Auditaanpak inzet e-health

Multidisciplinaire aanpak e-health-audit volgens het IGJ toetsingskader

Auditaanpak inzet e-health

E-health (digitale zorg) biedt veel kansen, zoals meer regie voor de cliënt/patiënt, tijdsbesparing en innovatieve oplossingen. Om deze digitale zorg succesvol in te zetten en de kwaliteit hiervan te bewaken en te verbeteren, voert u interne audits uit. E-health heeft vanwege de technologie een impact op veel verschillende afdelingen. ICT, risicomanagement, beleid, zorginhoudelijk proces, HRM en kwaliteit zijn allen betrokken. Dat maakt het opstellen van een auditprogramma complex en vraagt om een multidisciplinaire aanpak. Waar te beginnen?

 • Q-Consult Zorg heeft een efficiënte auditaanpak ontwikkeld waarmee u stapsgewijs uw interne auditprogramma voor de inzet van e-health kunt opbouwen. Deze aanpak is gebaseerd op de 5 thema’s uit het toetsingskader e-health van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), in combinatie met onze jarenlange ervaring op het gebied van auditplanning en –uitvoering. Doel van deze multi-disciplinaire aanpak is om een samenhangend beeld te krijgen van de mate waarin e-health veilig, doelmatig en doeltreffend binnen uw organisatie wordt ingezet. 

  Q-Academy biedt de training ‘Auditaanpak inzet e-health’. Deze training is praktisch en interactief van aard en geeft u de juiste handvatten om een succesvol auditprogramma op te zetten. U leert de auditaanpak van Q-Consult Zorg kennen en toepassen aan de hand van een stappenplan. Hierbij komen onderwerpen als het kiezen van de juiste auditmethodiek en de benodigde competenties van een interne auditor ook uitgebreid aan bod. Daarnaast gaan we in op het toetsingskader van de IGJ.

 • Na afloop van de training:

  • Weet u welke stappen u moet nemen voor het opzetten van een effectieve planning voor interne audits op de inzet van e-health.
  • Weet u wie u moet betrekken bij uw auditprogramma en kent u het belang van een multi-disciplinaire aanpak.
  • Bent u bekend met de inhoud en de toepassingsmogelijkheden van het IGJ toetsingskader inzet e-health.
  • Bent u in staat de auditaanpak voor de inzet van e-health toe te passen op uw eigen praktijk.
 • Inleiding

  • Wat verstaan we onder e-health? 
  • Kansen en risico’s van e-health.
  • Bewaken en verbeteren van de digitale zorg m.b.v. interne audits.
  • Doel en toegevoegde waarde van interne audits.
  • Toetsingskader inzet e-health van de IGJ.
  • De vijf thema’s uit het toetsingskader inzet e-health van de IGJ.

  Multidisciplinaire aanpak

  • Welke afdelingen en functies hebben te maken met de interne audit op e-health?
  • Nut en noodzaak van multidisciplinaire aanpak
  • Hoe betrekt u stakeholders bij de interne audits?

  Keuze auditmethodiek

  • Welke processen, thema’s, risico’s en afdelingen zijn van belang bij e-health?
  • Hoe neemt u de vijf thema’s uit het toetsingskader inzet e-health IGJ mee in uw interne auditprogramma?    
  • Welke auditmethodieken zijn er?
  • Doel en toegevoegde waarde per methodiek.
  • Basisprincipes van elke methodiek.
  • Welke auditmethodiek zet u in per thema?

  Uitvoering interne audits

  • In samenhang uitvoeren van interne audits.
  • Competenties e-health-auditor.
  • Te verdelen audittaken.
  • Hoe ondersteunt u interne auditoren?
  • Deskundigheidsbevordering interne auditoren.

  Opvolging van verbetervoorstellen 

  • Uw rol in de opvolging van interne audits.
  • Rapporteren aan de verschillende stakeholders.
  • Randvoorwaarden voor succesvolle opvolging verbetervoorstellen.

  Praktijk

  • Diverse voorbeelden, opdrachten en casussen.
  • Tips en oplossingsrichtingen voor knelpunten. 
  • Tijd voor vragen en discussie.
 • Deze training is ook geschikt voor incompany-doeleinden. Voorafgaand aan de training gaan wij met u in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en de specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen. Wij maken het programma vervolgens op maat naar uw wensen en naar de situatie binnen uw organisatie en/of afdeling. Opdrachten en casussen worden gebaseerd op vraagstukken waar (u en) uw collega’s in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Op deze manier blijft de materie dus heel herkenbaar. Desgewenst kunnen er ook andere aanverwante onderwerpen in het programma worden verwerkt.

  Op onze incompany-pagina leest u meer over de mogelijkheden.

  Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op.

 • Voor wie is deze training bedoeld? Ervaren interne auditoren, kwaliteitsmanagers/-adviseurs, kwaliteitsmedewerkers, functionarissen gegevensbescherming, security officers, innovatie- en ICT-managers.

  Investering: € 475,- per persoon (Q-Academy is vrijgesteld van btw). Deze investering is inclusief lesmateriaal. Tijdens de training verzorgen wij een dagarrangement dat bestaat uit koffie, thee en een uitgebreid lunchbuffet.

  Locatie: Oudlaan 4, Utrecht.

  Annuleren en doorschuiven: lees hier onze algemene voorwaarden voor open trainingen.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.

Ook interessant voor u?
 • Inzet e-health: de juiste technologie voor de juiste inzet
    Inzet e-health: de juiste technologie voor de juiste inzet
  Training 8 oktober 2020