SIRE

Voorkom ernstige gevolgen door incidenten of calamiteiten

SIRE

SIRE staat voor 'Systematische Incident Reconstructie en Evaluatie'. Deze methode is geschikt bij calamiteiten of incidenten die vaak voorkomen en ernstige gevolgen hebben voor de gehele zorgorganisatie. Het doel van SIRE is dat de organisatie leert wat er gedaan kan worden om herhaling van het betreffende incident te voorkomen. Q-Academy organiseert een training SIRE, waarin u kennismaakt met deze methode. U leert deze door praktische oefeningen toe te passen in uw organisatie.

 • SIRE is een methode om het ontstaan en verloop van incidenten inzichtelijk te maken en de basisoorzaken van het incident te benoemen. Hierdoor wordt het mogelijk gefundeerde maatregelen te nemen om te voorkomen dat deze oorzaken zich herhalen en/of in de toekomst weer leiden tot schade. Het verschil tussen SIRE en PRISMA is dat bij SIRE de focus ligt op een reconstructie van de gebeurtenis en bij PRISMA op de trends en patronen in de oorzaken van de gebeurtenis.

  In deze training maakt u op een praktische wijze kennis met de SIRE-methode en leert u deze toe te passen in uw organisatie. Vanuit de theorie gaat u aan de slag met uw eigen procedures en formats.

  Benieuwd naar andere trainingen op het gebied van risico- en veiligheidsmanagement? Download hiernaast onze folder.
   

 • Na afloop van de training:

  Bent u in staat de SIRE toe te passen in uw organisatie.

 • Aan bod komt:

  • Doel en toegevoegde waarde SIRE.
  • Stappen van SIRE.
  • Opvolgen en monitoren van de getroffen verbetermaatregelen.
  • Uitvoeren van SIRE:
   • Hoe verzamelt u de juiste informatie?
   • Hoe bakent u uw onderzoek af?
   • Welke oorzaken en beïnvloedende factoren hebben het incident mogelijk gemaakt?
   • Hoe formuleert u zinvolle en werkbare aanbevelingen om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen?
  • Wanneer communiceert u met wie over het SIRE-onderzoek?
 • Deze training bieden wij incompany aan. Wij maken de training dan op maat, geheel naar uw wensen. Voor de training vindt een telefonische intake plaats.

 • Voor wie? Kwaliteits- en veiligheidsadviseurs/-managers in de zorgsector en iedereen die een rol heeft bij het begeleiden en/of uitvoeren van risico-inventarisaties en analyses (bijvoorbeeld leden van een incidentencommissie).

  Accreditatiepunten: 6 medisch specialisten (ABAN) en 6 verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten (V&VN).

  Investering: afhankelijk van het programma. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden en/of een prijsvoorstel.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.

Ook interessant voor u?
 •   HFMEA light
  Training Incompany
 •   PRISMA
  Training Incompany
 •   PRI expert
  Verdiepingstraining 4 juni 2019
 •   Bow Tie
  Training Incompany