Kies hier uw vakgebied

 •   02-06-2020
  (Online) Wet- en regelgeving & financiering GGZ Workshop

  Wilt u graag een overzicht van de belangrijkste wet- en regelgeving en financieringsstromen in de GGZ? Volg dan deze workshop!

 •   02-06-2020
  (Online) Introductie in werkplekleren Workshop

  Steeds meer (zorg)organisaties zijn zich bewust van de grote meerwaarde van leren op de werkplek voor de ontwikkeling van medewerkers. Wordt u hier ook enthousiast van, maar weet u nog niet goed op welke manier u werkplekleren binnen uw organisatie kunt stimuleren? In deze workshop maakt u kennis met deze leervorm en krijgt u voorbeelden die u in de praktijk kunt toepassen.

 •   02-06-2020
  (Online) Kennismaking met procesverbetering: Lean methodieken inzetten in crisistijd Workshop

  Hoe kunt u processen efficiënter inrichten, zonder de patiënt/cliënt uit het oog te verliezen? Juist in deze crisistijd bieden de principes van Lean Management handvatten voor het gestructureerd en efficiënt doorvoeren van verbeteringen. Kleine aanpassingen kunnen al een groot verschil maken voor een optimale inzet van schaarse middelen.

 •   04-06-2020
  (Online) Inzicht in de financiering en organisatie van ziekenhuizen (farmaceutische industrie) Workshop

  Ziekenhuizen zijn complexe organisaties. Beleidsveranderingen door de overheid en inkoopplannen van zorgverzekeraars zorgen ervoor dat ziekenhuizen continu in beweging zijn. Voor velen is de structuur en financiering een ondoorzichtig geheel. Wilt u een goede gesprekspartner zijn voor al uw stakeholders? Dan is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de ziekenhuiszorg, de werkwijze en financieringssystematiek van ziekenhuizen.

 •   04-06-2020
  (Online) Kennismaking met Safety-II: leren van de dagelijkse praktijk Workshop

  Bent u op zoek naar manieren om (nog meer) te leren van de goedlopende processen in de dagelijkse praktijk van uw zorginstelling? En wilt u kwaliteit en veiligheid meer proactief kunnen analyseren? Dan is het goed om kwaliteit en veiligheid (ook) door een nieuwe bril te leren bekijken! In deze workshop maakt u kennis met Safety-II.

 •   04-06-2020
  (Online) Inzicht in financiering van zorg na een ziekenhuisopname Workshop

  Het Nederlandse zorgstelsel kent verschillende financieringsvormen voor vervolgzorg na een ziekenhuisopname. De bekostigingssystematiek is complex en bestaat uit verschillende regels op het gebied van indicatiestelling, registratie, declaratie en vergoeding. Dit vraagt van u om specifieke kennis om snel de juiste informatie te vinden en deze te vertalen richting uw collega’s en patiënten.

 •   Start 09-06-2020
  Basistraining interne audits Basistraining

  Interne audits zijn belangrijk voor de kwaliteitsverbetering binnen uw zorgorganisatie. Daarom is het van essentieel belang dat deze goed worden uitgevoerd. Zijn interne audits voor u een nieuwe uitdaging en wilt u weten hoe u een audit met succes en plezier uitvoert? Dan is deze tweedaagse training geschikt voor u!

 •   09-06-2020
  Dashboards in Excel voor zorgorganisaties Training

  Bent u op zoek naar trends en patronen in uw data om deze te vertalen naar concrete en begrijpelijke stuurinformatie? En zoekt u hiervoor naar een flexibele en kosteneffectieve maatwerkoplossing? Dan gaat u aan de slag met het maken van dashboards in het softwareprogramma dat u al dagelijks gebruikt: Excel. Zet de volgende stap in uw Excel-vaardigheden en krijg meer inzicht in en grip op uw zorgorganisatie!

 •   Start 09-06-2020
  Financieel management voor niet-financiële managers in de zorg Training

  Managers in de zorg worden bijna dagelijks geconfronteerd met financiële termen en bedrijfseconomische kwesties. Van u wordt verwacht dat u financiële overzichten begrijpt, dat u budgetten kunt opstellen en kunt sturen op cijfers. Wilt u grip hebben op de financiën? En wilt u dezelfde taal spreken als de financiële managers binnen uw organisatie?

 •   09-06-2020
  (Ont)Regel de zorg Training

  Hebben u en uw collega’s ook te maken met een steeds hogere (ervaren) regeldruk? En wilt u meer tijd aan echte zorgverlening kunnen besteden? Wat is er nodig om de (ervaren) regeldruk te verminderen en de kwaliteit te verhogen? Tijd om de procedures binnen uw zorgorganisatie op een nieuwe en effectieve manier tegen het licht te houden: start met (ont)regelen!