Risicoanalyse zorgregistratie

Risico’s, oorzaken en faalwijzen van de kritische zorgadministratiestappen in kaart

Risicoanalyse zorgregistratie

Correct registreren en declareren is de afgelopen tijd veel in het nieuws. De NZa spreekt bestuurders van zorginstellingen en medisch specialisten hierop aan. Het landelijke Zelfonderzoek Correct Declareren (ZCD) heeft hier ook mee te maken. Heeft u alle risico’s in beeld? Vanuit de hoek van kwaliteit & veiligheid kennen we allerlei methoden om prospectieve risicoanalyses (PRA) uit te voeren. Q-Consult Zorg heeft op basis van één van deze methoden (HFMEA light) een aanpak ontwikkeld om risicoanalyses uit te voeren op registratieprocessen.

 • Q-Academy organiseert een training waarin u kennismaakt met deze aanpak. U leert de belangrijkste processtappen, faalwijzen en oorzaken te benoemen én te prioriteren in de te nemen beheersmaatregelen. U leert de methode toe te passen door te oefenen met een registratieproces uit uw eigen organisatie. Zo krijgt u inzicht in de belangrijkste oorzaken van fouten en kunt u gerichte verbetermaatregelen doorvoeren. Hierdoor realiseert u in korte tijd daadwerkelijk registratieverbeteringen.

  De training is praktisch en interactief van aard. Vanuit de theorie gaat u aan de slag met uw eigen procesbeschrijvingen en formats. U kunt eigen praktijksituaties inbrengen en hierover sparren met vakgenoten.

 • Na afloop van de training:

  Bent u in staat om aan de hand van deze risicoanalysemethode de kritische processtappen en (mogelijke) risico’s te benoemen. U krijgt inzicht in de belangrijkste oorzaken van fouten in het registratieproces en u kunt verbetermaatregelen opstellen en doorvoeren. Daarnaast bent u in staat om een risicoanalysesessie voor te bereiden, waardoor u de belangrijke actoren in het proces betrekt.

 • Recente ontwikkelingen

  • (Nieuwe) wetgeving
  • Marktwerking

  Prospectieve risicoanalyse (PRA)

  • Het model voor een gestructureerde risicoanalyse (gebaseerd op de HFMEA lightmethode)
  • Doel en toegevoegde waarde van een PRA voor de zorgregistratie
  • Stappen van de PRA

  Uitvoeren van een PRA op een zorgregistratieproces 

  • Hoe bepaalt u de meest risicovolle stappen in een proces?
  • Hoe inventariseert u de faalwijzen per processtap?
  • Hoe bepaalt u de oorzaken per faalwijze?
  • Hoe beoordeelt u de risico’s?
  • Hoe bepaalt u welke verbetermaatregelen u gaat treffen?

  Invoeren, opvolgen en monitoren van de voorgestelde verbetermaatregelen 

  • Hoe brengt u prioritering aan in de benoemde risico’s?
  • Hoe komt u tot constructieve verbetermaatregelen?
  • Hoe implementeert u deze verbetermaatregelen naar aanleiding van een PRA?

  Context trainingsprogramma

  • NZa-richtlijnen en circulaires
  • DBC-Onderhoud spelregels en toelichtingen
  • Afspraken met zorgverzekeraars
  • Horizontaal Toezicht
  • AO/IC-kaderregeling en/of convenant
 • Deze training is ook geschikt voor incompany-doeleinden. Voorafgaand aan de training gaan wij met u in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en de specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen. Wij maken het programma vervolgens op maat naar uw wensen en naar de situatie binnen uw organisatie en/of afdeling. Opdrachten en casussen worden gebaseerd op vraagstukken waar (u en) uw collega’s in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Op deze manier blijft de materie dus heel herkenbaar. Desgewenst kunnen er ook andere aanverwante onderwerpen in het programma worden verwerkt.

  Op onze incompany-pagina leest u meer over de mogelijkheden.

  Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op.

 • Voor wie is deze training bedoeld? Medewerkers in ziekenhuizen en ZBC's: hoofden zorgadministratie, medewerkers zorgadministratie, medewerkers AO en/of IC, zorgmanagers en afdelingshoofden.

  Investering: € 550,- per persoon (Q-Academy is vrijgesteld van btw). Deze investering is inclusief lesmateriaal. Tijdens de training verzorgen wij een dagarrangement dat bestaat uit koffie, thee en een uitgebreid lunchbuffet.

  Studiebelasting: 6 uur in totaal. 

  Locatie: Oudlaan 4, Utrecht.

  Annuleren en doorschuiven: lees hier onze algemene voorwaarden voor open trainingen.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.

  • Ervaringen van deelnemers aan deze training:
   • Inhoud sluit goed aan bij de dagelijkse praktijk. Ontmoeting van andere mensen uit hetzelfde vakgebied vond ik erg leuk.
   • Leerzaam, positieve benadering, ruimte voor eigen praktijk.
   • Heldere duidelijke uitleg. Rode draad was goed te volgen en de opbouw van de training was prettig.
   • Door de training praktische handvatten gekregen om een en ander op te pakken.
   • Er was ook ruimte om inhoudelijke zaken met elkaar te bespreken, in plaats van enkel een methode aangereikt te krijgen.
Ook interessant voor u?
 • DBC’s: verdieping en verbreding
    DBC’s: verdieping en verbreding
  Verdiepingstraining 16 juni 2020
 • AO/IC-audits
    AO/IC-audits
  Training 19 november 2020
 •   (Online) Stoomcursus DBC's
  Basiscursus 11 juni 2020
 • Uw auditsysteem aanvullen met de tracermethodiek
    Uw auditsysteem aanvullen met de tracermethodiek
  Training Incompany