Vormgeven aan het nieuwe kwaliteitsdenken

“Wat is HKZ toch bureaucratisch!” Of: “Ons kwaliteitssysteem barst uit zijn voegen van de protocollen, documenten en procedures… Wat in ons handboek staat beschreven, staat ver af van wat wij dagelijks doen en waar het écht om gaat. Wij hebben de behoefte ons kwaliteitsbeleid toe te spitsen op de zorg, het contact tussen zorgprofessional en cliënt. Wij willen kwaliteitsmanagement terugbrengen naar het primair proces, daar waar kwaliteit geleverd wordt.” Het klinkt vanzelfsprekend, maar is voor veel zorgorganisaties echt een grote uitdaging. Herkent u zich in (één van) deze veelgehoorde uitspraken en bent u ook op zoek naar hoe u het kwaliteitsmanagement binnen uw organisatie opnieuw vorm kunt geven?

 • De zorg verandert. Met de grootschalige hervormingen moeten we meer met minder doen, wat vraagt om ‘anders met minder’. Dus juist nu is een goed moment eens kritisch te kijken naar hoe ‘kwaliteit’ weer van deze tijd gemaakt kan worden. Niet het systeem, de protocollen en handboeken leidend laten zijn maar de zorgprofessionals in het primair proces. Daar waar het gebeurt!

  Q-Academy organiseert de inspiratietraining ‘Vormgeven aan het nieuwe kwaliteitsdenken’, waarin u leert op een andere wijze naar kwaliteitsmanagement en de invulling daarvan te kijken. U leert hoe u uw visie op kwaliteit herijkt en daaruit uw beleid opstelt, uw processen inricht, uw mensen meeneemt en de juiste kwaliteitsinstrumenten kiest.

  Centraal staan vragen als:

  • Wat is kwalitatief goede zorg in deze tijd?
  • Wanneer leveren we kwaliteit?
  • Hoe zet u de kwaliteit van zorg centraal i.p.v. het kwaliteitssysteem of de norm?
  • Welke handvatten zijn er om dit kwaliteitsdenken vanuit de missie & visie van de organisatie vorm te geven?
  • Hoe zet u zorgprofessionals centraal en krijgt u het kwaliteitsbewustzijn daar waar het hoort: dus bij iedereen?
  • Hoe maakt u bestaande kwaliteitsinstrumenten ondersteunend en faciliterend aan kwaliteit van zorg?
  • Hoe verhoudt het nieuwe kwaliteitsdenken zich tot de bestaande normen?

  Tijdens de training ontvangt u het online receptenboek 'De Kwaliteitskeuken'. In dit boek vindt u inspirerende "recepten' voor hernieuwing van kwaliteitszorg.

  Reactie van een deelnemer

  "Ik heb geleerd hoe je kwaliteit (en het kwaliteitssysteem) vanuit een centrale doelstelling, zoals het versterken van de klantpositie, kunt inrichten."
  Paula van den Bogaart, Beleidsadviseur bij Woonzorgconcern IJsselheem

  Voor wie is deze training bedoeld?
  Voor medewerkers uit alle sectoren van de zorg: kwaliteitsmanagers, kwaliteitsadviseurs, beleidsmedewerkers, zorgmanagers, teamleiders, etc.

 • Na afloop van de training:

  • Heeft u zich een beeld gevormd over het nieuwe kwaliteitsdenken en de rol van zorgprofessionals hierin.
  • Heeft u handvatten hoe u de vertaalslag naar uw eigen organisatie kunt maken vanuit de missie & visie.
  • Heeft u inzicht in hoe u bestaande kwaliteitsinstrumenten daadwerkelijk ondersteunend kunt inzetten om kwaliteit van zorg te beoordelen en verder te verbeteren.
 • Programma
  In deze training staan overdracht van kennis en het uitwisselen van onderlinge ervaringen centraal. Het leren van elkaars ‘best practices’, brainstormen en discussiëren zorgt voor veel praktische bagage waar u direct de volgende dag mee aan de slag kunt!

  1. Inleiding

  • Verwachtingen afstemmen (op basis van vooraf ingestuurde leerwensen);
  • Welke ontwikkelingen ziet u binnen uw eigen instelling? Uitwisselen ervaringen;
  • Het ‘oude’ en het ‘nieuwe’ kwaliteitsdenken;
  • Wat is kwaliteit van zorg in deze tijd?

  2. Van visie en beleid naar invulling in de praktijk

  • Hoe vertaalt u de missie en visie van uw instelling door in het kwaliteitsbeleid? Volgens de denkwijze van Simon Sinek: ‘beginnen met het waarom’;
  • Hoe vertaalt u het beleid praktisch door tot in het primair proces?

  3. Grip op kwaliteit: handvatten voor vertaling naar het nieuwe kwaliteitsdenken

  • Onze visie: aan welke elementen moet u invulling geven om uw kwaliteit van zorg te beheersen zónder dat u alles protocollair vastlegt?
  • Hoe betrekt u de zorgprofessionals hierin?
  • Welke vernieuwende ideeën zijn er om de cliënt te betrekken?
  • Hoe kunt u bestaande kwaliteitsinstrumenten effectief en in samenhang inzetten, zodat deze ondersteunend zijn aan het beheersen en verbeteren van de kwaliteit van de zorg? Bijvoorbeeld: Interne audits, Directiebeoordeling, Verbeterlandschap, Prestatie-indicatoren (meten op effect) en Hoe verhoudt dit alles zich tot de norm?
 • Deze training bieden wij ook incompany aan. Wij maken het programma op maat naar de situatie in uw instelling. Vraag ons naar de mogelijkheden.

 • Voor wie? Voor medewerkers uit alle sectoren van de zorg: kwaliteitsmanagers, kwaliteitsadviseurs, beleidsmedewerkers, zorgmanagers, teamleiders, etc.

  Investering: € 440,- per persoon (Q-Academy is vrijgesteld van btw). Deze investering is inclusief lesmateriaal. Tijdens de training verzorgen wij een dagarrangement dat bestaat uit koffie, thee, fris en een uitgebreid lunchbuffet.

  Locatie: Oudlaan 4, Utrecht.

  Annuleren en doorschuiven: lees hier onze algemene voorwaarden voor open trainingen.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.