Auditen in zelfsturende teams

De hervormingen in de langdurige zorg hebben ingrijpende gevolgen voor zorgorganisaties. Nieuwe wetgeving en financiers vragen dat we ‘meer met minder’ moeten doen, ofwel ‘anders met minder’. Veel zorgorganisaties spelen hierop in met een structuurverandering: werken in (een vorm van) zelfsturende teams. Deze aanpak heeft uiteraard ook impact op uw auditproces. Wat betekent het werken in zelfsturende teams voor uw interne audits?

 • Hoe weet u of het team de juiste kwaliteit levert?

  In deze training leert u welke positie interne audits hebben in de nieuwe structuur en waar u rekening mee moet houden bij het opzetten van interne audits in zelfsturende teams. Uw visie op kwaliteit, op zelfsturing en op interne audits is leidend voor de keuzes die u maakt. Auditen in zelfsturende teams vraagt om een andere vorm van coördinatie. Wie spelen in de nieuwe situatie een rol en waar moet u op letten? De nieuwe insteek heeft onder andere invloed op de manier van voorbereiden, van rapporteren en van opvolgen. De scope van de auditgesprekken verandert en daarmee vraagt het ook wat anders van uw auditoren. Tijdens de training gaan we op al deze facetten in. De training biedt u enerzijds concrete handvatten en anderzijds inspiratie om dat wat u hoort, te vertalen naar uw eigen praktijk.

  Aan bod komt:

  • Het belang van visie op kwaliteit, op zelfsturing en op interne audits binnen uw organisatie voor het inrichten van uw nieuwe auditproces.
  • De invulling van het interne auditproces waarbij antwoord wordt gegeven op vragen als:
   • Wie is wanneer en hoe betrokken?
   • Hoe richt je je auditproces in?
   • Hoe bepaal je de inhoud en scope van de auditgesprekken binnen teams?
   • Hoe vindt opvolging en monitoring plaats?
   • Wat vraagt auditen in zelfsturende teams van onze auditoren?
  • Als rode draad tijdens de training stelt u gedurende de dag uw eigen plan van aanpak in de vorm van een checklist op.
 • Na afloop van de training:

  Heeft u verdiepende kennis en praktische handvatten om uw interne audits aan te passen naar de behoeften van de nieuwe organisatiestructuur. U weet welke stappen u moet zetten om het auditproces in te richten en ontvangt hiervoor een handige checklist. Daarnaast heeft u inzicht in welke auditvaardigheden worden gevraagd van uw auditoren.

 • In deze training staan overdracht van kennis en het uitwisselen van onderlinge ervaringen centraal. U ervaart een balans tussen concrete handvatten en inspiratie waar u uw eigen draai aan kunt geven. Het leren van elkaars ‘best practices’, brainstormen en discussiëren zorgt voor veel praktische bagage waar u direct de volgende dag mee aan de slag kunt!

  1. Visie op kwaliteit, zelfsturing en interne audits
  Het belang van een heldere organisatie brede visie op kwaliteit, op zelfsturing en op interne audits voor het inrichten van uw nieuwe auditproces.

  2. Inrichting auditproces zelfsturende teams

  • Hoe richt u het auditproces in? Waar houdt u rekening mee?
  • Wie betrekt u bij het inrichten en plannen van de audits?
  • Hoe bepaalt u de inhoud en scope van de auditgesprekken binnen teams?

  3. Borging resultaten

  • Hoe volgt u de verbeterpunten op?
  • Welke formats en manieren van informatievoorziening kunt u inzetten?
  • Hoe communiceert u over het auditproces en de uitkomsten binnen de organisatie?
  • Hoe borgt en monitort u de uitkomsten?

  4. Auditoren en vaardigheden

  • Welke vaardigheden hebben auditoren nodig?
  • Hoe kunt u de benodigde auditvaardigheden aanscherpen?
  • Hoe begeleidt u uw auditoren?

  Elke organisatie is anders en heeft zijn eigen uitdagingen. In de training gaat u aan de slag met een werkwijze die past bij uw organisatie.

 • Deze training is ook geschikt voor incompany-doeleinden. Voorafgaand aan de training gaan wij met u in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en de specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen. Wij maken het programma vervolgens op maat naar uw wensen en naar de situatie binnen uw organisatie en/of afdeling. Opdrachten en casussen worden gebaseerd op vraagstukken waar (u en) uw collega’s in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Op deze manier blijft de materie dus heel herkenbaar. Desgewenst kunnen er ook andere aanverwante onderwerpen in het programma worden verwerkt.

  Op onze incompany-pagina leest u meer over de mogelijkheden.

  Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op.

 • Voor wie? Kwaliteits- en veiligheidsadviseurs/-managers en auditcoördinatoren in de langdurige zorg.

  Investering: € 440,- per persoon (Q-Academy is vrijgesteld van btw). Deze investering is inclusief lesmateriaal. Tijdens de training verzorgen wij een dagarrangement dat bestaat uit koffie, thee en een uitgebreid lunchbuffet.

  Locatie: Oudlaan 4, Utrecht.

  Annuleren en doorschuiven: lees hier onze algemene voorwaarden voor open trainingen.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.