Post bachelor opleiding Consulent Wmo, Wlz en Jeugdwet

Het werkveld van de Consulent Wmo, Wlz en Jeugdwet verandert snel en ingrijpend en de eisen die aan u als professional worden gesteld, zijn hoog. Van u worden een professionele houding, inhoudelijke kennis en effectieve gespreksvaardigheden verwacht. De indicerende gesprekken zijn voor een belangrijk deel bepalend voor het realiseren van het juiste plan.

 • Zorgtrajecten beginnen bij het stellen van de juiste indicatie. De zorg aan de cliënt kan vervolgens divers zijn: jeugdhulpverlening, ambulante begeleiding, beschermd wonen, kortdurend verblijf en/of dagbesteding. Voor u van groot belang om van alle markten thuis te zijn!

  Q-Academy verzorgt in samenwerking met HBO Drechtsteden de post bachelor opleiding Consulent Wmo, Wlz en Jeugdwet. Deze opleiding is praktisch van aard en wordt aangeboden in een combinatie van 5 klassikale middagen en 15 e-learning modules. Tijdens de opleiding krijgt u volop de ruimte voor uw eigen leervragen.

  Centraal in het programma staan:

  • Het verwerven van brede algemene kennis van wet- en regelgeving;
  • Het verwerven van kennis van ziektebeelden in relatie tot de beperkingen die hulpvragen genereren;
  • Het aanleren van interview- en oplossingsgerichte gesprekstechnieken (triage) met cliënten;
  • Het praktisch vertalen van de kernbegrippen zelfredzaamheid, eigen kracht, huiselijk geweld en samenwerking;
  • Leren van andere professionals en ervaringen uitwisselen binnen de studiegroep.

  Binnen de opleiding faciliteren wij een kennisplatform: het alumniplatform Consulent begeleiding Wmo en Wlz. Na afloop van de opleiding kunt u hier ook nog terecht voor informatie en kennisuitwisseling.

  Deze opleiding wordt tevens uitgevoerd bij HBO Drechtsteden zelf in Dordrecht. Meer informatie over de lesplaats Dordrecht >>

 • Resultaat van de opleiding

  Na afloop van de opleiding beschikt u over de benodigde kennis en competenties om adequaat bij te kunnen dragen aan de indicatiestelling van cliënten.

  • U heeft een brede algemene kennis van de nieuwe wetgeving
  • U kent de belangrijkste beleidsregels t.a.v. Wmo, Wlz en Jeugdwet en weet deze toe te passen.
  • U kent de informatiebronnen t.a.v. Wmo, Wlz en Jeugdwet en weet deze effectief en efficiënt te raadplegen.
  • U bent in staat de verschillende ziektebeelden (in voldoende mate) te herkennen en op basis daarvan advies te verstrekken in relatie tot wet- en regelgeving.
  • U kunt kernbegrippen als huiselijk geweld, zelfredzaamheid, eigen kracht en samenwerking vertalen naar praktijk.
  • U kunt op effectieve wijze oplossingsgerichte gesprekken met cliënten voeren.

  Certificering
  Na succesvolle afronding van de opleiding ontvangt u het post bachelor (post-hbo) diploma ‘Consulent Wmo, Wlz en Jeugdwet’.

 • Opzet van de opleiding
  Verdeeld over 5 lesbijeenkomsten en 15 e-learning modules gaat u met alle aspecten rond de functie van consulent aan de gang. Door te variëren in werkvormen ontwikkelt u op verschillende manieren uw kennis, inzicht en vaardigheden.

  Onderwerpen die aan bod komen:

  • Inleiding Wmo,  Wlz, Zvw en Jeugdwet
  • Veranderd wettelijk kader
  • Balans en zelfredzaamheid
  • Sociale beperkingen
  • Verstandelijke beperkingen
  • Lichamelijke beperkingen
  • Psychologische beperkingen
  • Oplossingsgericht werken
  • Huiselijk geweld
  • Jeugdhulpverlening
  • Begeleid en beschermd wonen
  • Motiverende gesprekstechnieken

  Toetsing
  De opleiding kent verschillende toets momenten in de vorm van opdrachten. Deze toetsen vinden plaats gedurende de opleiding. Deze toetsen zijn bedoeld om uw kennis en inzicht en toepassingsbekwaamheid te beoordelen. Met deze opdrachten vult u een persoonlijk portfolio. Door het realiseren van een kwalitatief voldoende beoordeeld portfolio, voldoet u aan de gestelde eisen.

  Certificering
  Na succesvolle afronding van de opleiding ontvangt u het post bachelor (post-hbo) diploma ‘Consulent Wmo, Wlz en Jeugdwet’.

 • Data: 29 september, 10 november en 15 december 2020 en 2 februari en 16 maart 2021

  Voor wie is deze training bedoeld? Voor iedereen die als Consulent (wil) gaan werken bij een welzijnsorganisatie of een gemeente. Daarnaast is de opleiding ook bedoeld voor medewerkers die (sinds kort) de rol van consulent vervullen en hun kennis en vaardigheden verder willen vergroten. Tevens is deze opleiding bedoeld voor medewerkers uit de zorg die hun kennis op dit gebied willen vergroten. U heeft als vooropleiding een afgeronde relevante bachelor (hbo) opleiding of aantoonbaar hbo werk- en denkniveau. Twijfelt u of uw vooropleiding passend is, neem gerust contact met ons op!

  Locatie: Oudlaan 4, Utrecht.
  De opleiding wordt tevens uitgevoerd in Dordrecht, bij HBO Drechtsteden. Wilt u meer over lesplaats Dordrecht weten, klik dan hier.

  Lestijden: 5 middagen van 13.30 - 16.30 uur en 15 e-learning modules.

  Duur: de doorlooptijd is ca. vijf-zes maanden.

  Studiebelasting: de totale studiebelasting bedraagt circa 84 uur.

  Examinering: u maakt diverse opdrachten die beoordeeld worden (opdracht en beoordeling worden opgenomen in uw persoonlijke portfolio). U dient minimaal 4 van de 5 klassikale lessen (actief) gevolgd te hebben.

  Investering: € 2.490,-. Dit bedrag is inclusief lesmateriaal, toegang tot het e-learningplatform, toetsing en koffie/thee/fris. Q-Academy is vrijgesteld van btw.
  Scholingskosten voor een (toekomstig) beroep zijn fiscaal aftrekbaar.

  Annuleren en doorschuiven: lees hier onze algemene voorwaarden voor open trainingen.

  Meer informatie: u kunt contact opnemen met Q-Academy op 088-1020950 of via informatie@qacademy.nl.


  Accreditatiepunten bij Registerplein: de opleiding is geaccrediteerd bij Registerplein en levert voor diverse beroepsgroepen accreditatiepunten.

  www.registerplein.nl

  • Deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners (zonder en met SKJ): 84 accreditatiepunten
  • Deskundigheidsbevordering sociaal juridische dienstverleners: 84 accreditatiepunten
  • Deskundigheidsbevordering aandachtsfunctionarissen: 84 accreditatiepunten
  • Opleidingstraject Maatschappelijk werk: 12,85 accreditatiepunten