Werken als AO- of IC-medewerker

Correct declareren staat hoog op de agenda. De NZa spreekt bestuurders van zorginstellingen en medisch specialisten hierop aan. Ook bepalen zorgorganisaties hoe zij Horizontaal Toezicht samen met zorgverzekeraars gaan inrichten. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor uw administratieve organisatie en uw interne controle?

 • Intern wilt u uw bedrijfsvoering goed op orde hebben. Inmiddels weet u dat de gevolgen van de invoering van prestatiebekostiging (DBC/ZZP) voor uw organisatie groot kunnen zijn. Maar waar zitten de risico’s? Hoe zorgt u dat uw processen goed zijn ingericht en uw (bron)registratie op orde is? En op welke wijze controleert u of u correct declareert? Wat is de relatie met zelfonderzoeken en Horizontaal Toezicht? Wat zijn de financiële risico’s en gevolgen voor uw organisatie en hoe houdt u deze beheersbaar?

  Voor zorgorganisaties is het dus van groot belang goed opgeleide AO- en IC-experts te hebben!
  Q-Academy organiseert de training ‘Werken als AO- of IC-medewerker’. In deze training staan de taken rondom het inrichten van de administratieve organisatie en het uitvoeren van een goede interne controle centraal. Hiermee bent u in staat om uw functie als AO- of IC-medewerker goed te vervullen. Deze ééndaagse training bestaat uit de onderdelen: administratieve organisatie, interne controlefunctie, interne controlemiddelen en het vergroten van uw vaardigheden. Hierbij leggen we verbanden met de huidige ontwikkelingen.

 • Na afloop van de training weet u:

  • Wat de recente ontwikkelingen zijn die invloed hebben op AO/IC.
  • Waaruit een goede, efficiënte en effectieve AO/IC bestaat.
  • De rol en functie van de AO- en IC-medewerker.
  • Waar voor u de ideale mix van controlemiddelen uit bestaat.
  • Wat een steekproef en een interne audit is.
  • Wat u minimaal op orde moet hebben.
  • Hoe u zelfstandig een praktische AO/IC-procedure maakt.
  • Hoe u vanuit uw AO een correcte bronregistratie borgt.
 • Recente ontwikkelingen van invloed op de AO/IC

  • Ontwikkelingen (kader)regelingen
  • Convenant AO/IC
  • Wijzigingen wet- en regelgeving
  • Horizontaal Toezicht/zelfonderzoeken

  Administratieve organisatie

  • Functiescheiding en TVB’s
  • Beschrijving procedures en werkinstructies
  • Procesbeschrijvingen versus correcte bronregistratie
  • Geven van periodieke instructie
  • Wat is minimaal noodzakelijk?

  Interne controle

  • Rollen als IC-functionaris
  • Opstellen van een IC-plan en de ideale controlemix
  • Beschrijving en beheersing risico’s (financieel, organisatorisch en kwalitatief)
  • Uitvoeren van steekproeven
  • Nut & noodzaak van interne audits
  • Rapporteren aan het management
  • Opstellen verantwoordingsrapportage

  Opdrachten, oefeningen en uitwisselen van ervaringen

  • Oefenen met opstellen en beoordelen van een procesbeschrijving
  • Oefenen met opstellen en beoordelen van risico’s en beheersmaatregelen
  • Checken van uw managementrapportage: welke aanvullende informatie wilt u rapporteren en hoe is de terugkoppeling aan het management?
  • Uitwisselen informatie over het controleplan
  • Kennisdeling onderling
 • Deze training is ook geschikt voor incompany-doeleinden. Voorafgaand aan de training gaan wij met u in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en de specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen. Wij maken het programma vervolgens op maat naar uw wensen en naar de situatie binnen uw organisatie en/of afdeling. Opdrachten en casussen worden gebaseerd op vraagstukken waar (u en) uw collega’s in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Op deze manier blijft de materie dus heel herkenbaar. Desgewenst kunnen er ook andere aanverwante onderwerpen in het programma worden verwerkt.

  Op onze incompany-pagina leest u meer over de mogelijkheden.

  Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op.

 • Voor wie is deze training bedoeld? Medewerkers in zorginstellingen (cure en care), die de rol van AO- of IC-medewerker vervullen. U kunt hierbij denken aan medewerkers AO/IC, IC-functionarissen, hoofden medische- en zorgadministratie, zorgadministrateurs, DBC staf- en beleidsmedewerkers en financieel economische leidinggevenden en medewerkers.

  Investering: € 550,- per persoon (Q-Academy is vrijgesteld van btw). Deze investering is inclusief lesmateriaal. Tijdens de training verzorgen wij een dagarrangement dat bestaat uit koffie, thee en een uitgebreid lunchbuffet.

  Locatie: Oudlaan 4, Utrecht

  Annuleren en doorschuiven: lees hier onze algemene voorwaarden voor open trainingen.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.

  • Ervaringen van deelnemers aan deze training:
   • Duidelijke uitleg en heel veel ruimte voor vragen.
   • Snelle upgrade kennis in de zorg.
   • Ingebrachte punten goed meegenomen in de training en goede handvatten gekregen voor AO/IC.
   • Training geeft duidelijke richtlijnen met betrekking tot de inrichting van AO/IC.
Ook interessant voor u?
 • Stoomcursus DBC's GGZ
    Stoomcursus DBC's GGZ
  Basiscursus 15 september 2020
 • Effectief adviseren in de zorg
    Effectief adviseren in de zorg
  Training Incompany
 • Stoomcursus DBC's
    Stoomcursus DBC's
  Basiscursus 23 april 2020
 • AO/IC-audits
    AO/IC-audits
  Training 19 november 2020
 • Risicoanalyse zorgregistratie
    Risicoanalyse zorgregistratie
  Training 8 juni 2020