Administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB)

Van controleren naar beheersen en continu verbeteren

Administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB)

Ontwikkelingen als Horizontaal Toezicht brengen met zich mee dat er steeds meer nadruk komt te liggen op risicobeheersing en continu verbeteren. Van interne controle (IC) naar interne beheersing (IB), op basis van een actuele en geborgde administratieve organisatie (AO). Hoe maakt u nu de vertaling van deze landelijke ontwikkelingen naar uw organisatie? En misschien nog wel belangrijker, hoe neemt u de rest van de organisatie hierin mee?

 • Ontwikkelingen als Horizontaal Toezicht brengen met zich mee dat er steeds meer nadruk komt te liggen op risicobeheersing en continu verbeteren. Van interne controle (IC) naar interne beheersing (IB), op basis van een actuele en geborgde administratieve organisatie (AO). Hoe maakt u nu de vertaling van deze landelijke ontwikkelingen naar uw organisatie? En misschien nog wel belangrijker, hoe neemt u de rest van de organisatie hierin mee?

  Om te kunnen sturen op de bedrijfsvoering, heeft u de afgelopen jaren plannen en documenten opgesteld rondom de administratieve processen en de interne controle hierop. De afdeling AO-IC/IB is de verbindende schakel tussen deze plannen en documenten en de rest van de organisatie. Het borgen en actueel houden van deze documenten en plannen, én het zorgen dat ze ook daadwerkelijk gebruikt en nageleefd worden, is niet altijd eenvoudig. Daarbij zorgen de focus op continu verbeteren en de wens van zorgorganisaties en landelijke partijen om altijd ‘in control’ te zijn, voor (nieuwe) uitdagingen. Dit vraagt om een andere inrichting van de interne controle, waarbij steekproeven niet alleen aan het einde van het jaar gedaan moeten worden, maar het hele jaar door.

  Wilt u de rest van de organisatie meer betrekken bij de administratieve organisatie en interne controles? En wilt u daarbij de overstap maken naar continu verbeteren?

  Q-Academy organiseert de training ‘Administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB)’. U leert waar een goede AO uit bestaat en hoe u die actueel houdt en borgt. Daarnaast krijgt u handvatten aangereikt zodat u zelf aan de slag kunt gaan met het opzetten van doorlopende interne controles. Hiermee kunt u de eerste stap zetten richting continu verbeteren. De training is praktisch en interactief van aard. Korte theorie wordt afgewisseld met diverse opdrachten en vraagstukken. Daarnaast is er voldoende ruimte voor het uitwisselen en delen van ervaringen.

 • Na afloop van de training:

  • Bent u bekend met recente ontwikkelingen die invloed hebben op AO/IC,IB.
  • Weet u waar een goede, efficiënte en effectieve AO/IC,IB uit bestaat.
  • Weet u hoe u de AO borgt in de organisatie, de werkvloer hierbij betrekt en hiervoor een communicatieplan opstelt.
  • Heeft u geleerd hoe u vanuit de AO een correcte bronregistratie borgt.
  • Weet u wat interne audits en doorlopende controles zijn en hoe u deze kunt inzetten bij de overstap naar continu verbeteren.
  • Heeft u geoefend met het kwalificeren van risico’s en het opstellen van verbetermaatregelen.
  • Heeft u geoefend met het uitbrengen van een advies aan het management.
 • Recente ontwikkelingen die van invloed
  zijn op de AO/IC,IB

  • Wijzigingen wet- en regelgeving.
  • Horizontaal Toezicht.
  • Continu verbeteren.

  Administratieve organisatie: opstellen, actueel houden en de werkvloer betrekken

  • Functiescheiding en TVB’s.
  • Beschrijving procedures en werkinstructies.
  • Procesbeschrijvingen versus correcte bronregistratie.
  • AO borgen in de organisatie en de werkvloer hierbij betrekken.

  Interne controles: van jaarlijks naar doorlopend

  • Nut & noodzaak van doorlopende interne audits.
  • Opstellen van een IC-plan voor doorlopende controles/audits.
  • Beschrijving en beheersing risico’s (financieel, organisatorisch en kwalitatief).
  • Adviseren en rapporteren aan het management.
  • Opstellen verantwoordingsrapportage.

  Opdrachten, oefeningen en uitwisselen van ervaringen

  • Oefenen met opstellen en beoordelen van risico’s en beheersmaatregelen.
  • Oefenen met adviseren van het management.
  • Opzet communicatieplan om werkvloer te betrekken bij administratieve organisatie en interne controles.
  • Kennisdeling onderling.
 • Deze training is ook geschikt voor incompany-doeleinden. Voorafgaand aan de training gaan wij met u in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en de specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen. Wij maken het programma vervolgens op maat naar uw wensen en naar de situatie binnen uw organisatie en/of afdeling. Opdrachten en casussen worden gebaseerd op vraagstukken waar (u en) uw collega’s in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Op deze manier blijft de materie dus heel herkenbaar. Desgewenst kunnen er ook andere aanverwante onderwerpen in het programma worden verwerkt.

  Op onze incompany-pagina leest u meer over de mogelijkheden.

  Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op.

 • Voor wie is deze training bedoeld? Medewerkers in zorginstellingen (cure en care), die de rol van AO- of IC/IB-medewerker of compliance adviseur vervullen. U kunt hierbij denken aan medewerkers en adviseurs AO/IC of AO/IB, IC-functionarissen, hoofden zorgadministratie, DBC-adviseurs, staf- en beleidsmedewerkers.

  Investering: € 550,- per persoon (Q-Academy is vrijgesteld van btw). Deze investering is inclusief lesmateriaal. Tijdens de training verzorgen wij een dagarrangement dat bestaat uit koffie, thee en een uitgebreid lunchbuffet.

  Locatie: Oudlaan 4, Utrecht

  Annuleren en doorschuiven: lees hier onze algemene voorwaarden voor open trainingen.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.

  • Ervaringen van deelnemers aan deze training:
   • Duidelijke uitleg en heel veel ruimte voor vragen.
   • Snelle upgrade kennis in de zorg.
   • Ingebrachte punten goed meegenomen in de training en goede handvatten gekregen voor AO/IC.
   • Training geeft duidelijke richtlijnen met betrekking tot de inrichting van AO/IC.
Ook interessant voor u?
 • Stoomcursus DBC's GGZ
    Stoomcursus DBC's GGZ
  Basiscursus 22 september 2020
 • Effectief adviseren in de zorg
    Effectief adviseren in de zorg
  Training Incompany
 •   (Online) Stoomcursus DBC's
  Basiscursus 22 september 2020
 • AO/IC-audits
    AO/IC-audits
  Training 19 november 2020
 • Risicoanalyse zorgregistratie
    Risicoanalyse zorgregistratie
  Training 29 oktober 2020