Netwerkzorg en -leiderschap

Aanpak voor het opzetten en versterken van zorgnetwerken

Netwerkzorg en -leiderschap

De zorgvraag wordt complexer en kosten stijgen als gevolg van ontwikkelingen als vergrijzing, toename in het aantal chronisch zieken en multimorbiditeit. Tegelijkertijd is er een tekort aan zorgprofessionals en krijgen mantelzorgers een belangrijkere rol. Om aan te kunnen blijven sluiten bij de veranderde zorgvraag, ontstaan steeds meer samenwerkingsinitiatieven binnen en tussen zorgaanbieders, ziekenhuizen, eerstelijns-, welzijns- en vrijwilligersorganisaties, wijkteams en gemeenten. Het opzetten, behouden en versterken van lokale samenwerking in netwerken blijkt echter uitdagend. Hoe zorg jij ervoor dat jullie zorgnetwerk een succes wordt én blijft?

 • Het doel van netwerkzorg is om de juiste zorg op de juiste plek aan de cliënt te kunnen bieden. Hoe deze samenwerking eruitziet, is voor elk netwerk weer anders. Dit heeft te maken met de verschillende mogelijkheden op het gebied van vorm, structuur, de specifieke regio en doelgroep waar het netwerk zich op wil richten. De netwerken zijn vaak regionaal, lokaal of wijkgericht van aard. Ook bevindt elk netwerk zich in een andere ontwikkelingsfase, wat vraagt om verschillende stijlen van aansturing en leiderschap. Dit maakt de ontwikkeling van een zorgnetwerk complex.

  Ondanks de verschillende typen netwerken, kunnen wel dezelfde bouwstenen worden gebruikt om netwerkontwikkeling op maat en stapsgewijs aan te pakken. Deze bouwstenen zijn verwerkt in de practice based-aanpak van Q-Consult Zorg.

  Q-Academy biedt de 2-daagse training ‘Netwerkzorg en -leiderschap’. In deze training leer je stapsgewijs de aanpak voor het organiseren van netwerkzorg kennen en toepassen. We bespreken goede voorbeelden uit de praktijk en bieden handvatten hoe je hier zelf mee aan de slag kunt als coördinator, projectleider. Ook staan we stil bij netwerkleiderschap en de vaardigheden die nodig zijn om het zorgnetwerk succesvol van de grond te krijgen en duurzaam te versterken.

 • Na afloop van de training:

  • Ben je bekend met landelijke ontwikkelingen op het gebied van integrale zorg georganiseerd in netwerken.
  • Ken je verschillende goede voorbeelden van netwerkzorg en hoe deze initiatieven zijn aangepakt.
  • Weet je met welke uitdagingen je rekening moet houden bij netwerkontwikkeling.
  • Ken je de practice based-aanpak voor het ontwikkelen en versterken van zorgnetwerken en bezit je de handvatten om deze aanpak toe te passen.
  • Ken je het belang van netwerkleiderschap en beschik je over tools om hier zelf invulling aan te geven.
 • Dag 1

  Inleiding netwerkzorg

  • Ontwikkelingen binnen integrale zorg.
  • Meerwaarde van netwerkzorg.
  • Verschillende typen netwerken.
  • Uitdagingen en succesfactoren.
  • Best practices netwerkzorginitiatieven.
  • Introductie in de aanpak voor netwerkzorg (practice-based).

  Visie en doelstellingen

  • Het belang van een gezamenlijke visie.
  • Hoe kom je tot een gezamenlijke visie en doelstellingen?
  • Ondersteunende formats en werkvormen.

  Positie van het netwerk & regio in kaart

  • Meerwaarde van inzicht in de positie & regio van het netwerk.
  • Integratiemeter: hoe sterk is jouw netwerk?
  • Hoe breng je de omgeving van het netwerk in beeld?
  • Hoe krijg je inzicht in de belanghebbenden?
  • Kansen en risico’s uitzoeken.
  • Ondersteunende formats en werkvormen.

  Dag 2

  Terugblik dag 1 en bespreking praktijkopdracht

  Verbetertrajecten selecteren, plannen en uitvoeren

  • Op basis waarvan selecteer je de juiste verbetertrajecten?
  • Valkuilen en succesfactoren.
  • Hoe maak je de verbinding met netwerkdoelen.
  • Opbouw plan van aanpak.
  • Ondersteunende formats en werkvormen.

  Organisatie van het netwerk

  • Netwerkstructuur.
  • Rolverdeling.
  • Hoe betrek je cliënten bij het netwerk?
  • Borging: hoe zorg je ervoor dat het opgebouwde netwerk stand houdt?

  Aansturing en netwerkleiderschap

  • Jouw rol in het netwerk.
  • Kenmerken van leiderschap in netwerken.
  • Motiveren en activeren van netwerkleden.
  • Verschillende leiderschapsstijlen.

  Praktijkopdracht

  Voor een optimaal leereffect is praktijktoepassing essentieel. Niet alleen staan praktijkvoorbeelden en casuïstiek centraal tijdens de training, ook tussen de twee trainingsdagen is dit het geval. Aan de hand van een opdracht pas je het geleerde toe bij het opzetten of versterken van het zorgnetwerk waarbinnen jij actief bent.

  Praktijkbegeleiding: speciaal voor jou als deelnemer

  Om het geleerde in de praktijk te brengen, kun je gratis gebruikmaken van een voortgangs-adviesgesprek bij jou op locatie. Een adviseur van Q-Consult Zorg komt langs om samen te kijken naar de mogelijkheden voor juiste zorg op de juiste plek in jullie organisatie. Je krijgt diverse tips gericht op jullie situatie.

 • Deze training bieden wij ook incompany aan. Wij maken het programma op maat naar de situatie in uw netwerk. Denk aan een training voor alle netwerkleden van een nieuw of bestaand netwerk. Vraag ons naar de mogelijkheden.

  Op onze incompany-pagina leest u meer over de mogelijkheden.

  Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op.

 • Voor wie is deze training bedoeld? Functionarissen of professionals in de zorg die actief in een netwerk participeren of hierin als projectleider/coördinator een zorgnetwerk willen opzetten of de bestaande netwerkzorg binnen de regio willen versterken. Denk aan medewerkers binnen zorgorganisaties (VVT, Jeugdzorg, GGZ, GHZ en ziekenhuizen), welzijnsorganisaties, de eerstelijn en gemeenten.

  Investering: € 775,- per persoon (Q-Academy is vrijgesteld van btw). Deze investering is inclusief lesmateriaal. Tijdens de training verzorgen wij een dagarrangement dat bestaat uit koffie, thee en een uitgebreid lunchbuffet.

  Locatie: Oudlaan 4, Utrecht.

  Annuleren en doorschuiven: lees hier onze algemene voorwaarden voor open trainingen.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.