AO/IC-audits

Van incidentele steekproeven naar reguliere procescontroles

AO/IC-audits

Correct registreren en declareren, zelfonderzoeken en Horizontaal Toezicht zijn begrippen die horen bij de medisch specialistische zorg en de GGZ. Organisaties moeten zich extern over de gedeclareerde omzet verantwoorden. Hierdoor krijgt de AO-IC een steeds belangrijkere rol. Zowel de processen, werkinstructies en taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TVB’s), als de interne controle moeten goed ingericht zijn. Alleen een steekproef voor de interne controle is niet genoeg meer. 

 • In de kwaliteitszorg worden interne auditgesprekken ingezet om continu te kunnen verbeteren. Een onafhankelijke medewerker beoordeelt of de processen goed verlopen en uitgevoerd worden zoals afgesproken. Op basis van deze interne audits kan de verbetercyclus, ofwel de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check en Act), worden doorlopen. 

  Procescontroles worden steeds belangrijker. Immers, als het proces goed loopt, is de uitkomst waarschijnlijk ook juist. 

  Ook binnen de Interne Controle (IC) kunnen auditgesprekken een belangrijke rol spelen bij het beoordelen van de processen. Namelijk als onafhankelijke partij kan een IC-er bij uitstek beoordelen of het proces loopt volgens afspraak en aangeven waar knelpunten met betrekking tot de registratie zitten.

  In deze praktische training ‘AO/IC-audits’ bespreken we uitgebreid hoe u een audit kan inzetten om processen kritisch te beoordelen. U leert hoe u als auditor een auditgesprek voorbereidt, opbouwt, uitvoert en rapporteert. We gaan in op specifieke punten voor auditen met betrekking tot registratie en facturatie. U krijgt diverse tips om knelpunten aan te pakken.

  TIP: We bieden ook de training 'Werken als AO- en IC-medewerker' aan. In deze functiegerichte training staan de administratieve organisatie, interne controlefunctie en interne controlemiddelen centraal.

 • Na afloop van de training:

  • Weet u waarom reguliere procescontroles nodig zijn (i.p.v. voorheen alleen incidentele steekproeven).
  • Kent u de waarde van auditgesprekken bij procescontroles.
  • Weet u wat procesgericht auditen is.
  • Weet u hoe dit in relatie tot de AO en IC en Horizontaal Toezicht ingezet kan worden.
  • Kent u de specifieke aandachtspunten voor auditen met betrekking tot registratie en facturatie.
  • Kunt u gesprekstechnieken en rapportagevaardigheden inzetten in relatie tot deze audits.
 • AO/IC en interne audits

  • Laatste ontwikkelingen aangaande AO en IC: wet- en regelgeving, horizontaal toezicht
  • Noodzaak van reguliere procescontroles
  • Doel, waarde en resultaat van procesgerichte audits i.r.t. AO en IC (kritische beoordeling van processen)
  • Opbouw en uitvoering van een interne audit 
  • Rol van de interne auditor
  • Specifieke aandachtspunten en tips 

  Auditvaardigheden

  • Wat zijn auditvaardigheden? Hoe zet u deze in?
  • Hoe krijgt u inzicht in het verloop van het proces in de praktijk? 
  • Hoe vraagt u door naar de sterke punten en de verbeterpunten in een proces? 
  • Hoe herkent u risico’s in een proces en vraagt u daarop door? 
  • Hoe en aan wie rapporteert u kort en bondig over de feitelijke bevindingen?

  Context trainingsprogramma

  • NZa-richtlijnen en circulaires
  • Werken met DBC’s toelichtingen
  • Afspraken met zorgverzekeraars
  • Horizontaal Toezicht Instapmodel
  • Horizontaal Toezicht Controleframework
    
 • Deze training is ook geschikt voor incompany-doeleinden. Voorafgaand aan de training gaan wij met u in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en de specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen. Wij maken het programma vervolgens op maat naar uw wensen en naar de situatie binnen uw organisatie en/of afdeling. Opdrachten en casussen worden gebaseerd op vraagstukken waar (u en) uw collega’s in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Op deze manier blijft de materie dus heel herkenbaar. Desgewenst kunnen er ook andere aanverwante onderwerpen in het programma worden verwerkt.

  Op onze incompany-pagina leest u meer over de mogelijkheden.

  Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op.

 • Voor wie is deze training bedoeld? Medewerkers in zorginstellingen die een rol hebben in het AO- en/of IC-proces. U kunt hierbij denken aan medewerkers AO en IC, hoofden medische- en zorgadministratie, zorgadministrateurs, DBC staf- en beleidsmedewerkers, kwaliteitsmanagers, algemeen auditoren, financieel economische leidinggevenden en medewerkers.

  Investering: € 550,- per persoon (Q-Academy is vrijgesteld van btw). Deze investering is inclusief lesmateriaal. Tijdens de training verzorgen wij een dagarrangement dat bestaat uit koffie, thee en een uitgebreid lunchbuffet.

  Locatie: Oudlaan 4, Utrecht.

  Annuleren en doorschuiven: lees hier onze algemene voorwaarden voor open trainingen.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.

Ook interessant voor u?
 • Effectief adviseren in de zorg
    Effectief adviseren in de zorg
  Training Incompany
 • Risicoanalyse zorgregistratie
    Risicoanalyse zorgregistratie
  Training 29 oktober 2020
 • Administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB)
    Administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB)
  Training 3 november 2020