Sturen op kwaliteit

Stapsgewijs naar effectieve sturing

Sturen op kwaliteit

Kent u dat gevoel van niet ‘in control’ zijn? Het gevoel dat u niet genoeg inzicht in en invloed heeft op de stand van zaken binnen uw organisatie of afdeling. En merkt u dat u wel veel (kwaliteits)data of –informatie tot uw beschikking heeft, maar niet altijd weet wat u hiermee aanmoet? Om uw afdelings- en organisatiedoelen te kunnen realiseren, is sturing op basis van behaalde resultaten noodzakelijk. Leer welke stappen u (samen met uw team) kunt nemen om grip terug te krijgen.

 • Om zicht te hebben op het kwaliteitsniveau van de geleverde zorg binnen uw organisatie, verzamelt u veel data, vaak vertaald in kwaliteitsindicatoren, zoals incidentmeldingen, klachten en bewoner-/cliëntervaringen. Doel hiervan is dat u op basis hiervan effectief kunt sturen. In de praktijk merkt u echter het tegenovergestelde: u draagt wel de verantwoordelijkheid voor kwaliteitsverbetering en goede bedrijfsvoering, maar u mist hierbij de regie.

  Om weer grip te krijgen op kwaliteit, is niet alleen nodig dat verzamelde data wordt geïnterpreteerd en geanalyseerd, maar ook dat u hier helder en concreet over rapporteert en de rapportage met uw inzichten deelt en bespreekt binnen uw organisatie. De stappen die hiervoor nodig zijn, heeft Q-Consult Zorg vastgelegd in een proces voor sturen op kwaliteit. Bij veel zorgorganisaties verloopt dit proces nog niet optimaal, waardoor het gewenste resultaat niet altijd wordt bereikt.

  Tijdens de training ‘Sturen op kwaliteit’ krijgt u de handvatten aangereikt om dit proces (zie afbeelding) te doorlopen binnen uw organisatie. U oefent de analyse-, rapportage- en communicatievaardigheden die nodig zijn om samen te leren en verbeteren en zodat u effectief kunt (bij)sturen op kwaliteit. Daarnaast gaan we kort in op het belang van een integrale aanpak binnen dit proces. De training is interactief van aard en theorie wordt direct in de praktijk gebracht aan de hand van casuïstiek en een opdracht tussen de twee trainingsdagen in. 

 • Na afloop van de training:

  • Weet u welke stappen u zet om van data naar stuurinformatie te gaan.
  • Weet u wat er nodig is om tot een goede analyse te kunnen komen.
  • Weet u hoe u helder en concreet rapporteert en hiermee uw boodschap effectief overbrengt.
  • Heeft u inzicht in de stappen van een goede gesprekscyclus en weet u hoe u het juiste gesprek moet voeren.
  • Kent u uw kwaliteiten en valkuilen in het proces rondom sturen op kwaliteit.
  • Heeft u de eerste stappen gezet in het doorlopen van het proces binnen uw eigen organisatie.
  • Bezit u de handvatten om weer ‘in control’ te zijn binnen uw organisatie of afdeling.
 • Dag 1

  Introductie Sturen op kwaliteit

  • Nut & noodzaak van inzicht in kwaliteit.
  • Begripsdefiniëring.
  • Sturen op kwaliteit als onderdeel van integraal sturen.
  • Randvoorwaarden voor sturing.
  • Toelichting proces Sturen op Kwaliteit.

  Van data naar informatie (stap 1 & 2) 

  • Verschil tussen data en informatie.
  • Hoe zet u data om naar informatie? 
  • Informatie compleet maken.

  Informatie analyseren (stap 3)

  • Voorwaarden voor analyseren.
  • Informatie combineren en interpreteren.
  • Analysehulpmiddelen (o.a. matrix methode).

  Rapportage (stap 4)

  • Doel en toegevoegde waarde.
  • Vereisten voor goede rapportage.
  • Vorm en opbouw.
  • Hoe zet u de rapportage in als middel om te sturen?

  Praktijkopdracht
  Ter voorbereiding op de tweede trainingsdag gaat u met een praktijkopdracht aan de slag waarin u het geleerde toepast op uw eigen casuïstiek.

  Dag 2

  Terugblik dag 1

  • Kort opfrissen kennis & vaardigheden.
  • Openstaande vragen bespreken.

  Voorbereidende opdracht bespreken

  • Wat ging goed? 
  • Waar liggen verbeterpunten?

  Inzichten en rapportage bespreken (stap 5)

  • Nut en noodzaak. 
  • Doel van het gesprek.
  • Met wie kunt u dit gesprek voeren?
  • Inhoud, focus en opbouw gesprek.
  • Opvolging van de bespreking.

  Stuurvaardigheden (stap 6)

  • Wat gaat op dit moment goed en waar loopt u tegenaan bij sturen?
  • Betrokkenheid en draagvlak creëren.
  • Communicatievaardigheden op basis van DISC.
 • Deze training is ook geschikt voor incompany-doeleinden. Voorafgaand aan de training gaan wij met u in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en de specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen. Wij maken het programma vervolgens op maat naar uw wensen en naar de situatie binnen uw organisatie en/of afdeling. Opdrachten en casussen worden gebaseerd op vraagstukken waar (u en) uw collega’s in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Op deze manier blijft de materie dus heel herkenbaar. Desgewenst kunnen er ook andere aanverwante onderwerpen in het programma worden verwerkt.

  Op onze incompany-pagina leest u meer over de mogelijkheden.

  Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op.

 • Voor wie is deze training bedoeld? Iedereen die effectiever wil kunnen sturen op basis van verzamelde informatie. Denk aan zorgmanagers, teamleiders, hoofden, maar ook controllers en directie.

  Investering: € 795,- per persoon (Q-Academy is vrijgesteld van btw). Deze investering is inclusief lesmateriaal. Tijdens de training verzorgen wij een dagarrangement dat bestaat uit koffie, thee en een uitgebreid lunchbuffet.

  Locatie: Oudlaan 4, Utrecht.

  Annuleren en doorschuiven: lees hier onze algemene voorwaarden voor open trainingen.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.

Ook interessant voor u?
 • Praktisch vormgeven aan het kwaliteitsdenken
    Praktisch vormgeven aan het kwaliteitsdenken
  Training 17 september 2020
 • Financieel management voor niet-financiële managers in de zorg
    Financieel management voor niet-financiële managers in de zorg
  Training 24 september 2020
 • Leiderschap: wat is uw persoonlijke stijl?
    Leiderschap: wat is uw persoonlijke stijl?
  Training Incompany
 • Systeembeoordeling 2.0
    Systeembeoordeling 2.0
  Training 12 november 2020
 • Projectmanagement in de zorg
    Projectmanagement in de zorg
  Training Incompany