Zorglogistiek op de poli: grip krijgen op het behalen van de productie

Hoe vindt u de balans tussen zorgvraag, personeelsaanbod, ruimteplanning en de inzet van medisch specialisten? En hoe kunt u invloed hebben op de productie? Dit zijn vragen die bij veel ziekenhuizen spelen. Tijdens deze training leert u aan de hand van een stappenplan hoe u de polikliniek efficiënter inricht.

 • In een polikliniek met een goede logistieke inrichting zijn alle capaciteiten op elkaar en op de vraag afgestemd, zodat u de juiste zorg tijdig en in één keer goed levert. Het realiseren van een goede zorglogistiek op de poli is complex, maar aan de hand van de methodiek van Q-Consult Zorg kunt u grip krijgen op uw logistieke processen. De methodiek heeft op meerdere poliklinieken de toets van de praktijk doorstaan en bestaat uit een stappenplan dat u helpt de afdelingsspecifieke uitgangspunten te definiëren. Dit biedt u handvatten om de processen op de afdeling in te richten op basis van de verwachte zorgvraag van het aankomende jaar. Ontdek aan welke knoppen u kunt draaien en leer hoe u inzicht krijgt in de stuurindicatoren voor de voorspelde productie of zorgvraag van uw organisatie.

  Uw polikliniek efficiënter inrichten

  Tijdens de training Zorglogistiek op de poli leert u deze methodiek toe te passen in uw eigen polikliniek. U werkt scenario’s uit om vervolgens onderbouwd een keuze te maken voor de inrichting van uw spreekuren en processen. Zo krijgt u de handvatten om de complexiteit van zorglogistiek terug te kunnen brengen tot een hanteerbaar minimum. Daarnaast is er aandacht voor de implementatie van de gekozen zorglogistieke inrichting en voor de cultuur op de polikliniek: reacties op veranderingen, motivatie en betrokkenheid van uzelf, de medewerkers en de specialisten. Wat is (persoonlijk) leiderschap en uw eigen invloed binnen de polikliniek?

  De training is praktisch en interactief van aard. Vanuit de theorie gaat u direct aan de slag met oefeningen en casuïstiek. Tussen de trainingsdagen voert u een huiswerkopdracht uit en daarnaast kijkt de trainer een keer met u mee in de praktijk. Zo wordt werken en leren geïntegreerd in uw dagelijkse praktijk.

 • Na afloop van de training:

  • Kent u de methodiek en heeft u deze toegepast in uw eigen praktijk.
  • Kunt u verschillende scenario’s uitwerken aan de hand van uw eigen data.
  • Is inzichtelijk op welke onderdelen u keuzes kunt maken voor de inrichting van uw polikliniek (bv. de inrichting van spreekuren, inzet personeel en roosterartsen) en bent u in staat zelf te bepalen waar u op gaat sturen.
  • Heeft u handvatten voor het creëren van draagvlak bij de implementatie van een nieuwe werkwijze.
  • Heeft u handvatten om op basis van de (toekomstige) zorgvraag uw polikliniek in te richten.
 • Dag 1

  Analyseren - Waar richten we ons op

  Theorie van vraag-gestuurd plannen (stap 1)

  • Productieafspraak of vraag bepalen

  Verdelingsanalyse maken (stap 2 & 3)

  • Werken met data
  • O.a. jaarspreiding, aantal werkbare weken, type poli’s

  Praktijkcasus

  • Oefening in kaart brengen van de zorgvraag
  • Zelf oefenen met het maken van verdelingsanalyses

  Inrichting en verrichten

  Vooruit plannen: het inrichten van de polikliniek (stap 4)

  • Bepalen van uitgangspunten
  • Inrichting o.b.v. zorgvraag, uitgangspunten en verdelingsanalyse

  Praktijkcasus

  • Het inrichten van je polikliniek: welke puzzels kun je maken?

  Inzet van capaciteiten (stap 5)

  • Personeel, ruimte, apparatuur

  Huiswerkopdracht
  Aan de slag met eigen data

  Dag 2

  Sturen

  Terugkoppeling huiswerkopdracht

  • Waar liep u tegenaan?
  • Uitwisselen van ervaringen

  Bepalen van kritische succesfactoren (stap 6)

  • Vertaalslag naar KPI’s
  • Borgen van verbeteringen

  Gedrag & Cultuur

  • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
  • Samenwerking
  • Motivatie en betrokkenheid
  • Omgaan met weerstand bij verandering

  Persoonlijke effectiviteit

  • Persoonlijk leiderschap
  • Uw invloed binnen de polikliniek

  U gaat naar huis met een concreet stappenplan. Hiermee is inzichtelijk hoe de 6 stappen voor uw organisatie ingevuld kunnen worden om de polikliniek efficiënt en effectief in te richten.

  Praktijkbegeleiding

  Om het geleerde in de praktijk te brengen, komen onze trainers een keer (2-4 uur) bij u langs om gezamenlijk te kijken naar de mogelijkheden voor het inzetten van de methodiek in uw organisatie. U krijgt specifieke tips gericht op uw situatie.

 • Deze training is ook geschikt voor incompany-doeleinden. Voorafgaand aan de training gaan wij met u in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en de specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen. Wij maken het programma vervolgens op maat naar uw wensen en naar de situatie binnen uw organisatie en/of afdeling. Opdrachten en casussen worden gebaseerd op vraagstukken waar (u en) uw collega’s in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Op deze manier blijft de materie dus heel herkenbaar. Desgewenst kunnen er ook andere aanverwante onderwerpen in het programma worden verwerkt.

  Op onze incompany-pagina leest u meer over de mogelijkheden.

  Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op.

 • Voor wie? Zorgmanagers (polikliniek), teamleiders polikliniek, managers en adviseurs logistiek.

  Investering: € 875,- per persoon (Q-Academy is vrijgesteld van btw). Deze investering is inclusief lesmateriaal. Tijdens de training verzorgen wij een dagarrangement dat bestaat uit koffie, thee en een uitgebreid lunchbuffet.

  Studiebelasting: 9 uur in totaal.

  Annuleren en doorschuiven: lees hier onze algemene voorwaarden voor open trainingen.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.

Ook interessant voor u?
 •   Lean Simulatiespel: ervaar Lean principes in de praktijk
  Game Incompany
 •   Zorglogistiek in de eerstelijn
  Training Incompany