Kies hier uw vakgebied
 •   Incompany
  Verdiepingstraining interne audits Verdiepingstraining

  Als interne auditor levert u een belangrijke bijdrage aan de kwaliteitsverbeteringen binnen uw organisatie. Daarom is het van groot belang een interne audit goed uit te voeren. In de praktijk blijkt dat het uitvoeren van audits veel tijd kost. Het werk zit vooral in de voorbereiding en de rapportage van audits. Hoe doet u dit zo praktisch mogelijk? Hoe stelt u de juiste vragen om tot relevante bevindingen te komen?

 •   Incompany
  Verdiepingstraining zorgpaden in de GRZ Verdiepingstraining

  Afgelopen jaren is uw organisatie druk bezig geweest met het ontwikkelen van zorgpaden voor specifieke doelgroepen in de geriatrische revalidatiezorg (GRZ). Helaas horen we vaak “zorgpaden zijn papieren tijgers, die slechts in de kast liggen”. In de training zorgpaden in de GRZ gaan we in op het ontwikkelen, implementeren en evalueren van zorgpaden. Zorgpaden zijn namelijk geen slapende documenten maar juist een methode om zorg te verbeteren, waarbij draagvlak van uw medewerkers van groot belang is.

 •   Incompany
  Waarderend auditen Training

  Wilt u een interne audit niet alleen inzetten als verbeterinstrument maar ook als veranderinstrument? Dan is waarderend auditen de juiste methodiek. Hiermee focust u op het enthousiasmeren en motiveren van de auditee om een bijdrage te leveren aan continu verbeteren.

 •   Incompany
  Workshops Lean methodieken Workshop

  Efficiency- en kwaliteitsverbetering staan in de zorgsector hoog op de agenda. Hoe kunt u complexe processen efficiënter inrichten zonder de cliënt uit het oog te verliezen? Veel zorginstellingen passen de principes van Lean Management inmiddels succesvol toe. Lean is een krachtige en praktijkgerichte filosofie waarbij de cliënt centraal staat.

 •   Incompany
  Zicht op bekostigingssystematiek medisch specialistische zorg voor medical technology/devices companies Training

  Bekostiging van medisch specialistische zorg is complex. Beleidsveranderingen vanuit overheid en inkoopbeleid van zorgverzekeraars zorgen ervoor dat de bekostiging van de zorg voor velen ondoorzichtig is. Met kennis van de financiering kunt u meepraten en meedenken over de plaats van uw product in de bekostigingssystematiek en de invloed daarvan op de financiële afleiding. Met deze kennis kunt u zichzelf opstellen als een stevige gesprekspartner voor verschillende stakeholders in het ziekenhuis.

 •   Incompany
  Zorgadministratie nieuwe stijl (voor GGZ) Training

  Ingrijpende veranderingen als prestatiebekostiging (DBC’s en ZZP’s), invoering Basis GGZ, meer behandelinformatie op de factuur en interne vragen over registratie en opbrengsten, zorgen ervoor dat het administratieve proces verandert. Het administratieve en het primaire proces komen steeds dichter bij elkaar. Van uw medewerkers wordt verwacht van verschillende systemen kennis te hebben. In deze nieuwe situatie heeft de zorgadministratie steeds meer een adviserende functie.

 •   Incompany
  Zorgadministratie nieuwe stijl (voor langdurige zorg) Training

  Ingrijpende veranderingen als de hervorming in de langdurige zorg en zelforganisatie zorgen ervoor dat het administratieve proces verandert voor zorgaanbieders in de langdurige zorg en jeugdzorg. Van uw medewerkers wordt verwacht kennis te hebben van verschillende wet- en regelgeving. In deze nieuwe situatie krijgt de zorgadministratie steeds meer een adviserende functie.

 •   Incompany
  Zorgadministratie nieuwe stijl (voor ziekenhuizen) Training

  Ingrijpende ontwikkelingen zoals Horizontaal Toezicht zorgen ervoor dat het administratieve en primaire proces steeds dichter bij elkaar komen. Voor de zorgadministratie betekent dit nieuwe taken en verantwoordelijkheden. De zorgadministratie kan niet langer een ondersteunende afdeling op de achtergrond zijn. Alle ontwikkelingen vragen om een proactieve afdeling die meer op de voorgrond treedt en een adviesrol vervult.

 •   Incompany
  Zorgdomeinen overstijgen Training

  Het veranderende zorglandschap vraagt om samenwerking over de domeinen heen. Partijen zoeken deze samenwerking op in netwerkconstructies en samenwerkingsprojecten. Deze domeinoverstijgende samenwerking brengt nogal wat uitdagingen met zich mee!

 •   Incompany
  Zorglogistiek: efficiënt inrichten van uw afdeling Training

  Zorginstellingen staan voor de uitdaging kosten te besparen en rendement te verhogen. Tegelijkertijd blijft de vraag naar zorg toenemen en verwachten patiënten en cliënten dat de juiste zorg tijdig (zonder lange wachttijden) wordt geleverd. Het is daarom noodzakelijk om kritisch naar de logistieke inrichting van de afdelingen binnen uw organisatie te kijken. Hoe kunt u slim omgaan met de beschikbare middelen, zodat efficiëntie en kwaliteit toenemen?