Zorgadministratie nieuwe stijl (voor langdurige zorg en jeugdzorg)

Ingrijpende veranderingen als de hervorming in de langdurige zorg en zelforganisatie zorgen ervoor dat het administratieve proces voor zorgaanbieders verandert. Van zorgadministrateurs wordt verwacht dat zij kennis hebben van verschillende wet- en regelgeving. Ook het principe zelforganisatie vraagt van de zorgadministratie de nodige aanpassingen. In deze nieuwe situatie heeft de zorgadministratie steeds meer een adviserende functie.

 • Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de rol van de zorgadministratie?

  De verschuiving in taken voor de zorgadministratie kan worden verdeeld in twee hoofdonderwerpen: registreren en adviseren. Wat betreft registratie verschuift een deel van het werk naar de teams zelf (COV check, accorderen) en anderzijds komt er juist werk bij door het verhoogde aantal contractafspraken met gemeenten en de verantwoordingstaken die daaruit voortvloeien. Wat betreft adviseren gaat de zorgadministrateur nu ook bepaalde afdelingen of personen proactief benaderen. Door samen te werken met de afdelingen zorgcontractering, financiën en ICT kan de zorgadministratie het primair proces goed faciliteren en adviseren over registratie en relevante wijzigingen.

  Maar hoe doet u dit? Waar vindt u relevante informatie? Hoe gaat u met deze informatie naar een afdeling? Wat communiceert u dan? Hoe zorgt u ervoor dat men iets doet met uw advies? Q-Academy biedt in samenwerking met de NVMA een nieuwe training aan die praktisch en interactief van aard is. Vanuit korte theorie gaat u aan de slag met oefeningen en casussen, waarbij de trainers garant staan voor een veilige leeromgeving. Tevens kunt u eigen (lastige) praktijksituaties inbrengen.

  Voor wie is deze training bedoeld?
  Medewerkers zorgadministratie in de V&V, GHZ en jeugdzorg.

 • Na afloop van de training:

  • Heeft u een gedegen basiskennis (Wlz, Zvw, Wmo en Jeugdwet) voor uw functie.
  • Weet u per wet waar mogelijke knelpunten in uw registratie zitten.
  • Heeft u handvatten om registratieknelpunten op te lossen m.b.t. ICT, managementinformatie en/of proces.
  • Weet u hoe u wijzigingen in wet- en regelgeving oppakt.
  • Kunt u effectieve adviesgesprekken voeren.
  • Bent u in staat vertrouwen en geloofwaardigheid als adviseur op te bouwen.
  • Kunt u op een constructieve wijze samenwerken met uw interne opdrachtgevers op diverse niveaus in de organisatie.
    
 • Algemene kennis

  • Hervormingen in de langdurige zorg
  • Verschillen in registratie per wetgeving: Wlz, Zvw-wijkverpleging, Zvw-GRZ, Wmo en Jeugdwet
  • Berichtenverkeer met zorgkantoor, verzekeraar en gemeenten
  • Cliëntenproces versus registratieproces

  Registratie knelpunten

  • Het belang van goede registratie
  • Knelpunten per wetgeving
  • Oplossingen in ICT, managementinformatie en proces

  De rol van de adviseur

  • Samenwerking met andere afdelingen
  • Zelforganisatie: decentraal versus centraal
  • Proactief handelen, wat houdt dit in?
  • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

  Adviesvaardigheden

  • Communiceren: vragen stellen, doorvragen, omgaan met weerstand, etc.
  • Het adviesproces; analyseren, structureren en contracteren
  • Verschillende adviesstijlen
  • Het adviesgesprek

  Uitwisselen van ervaringen, opdrachten en oefeningen

  • Inbreng eigen praktijkcasussen
  • Structuur van de afdeling en verdeling van de rollen
  • Simulatiespel administratief proces Wlz
  • Uitwisselen van ervaringen
 • Deze training is ook geschikt voor incompany doeleinden. Wij maken het programma op maat naar de situatie in uw organisatie.

 • Voor wie? Medewerkers zorgadministratie in de V&V, GHZ en jeugdzorg.

  Investering: € 875,- per persoon (Q-Academy is vrijgesteld van btw). Deze investering is inclusief lesmateriaal. Tijdens de training verzorgen wij een dagarrangement dat bestaat uit koffie, thee, fris en een uitgebreid lunchbuffet.

  Locatie: Oudlaan 4, Utrecht.

  Annuleren en doorschuiven: lees hier onze algemene voorwaarden voor open trainingen.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.