Capaciteitsmanagement op de polikliniek

Optimale afstemming tussen zorgvraag en zorgaanbod

Capaciteitsmanagement op de polikliniek

Hoe vindt u de balans tussen zorgvraag en zorgaanbod (zorgprofessionals, ruimten en apparatuur)? En hoe zorgt u dat u het aantal patiënten op de polikliniek ziet conform de afspraken met de zorgverzekeraar? Dit zijn vragen die bij veel ziekenhuizen spelen. Tijdens deze training leert u aan de hand van een stappenplan hoe u de polikliniek efficiënter en effectiever met behulp van capaciteitsmanagement en zorglogistiek inricht.

 • In een polikliniek is het belangrijk dat alle capaciteiten op elkaar en op de vraag zijn afgestemd, zodat u de juiste zorg tijdig en in één keer goed levert. Het realiseren hiervan is complex, maar aan de hand van de methodiek van Q-Consult Zorg kunt u grip krijgen op uw logistieke processen. De methodiek heeft op meerdere poliklinieken de toets van de praktijk doorstaan en bestaat uit een stappenplan dat u helpt de afdelingsspecifieke uitgangspunten te definiëren. Dit biedt u handvatten om de processen op de afdeling in te richten op basis van de verwachte zorgvraag van het aankomende jaar. Ontdek aan welke knoppen u kunt draaien en leer hoe u inzicht krijgt in de stuurindicatoren voor de voorspelde productie of zorgvraag van uw organisatie.

  Uw polikliniek efficiënter inrichten

  Tijdens de training Capaciteitsmanagement op de polikliniek leert u deze methodiek toe te passen in uw eigen polikliniek. U werkt scenario’s uit om vervolgens onderbouwd een keuze te maken voor de inrichting van uw spreekuren en processen. Zo krijgt u de handvatten om de complexiteit van capaciteitsmanagement terug te kunnen brengen tot een hanteerbaar minimum. Daarnaast is er aandacht voor de implementatie van de gekozen inrichting en voor de cultuur op de polikliniek: reacties op veranderingen, motivatie en betrokkenheid van uzelf, de medewerkers en de specialisten. Wat is (persoonlijk) leiderschap en uw eigen invloed binnen de polikliniek?

  De training is praktisch en interactief van aard. Vanuit de theorie gaat u direct aan de slag met oefeningen en casuïstiek. Tussen de trainingsdagen voert u een huiswerkopdracht uit en daarnaast kijkt de trainer een keer met u mee in de praktijk. Zo wordt werken en leren geïntegreerd in uw dagelijkse praktijk.

 • Na afloop van de training:

  • Kent u de methodiek en heeft u deze toegepast in uw eigen praktijk.
  • Kunt u verschillende scenario’s uitwerken aan de hand van uw eigen data.
  • Is inzichtelijk op welke onderdelen u keuzes kunt maken voor de inrichting van uw polikliniek (bv. de inrichting van spreekuren, inzet zorgprofessionals) en bent u in staat zelf te bepalen waar u op gaat sturen.
  • Heeft u handvatten voor het creëren van draagvlak bij de implementatie van een nieuwe werkwijze.
  • Heeft u handvatten om op basis van de (toekomstige) zorgvraag uw polikliniek in te richten.
 • Dag 1

  Waar richten we ons op?

  Theorie van vraag gestuurd plannen (stap 1)

  • Logistieke principes en capaciteitsmanagement model
  • Productieafspraak of zorgvraag bepalen
  • Zorgaanbod in beeld brengen

  Verdelingsanalyse maken (stap 2 & 3)

  • Werken met data
  • O.a. jaarspreiding, aantal werkbare weken, type poli’s
  • Praktijkcasus: in kaart brengen van zorgvraag en –aanbod met benodigde uitgangspunten
  • Betrokkenheid van zorgprofessionals

  Inrichten en verrichten

  Vooruit plannen: het inrichten van de polikliniek (stap 4)

  • Bepalen van uitgangspunten
  • Inrichting o.b.v. zorgvraag, uitgangspunten en verdelingsanalyse
  • Praktijkcasus: inrichten van de polikliniek: welke puzzels kunt u maken?

  Inzet van capaciteiten (stap 5)

  • Personeel, ruimte, apparatuur

  Praktijkopdracht
  Na de eerste trainingsdag past u de methodiek toe op uw eigen data.

  Dag 2

  Sturen

  Terugkoppeling praktijkopdracht

  • Wat ging goed en waar liep u tegenaan?
  • Uitwisselen van ervaringen

  Bepalen van kritische succesfactoren (stap 6)

  • Vertaalslag naar KPI’s
  • Benodigde rapportages
  • Borgen van verbeteringen

  Overleg en communicatie

  • Overleg- en communicatiestructuur
  • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

  Gedrag & Cultuur

  • Samenwerking
  • Motivatie en betrokkenheid
  • Omgaan met weerstand bij verandering

  Persoonlijke effectiviteit

  • Persoonlijk leiderschap
  • Uw invloed binnen de polikliniek

  Stappenplan
  U gaat naar huis met een concreet stappenplan. Hiermee is inzichtelijk hoe de 6 stappen voor uw organisatie ingevuld kunnen worden om de polikliniek efficiënt en effectief in te richten.

  Praktijkbegeleiding

  Om het geleerde in de praktijk te brengen, komen onze trainers een keer (2-4 uur) bij u langs om gezamenlijk te kijken naar de mogelijkheden voor het inzetten van de methodiek in uw organisatie. U krijgt specifieke tips gericht op uw situatie.

 • Deze training is ook geschikt voor incompany-doeleinden. Voorafgaand aan de training gaan wij met u in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en de specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen. Wij maken het programma vervolgens op maat naar uw wensen en naar de situatie binnen uw organisatie en/of afdeling. Opdrachten en casussen worden gebaseerd op vraagstukken waar (u en) uw collega’s in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Op deze manier blijft de materie dus heel herkenbaar. Desgewenst kunnen er ook andere aanverwante onderwerpen in het programma worden verwerkt.

  Op onze incompany-pagina leest u meer over de mogelijkheden.

  Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op.

 • Voor wie is deze training bedoeld? Zorgmanagers (polikliniek), teamleiders polikliniek, managers en adviseurs capaciteitsmanagement of zorglogistiek.

  Investering: € 875,- per persoon (Q-Academy is vrijgesteld van btw). Deze investering is inclusief lesmateriaal. Tijdens de training verzorgen wij een dagarrangement dat bestaat uit koffie, thee en een uitgebreid lunchbuffet.

  Annuleren en doorschuiven: lees hier onze algemene voorwaarden voor open trainingen.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.

Ook interessant voor u?
 • Opleiding Integraal capaciteitsmanagement (ICM)
    Opleiding Integraal capaciteitsmanagement (ICM)
  Opleiding 28 september 2020
 • Capaciteitsmanagement in de kliniek
    Capaciteitsmanagement in de kliniek
  Training 6 oktober 2020
 • Continu verbeteren in de zorg
    Continu verbeteren in de zorg
  Training Incompany
 • Lean Six Sigma Yellow Belt
    Lean Six Sigma Yellow Belt
  Opleiding 17 november 2020