen creëren
  • Reflectie en observatie bevorderen
  • Feedback geven

  Intervisie en uw organisatie

  • Hoe maakt u intervisies onderdeel van de eigen organisatie?
  • Het creëren van draagvlak

  Huiswerkopdracht

  • Aan de slag in uw eigen zorgorganisatie

  Dag 2 Uitwisselen ervaringen
  Tijdens dit dagdeel gaan we aan de slag met de ervaringen uit uw eigen praktijk.

  Reflectie

  • Opfrissen kennis dag 1
  • Verschillende intervisiemethoden worden gehanteerd om de ervaringen uit de huiswerkopdracht uit te wisselen en van elkaar te leren

  Vervolgstappen

  • Opstellen leerdoelen
  • Hoe ga ik me verder ontwikkelen tot volwaardig intervisiebegeleider?
 • Deze training is ook geschikt voor incompany-doeleinden. Voorafgaand aan de training gaan wij met u in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en de specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen. Wij maken het programma vervolgens op maat naar uw wensen en naar de situatie binnen uw organisatie en/of afdeling. Opdrachten en casussen worden gebaseerd op vraagstukken waar (u en) uw collega’s in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Op deze manier blijft de materie dus heel herkenbaar. Desgewenst kunnen er ook andere aanverwante onderwerpen in het programma worden verwerkt.

  Op onze incompany-pagina leest u meer over de mogelijkheden.

  Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op.

 • Data: tweedaagse training op 7 juni (9.30 - 16.30 uur) en 27 september (13.00-17.00 uur)

  Voor wie? Professionals in de zorg die intervisies willen opzetten en begeleiden, die geïnteresseerd zijn in groepsdynamiek en die mensen willen faciliteren in hun leerproces.

  Investering: € 660,- per persoon (Q-Academy is vrijgesteld van btw). Deze investering is inclusief lesmateriaal. Tijdens de training verzorgen wij een dagarrangement dat bestaat uit koffie, thee en een uitgebreid lunchbuffet.

  Locatie: Oudlaan 4, Utrecht.

  Annuleren en doorschuiven: lees hier onze algemene voorwaarden voor open trainingen.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.