Scenarioplanning voor strategische meerjarenplanning in de zorg

De zorgsector is continu aan verandering onderhevig. Hoe brengt u deze veranderingen in kaart en wat betekenen deze voor uw organisatie over 5 of 10 jaar? Welke trends zetten door en is het verstandig nu al duidelijke keuzes te maken in de samenwerkingsverbanden die u aangaat en de patiënten die u wil aantrekken?

 • Q-Academy organiseert een praktische en interactieve training, waarin u zelf aan de slag gaat om met data verschillende toekomstscenario’s te concretiseren en voor te bereiden. We doen dit aan de hand van scenarioplanning: een succesvolle methode die faciliteert in het nadenken over en begrijpen van mogelijke toekomstige situaties.

  Voor wie is deze training bedoeld?
  Voor iedereen die de toekomst van zijn of haar veranderende zorglandschap in kaart wil brengen.

 • Na afloop van de training:

  Heeft u een aantal toekomstscenario’s voor uw zorginstelling en heeft u handvatten hoe u maat en getal kunt geven aan de veranderende zorgvraag en bijbehorende impact.

 • Het programma is opgesteld aan de hand van de stappen in de scenarioplanningsmethodiek.

  Ochtend:

  • De kernvraag van de training: hoe krijgt een zorginstelling zicht op de veranderende zorgvraag en hoe kan men hierop acteren?
  • Discussie over de belangrijkste trends die leiden tot de veranderende zorgvraag en het verzamelen van informatie hierover. Denk bijvoorbeeld aan substitutie naar de eerste/anderhalve lijn zorg, demografische ontwikkelingen, integrale zorg en technologische ontwikkelingen. Hierbij wordt ook onderscheid gemaakt in de verschillende patiëntengroepen. Eén van de opdrachten is de bevolkingsprognose voor uw regio analyseren.

  Middag:

  • Rangschikken van trends op de impact en onzekerheid.
  • Uitwerken van een aantal scenario’s in storylines.
  • Bepaal de impact van de scenario’s. Bijvoorbeeld de impact van de veranderende zorgvraag op capaciteit, door de koppeling met het zorgprofiel te maken.
  • Reflectie over mogelijke acties horend bij de geschetste toekomstige scenario’s.
 • Deze training is ook geschikt voor incompany doeleinden. Wij maken het programma op maat naar de situatie in uw organisatie.

 • Voor wie? Voor iedereen die de toekomst van zijn of haar veranderende zorglandschap in kaart wil brengen.

  Investering: € 540,- per persoon (Q-Academy is vrijgesteld van btw). Deze investering is inclusief lesmateriaal. Tijdens de training verzorgen wij een dagarrangement dat bestaat uit koffie, thee, fris en een uitgebreid lunchbuffet.

  Locatie: Oudlaan 4, Utrecht.

  Annuleren en doorschuiven: lees hier onze algemene voorwaarden voor open trainingen.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.