Stoomcursus DBC's GGZ

Voor iedereen die snel thuis wil zijn in de DBC-materie!

Stoomcursus DBC's GGZ

In de GGZ is prestatiebekostiging ingevoerd. Dit betekent dat GGZ-organisaties betaald worden voor de zorgprestaties die zij leveren en dus niet meer automatisch geld ontvangen. Een goede bronregistratie is de basis, waarbij kennis van DBC’s van groot belang is. Hoe zet u nu de (vervolg)stappen? Waar zitten de knelpunten? Wat zijn de risico’s en gevolgen voor uw organisatie?

 • Hoe zorgt u voor een juiste DBC-registratie?

  Voor een GGZ-instelling is het van groot belang dat medewerkers goede kennis hebben van de DBC- en activiteitenregistratie. Wat mag wel en wat mag niet in de DBC-systematiek? Q-Academy biedt de Stoomcursus DBC’s GGZ aan. Deze cursus is primair bedoeld voor (nieuwe) medewerkers die snel thuis willen zijn in de DBC-materie. Deze cursus is ook bedoeld voor medewerkers van bijvoorbeeld zorgverzekeraars of toeleveranciers aan de zorg, die meer willen weten over de DBC’s in de GGZ.

  De Stoomcursus is praktisch en interactief van aard en geeft u de juiste kennis en handvatten om uw taken rond de DBC’s goed uit te voeren! In kort bestek krijgt u een compleet en helder overzicht van alle facetten die te maken hebben met DBC’s in de GGZ en hun onderlinge samenhang. U kunt eigen praktijksituaties inbrengen.

 • Na afloop van de training:

  • Heeft u basiskennis van DBC’s.
  • Bent u op de hoogte van de nieuwste spelregels DBC GGZ.
  • Heeft u inzicht in het belang van een juiste, volledige en tijdige registratie.
  • Heeft u inzicht in de positieve punten en verbeterpunten in de registratie.
  • Heeft u tips gekregen om uw eigen registratie te verbeteren.
  • Heeft u inzicht in de DBC’s in relatie tot ROM en zorgpaden.
  • Weet u wat de invoering van DBC’s betekent voor uw organisatie en voor uw eigen werkzaamheden.
    
 • Landelijke ontwikkelingen

  • Actualiteiten op financieringsgebied (DBC’s, Zorgverzekeringswet, horizontaal toezicht, Zorgclustermodel (2020)
  • Invoering van de Basis GGZ en de gevolgen voor de gespecialiseerde GGZ
  • Effect overheveling jeugd GGZ en langdurige GGZ op DBC-systematiek
  • Consequenties voor medewerker, cliënt en organisatie
  • Toekomstige ontwikkelingen t.a.v. de financiering

  DBC-systematiek

  • Wat zijn DBC’s? Waarom DBC’s?
  • Spelregels DBC’s en relevante beleidsregels
  • Bijzonderheden spelregels: crisis, dagbesteding, verblijf met/zonder overnachting
  • Proces van de DBC en registratieproces vanuit cliëntperspectief
  • Juiste activiteitenregistratie
  • Rollen, taken en verantwoordelijkheden in DBC-proces
  • Feedback/verbeteren 

  Valideren

  • Veel voorkomende validatiefouten en afwijzingen door de zorgverzekeraar
  • De verbeterkansen voor de behandelaar hierbij

  Belang van kwaliteit van bronregistratie

  • DBC's en bekostiging
  • Wat gaat goed, wat kan beter?
  • Hoe en wat van signaallijsten
  • Tips en trucs m.b.t. juistheid van registratie

  Zorgprofielen en productgroepen

  • Productgroepen
  • Inzicht hebben in eigen profielen (tevens t.o.v. landelijke profielen)

  DBC’s, ROM en zorgpaden

  • Zorgproces in relatie tot DBC’s en ROM
  • Zorgpaden in relatie tot DBC'

  Opdrachten en uitwisselen van ervaringen

  • Oefenen registratie-activiteiten en verrichtingen
  • Oefenen met productgroepen
  • Kennisdeling onderling
  • Waar haalt u uw informatie (handige sites etc.)?
 • Deze training is ook geschikt voor incompany-doeleinden. Voorafgaand aan de training gaan wij met u in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en de specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen. Wij maken het programma vervolgens op maat naar uw wensen en naar de situatie binnen uw organisatie en/of afdeling. Opdrachten en casussen worden gebaseerd op vraagstukken waar (u en) uw collega’s in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Op deze manier blijft de materie dus heel herkenbaar. Desgewenst kunnen er ook andere aanverwante onderwerpen in het programma worden verwerkt.

  Op onze incompany-pagina leest u meer over de mogelijkheden.

  Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op.

 • Voor wie? Functionarissen in GGZ-instellingen, PAAZ-en, PUK’s en ZGP’s: behandelaars, managers, teamleiders, ondersteunende en administratieve medewerkers die betrokken zijn bij het DBC-proces. Tevens voor functionarissen uit andere branches (zorgverzekeraars, toeleveranciers aan de zorg) die meer willen weten over DBC’s in de GGZ.

  Investering: € 540,- per persoon (Q-Academy is vrijgesteld van btw). NVMA-leden ontvangen € 50,- korting. Tijdens de training verzorgen wij een dagarrangement dat bestaat uit koffie, thee en een uitgebreid lunchbuffet.

  Studiebelasting: 6 uur in totaal.

  Locatie: Oudlaan 4, Utrecht.

  Annuleren en doorschuiven: lees hier onze algemene voorwaarden voor open trainingen.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.

Ook interessant voor u?
 •   Kostprijsberekening voor RIBW’s
  Training Incompany
 •   Werken als AO- of IC-medewerker
  Training 2 oktober 2018
 •   Zorgadministratie nieuwe stijl (voor GGZ)
  Training Incompany