Strong Controllership

Optreden als businesspartner in een veranderend zorglandschap

Strong Controllership

Marktwerking in de zorg neemt toe. Dit uit zich in de aard van de onderhandelingen met contractpartijen (zorgverzekeraars, zorgkantoor, gemeentes), in de contractering en in de relatie met externe partijen. Zorgorganisaties moeten deze ontwikkelingen vertalen naar hun eigen interne organisatie en vervolgens hierop sturen. De afdeling planning & control vervult hierin een steeds belangrijkere rol…. Een rol die andere competenties vraagt: strong controllership.

 • Q-Consult Zorg is van mening dat het management goed en snel kan sturen op financiën en productie naast eventuele andere stuurindicatoren. De focus in de Cure moet in de huidige contractering liggen op het openingsjaar en hoe de schadelastprognose zich verhoudt tot de afspraken met zorgverzekeraars. Dit in tegenstelling tot de verantwoording op het sluitjaar. Binnen Care-organisaties vragen de diversiteit aan producten en afspraken en verantwoording (door de complexe financieringsstromen) ook om een nieuwe manier van werken.

  Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de rol van planning & control?
  De focus van planning & control gaat verschuiven van achteraf verantwoorden naar proactief sturen door het management (en medisch specialisten) tijdig en gericht te adviseren. Naast inhoudelijk inzicht in onder meer schadelastontwikkeling, contracten en portfoliomanagement worden nu ook andere vaardigheden steeds belangrijker. Naast effectieve analysevaardigheden zijn dit communicatie- en adviesvaardigheden. Hoe gaat u met deze informatie naar een afdeling? Wat communiceert u dan? Hoe zorgt u ervoor dat men wat doet met uw advies?

  Immers: Effectiviteit = kwaliteit x acceptatie

  Q-Academy biedt een tweedaagse training aan die praktisch en interactief van aard is. Vanuit de theorie gaat u aan de slag met oefeningen en cases, waarbij de trainers zorgen voor een uitdagende en inspirerende leeromgeving. Tevens kunt u eigen praktijksituaties inbrengen.

 • Na afloop van de training:

  • Weet u wat strong controllership inhoudt.
  • Weet u welke veranderingen strong controllership teweeg gaat brengen.
  • Weet u wat dit gaat betekenen voor uw eigen rol/functie.
  • Heeft u concrete handvatten om externe afspraken te verbinden met interne sturing.
  • Kent u de ingrediënten voor effectieve adviesgesprekken.
  • Kunt u op een constructieve(re) wijze samenwerken met uw interne opdrachtgevers.
  • Gaat u effectiever om met weerstand.
  • Bent u in staat vertrouwen en geloofwaardigheid als adviseur op te bouwen.
    
 • Algemene kennis (kort kader)

  • Actuele ontwikkelingen
  • Marktwerking: van DBC’s naar zorgproducten, trajectfinanciering
  • Zorgprofielen, kostprijzen, AO/IC, risicomanagement
  • Contractering en onderhandelingen

  Strong controllership

  • Van kosten naar opbrengsten
  • Van inkomsten naar schadelastjaar
  • Huishoudboekje (dashboard) voor zelforganiserende teams
  • Van verantwoording naar sturing
  • Extern verbinden met intern
  • Wijzigende rol P&C: naar businesspartner

  De rol van de adviseur

  • Functie en rol van de adviseur in de keten
  • Proactief handelen, wat houdt dit in?
  • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

  Adviesvaardigheden

  • Het adviesproces; analyseren, structureren, contracteren
  • Verschillende adviesstijlen
  • Het adviesgesprek
  • Communiceren: vragen stellen, doorvragen, omgaan met weerstand etc.

  Uitwisselen van ervaringen, opdrachten en oefeningen

  • Opdracht voorafgaand aan de training: beschrijf de ideale situatie hoe met het RVE-management te sturen op financiën
  • Uitwisselen van ervaringen
  • Opdrachten en oefeningen
  • Oplossingsrichtingen voor knelpunten
  • Tussentijdse huiswerkopdracht
 • Deze training is ook geschikt voor incompany-doeleinden. Voorafgaand aan de training gaan wij met u in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en de specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen. Wij maken het programma vervolgens op maat naar uw wensen en naar de situatie binnen uw organisatie en/of afdeling. Opdrachten en casussen worden gebaseerd op vraagstukken waar (u en) uw collega’s in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Op deze manier blijft de materie dus heel herkenbaar. Desgewenst kunnen er ook andere aanverwante onderwerpen in het programma worden verwerkt.

  Op onze incompany-pagina leest u meer over de mogelijkheden.

  Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op.

 • Voor wie is deze training bedoeld? Functionarissen in Cure en Care: medewerkers planning & control, business intelligence, informatieanalisten, stafmedewerkers EAD of FC&I.

  Investering: € 875,- per persoon (Q-Academy is vrijgesteld van btw). Deze investering is inclusief lesmateriaal en dagarrangement dat bestaat uit koffie, thee en een uitgebreid lunchbuffet.

  Locatie: Oudlaan 4, Utrecht.

  Annuleren en doorschuiven: lees hier onze algemene voorwaarden voor open trainingen.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.

  • Ervaringen van deelnemers aan deze training:
   • Dynamisch, veel informatie, kleine groep, interactief.
   • Duidelijk uitleg en goede interactie tussen deelnemers.
   • Informele en open structuur. Heldere uitleg.
   • Veel herkenbaarheid met de praktijk.
   • Fijne trainer! Veel kennis, duidelijke voorbeelden. Goede koppeling met praktijk.
Ook interessant voor u?