Risicoanalyse zorgregistratie

Correct registreren en declareren is de afgelopen tijd veel in het nieuws. De NZa spreekt bestuurders van zorginstellingen en medisch specialisten hierop aan. Het landelijke Zelfonderzoek Correct Declareren (ZCD) heeft hier ook mee te maken. Heeft u alle risico’s in beeld? Vanuit de hoek van kwaliteit & veiligheid kennen we allerlei methoden om prospectieve risicoanalyses (PRA) uit te voeren. Q-Consult Zorg heeft op basis van één van deze methoden (HFMEA light) een aanpak ontwikkeld om risicoanalyses uit te voeren op registratieprocessen.

 • Q-Academy organiseert een training waarin u kennismaakt met deze aanpak. U leert de belangrijkste processtappen, faalwijzen en oorzaken te benoemen én te prioriteren in de te nemen beheersmaatregelen. U leert de methode toe te passen door te oefenen met een registratieproces uit uw eigen organisatie. Zo krijgt u inzicht in de belangrijkste oorzaken van fouten en kunt u gerichte verbetermaatregelen doorvoeren. Hierdoor realiseert u in korte tijd daadwerkelijk registratieverbeteringen.

  De training is praktisch en interactief van aard. Vanuit de theorie gaat u aan de slag met uw eigen procesbeschrijvingen en formats. U kunt eigen praktijksituaties inbrengen en hierover sparren met vakgenoten.

  Voor wie is deze training bedoeld?
  Medewerkers in ziekenhuizen en GGZ: hoofden zorgadministratie, medewerkers zorgadministratie, medewerkers AO en/of IC, zorgmanagers en afdelingshoofden.

 • Na afloop van de training:

  Bent u in staat om aan de hand van deze risicoanalysemethode de kritische processtappen en (mogelijke) risico’s te benoemen. U krijgt inzicht in de belangrijkste oorzaken van fouten in het registratieproces en u kunt verbetermaatregelen opstellen en doorvoeren. Daarnaast bent u in staat om een risicoanalysesessie voor te bereiden, waardoor u de belangrijke actoren in het proces betrekt.

 • Recente ontwikkelingen

  • (Nieuwe) wetgeving
  • Zelfonderzoeken
  • Horizontaal toezicht

  Prospectieve risicoanalyse (PRA)

  • Het model voor een gestructureerde risicoanalyse (gebaseerd op de HFMEA lightmethode)
  • Doel en toegevoegde waarde van een PRA voor de zorgregistratie
  • Stappen van de PRA

  Uitvoeren van een PRA op een zorgregistratieproces

  • Hoe bepaalt u de meest risicovolle stappen in een proces?
  • Hoe inventariseert u de faalwijzen per processtap?
  • Hoe bepaalt u de oorzaken per faalwijze?
  • Hoe beoordeelt u de risico’s?
  • Hoe bepaalt u welke verbetermaatregelen u gaat treffen?

  Invoeren, opvolgen en monitoren van de voorgestelde verbetermaatregelen

  • Hoe brengt u prioritering aan in de benoemde risico’s?
  • Hoe komt u tot constructieve verbetermaatregelen?
  • Hoe implementeert u deze verbetermaatregelen naar aanleiding van een PRA?

  Context trainingsprogramma

  • NZa-richtlijnen en circulaires
  • DBC-Onderhoud spelregels en toelichtingen
  • Afspraken met zorgverzekeraars
  • AO/IC-kaderregeling en/of convenant
 • Deze training is ook geschikt voor incompany doeleinden. Wij maken het programma op maat naar de situatie in uw organisatie.

 • Voor wie? Medewerkers in ziekenhuizen en GGZ: hoofden zorgadministratie, medewerkers zorgadministratie, medewerkers AO en/of IC, zorgmanagers en afdelingshoofden.

  Investering: € 540,- per persoon (Q-Academy is vrijgesteld van btw). Deze investering is inclusief lesmateriaal. Tijdens de training verzorgen wij een dagarrangement dat bestaat uit koffie, thee, fris en een uitgebreid lunchbuffet.

  Locatie: Oudlaan 4, Utrecht.

  Annuleren en doorschuiven: lees hier onze algemene voorwaarden voor open trainingen.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.