Zorglogistiek op de poli: grip krijgen op het behalen van de productie

Ziekenhuizen staan voor de uitdaging om kosten te besparen en rendement te verhogen. Tegelijkertijd verwachten patiënten en zorgverzekeraars de juiste zorg die tijdig (zonder lange wachttijden) wordt geleverd. Hoe kunt u de juiste balans vinden tussen zorgvraag, personeelsaanbod, ruimteplanning en de inzet van medisch specialisten?

 • Q-Consult Zorg heeft een methodiek ontwikkeld om de polikliniek efficiënt in te richten door middel van het voorspellen van de productie. Het stappenplan helpt afdelingsspecifieke uitgangspunten te definiëren en biedt u handvatten om de processen op de afdeling in te richten op basis van de verwachte zorgvraag van het aankomende jaar. U bent in staat scenario’s uit te werken en vervolgens onderbouwd een keuze te maken voor de inrichting van uw processen.

  Q-Academy organiseert de tweedaagse training Zorglogistiek op de polikliniek waarin u leert hoe u bovenstaande methodiek toepast in uw polikliniek. Naast het aanleren van deze praktische benadering is er ook aandacht voor de implementatie van het gekozen scenario. Onderwerpen die aan bod komen zijn de huidige cultuur op de polikliniek, reacties op veranderingen, motivatie en betrokkenheid van uzelf, de medewerkers en de specialisten. Wat is (persoonlijk) leiderschap en uw eigen invloed binnen de polikliniek?

 • Na afloop van de training:

  • Kent u de methodiek en heeft u deze toegepast in uw eigen praktijk.
  • Weet u welke data noodzakelijk is bij het analyseren van uw polikliniek.
  • Kunt u verschillende scenario’s uitwerken aan de hand van uw eigen data.
  • Heeft u handvatten om op basis van de (toekomstige) zorgvraag uw polikliniek in te richten.
  • Is inzichtelijk op welke onderdelen u keuzes kunt maken voor de inrichting van uw polikliniek (bv. de inrichting van spreekuren, inzet personeel en roosterartsen) en bent u in staat zelf te bepalen waar u op gaat sturen.
  • Heeft u handvatten voor het creëren van draagvlak bij de implementatie van een nieuwe werkwijze.
 • Dag 1: Analyseren en (in)richten (hele dag)

  1. Toelichting methodiek
  2. Theorie van vraaggestuurd plannen (stap 1)
  3. Het maken van een verdelingsanalyse (stap 2 & 3)

  • Werken met data
  • O.a. jaarspreiding, aantal werkbare weken, type poli’s

  4. Praktijkcasus deel 1

  • Oefening in kaart brengen van de zorgvraag
  • Zelf oefenen met het maken van verdelingsanalyses

  5. Vooruit plannen: het inrichten van de polikliniek (stap 4)

  • Bepalen van uitgangspunten
  • Inrichting o.b.v. zorgvraag, uitgangspunten en verdelingsanalyse

  6. Praktijkcasus deel 2

  • Het inrichten van je polikliniek: welke puzzels kun je maken?

  7. Inzet van capaciteiten (stap 5)

  • Personeel, ruimte, apparatuur

  8. Huiswerkopdracht

  • Aan de slag met eigen data

  Dag 2: Sturen (halve dag)

  1. Terugkoppeling huiswerkopdracht

  • Waar liep u tegenaan?
  • Uitwisselen van ervaringen

  2. Bepalen van kritische succesfactoren (stap 6)

  • Vertaalslag naar KPI’s
  • Borgen van verbeteringen

  3. Gedrag & Cultuur

  • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
  • Samenwerking
  • Motivatie en betrokkenheid
  • Omgaan met weerstand bij verandering

  4. Persoonlijke effectiviteit

  • Persoonlijk leiderschap
  • Uw invloed binnen de polikliniek

  U gaat naar huis met een concreet stappenplan. Hiermee is inzichtelijk hoe de 6 stappen voor uw organisatie ingevuld kunnen worden om de polikliniek efficiënt en effectief in te richten.

  Praktijkbegeleiding
  Om het geleerde in de praktijk te brengen, komen onze trainers een keer bij u langs om gezamenlijk te kijken naar de mogelijkheden voor het inzetten van de methodiek in uw organisatie. U krijgt specifieke tips gericht op uw situatie. In overleg vindt de begeleiding à 2-4 uur plaats na de 1e dag of na de 2e dag.

 • Deze training is ook geschikt voor incompany-doeleinden. Voorafgaand aan de training gaan wij met u in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en de specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen. Wij maken het programma vervolgens op maat naar uw wensen en naar de situatie binnen uw organisatie en/of afdeling. Opdrachten en casussen worden gebaseerd op vraagstukken waar (u en) uw collega’s in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Op deze manier blijft de materie dus heel herkenbaar. Desgewenst kunnen er ook andere aanverwante onderwerpen in het programma worden verwerkt.

  Op onze incompany-pagina leest u meer over de mogelijkheden.

  Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op.

 • Voor wie? Zorgmanagers (polikliniek), teamleiders polikliniek, managers en adviseurs logistiek.

  Investering: € 875,- per persoon (Q-Academy is vrijgesteld van btw). Deze investering is inclusief lesmateriaal. Tijdens de training verzorgen wij een dagarrangement dat bestaat uit koffie, thee en een uitgebreid lunchbuffet.

  Annuleren en doorschuiven: lees hier onze algemene voorwaarden voor open trainingen.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.