Het nieuwe kwaliteitsdenken voor de huisartsenzorg

Ook behoefte om het kwaliteitsbeleid van uw organisatie (nog) meer toe te spitsen op de zorg, het contact tussen huisarts en patiënt. Om zodoende het kwaliteitsmanagement terug te brengen naar het primair proces, daar waar kwaliteit geleverd wordt. Het klinkt vanzelfsprekend, maar is voor veel organisaties echt een grote uitdaging. In deze training gaan we aan de slag om het kwaliteitsmanagement meer praktisch en passend bij te maken en aan te laten sluiten bij de huisartsenzorg.

 • De zorg verandert. Met de grootschalige hervormingen moeten we meer met minder doen, wat vraagt om ‘anders met minder’. Dus juist nu is een goed moment eens kritisch te kijken naar hoe ‘kwaliteit’ weer van deze tijd gemaakt kan worden. Niet het systeem, de protocollen en handboeken leidend laten zijn maar de zorgprofessionals in het primair proces. Daar waar het gebeurt!

  De volgende onderwerpen staan centraal:

  • Het ‘oude’ en ‘nieuwe’ kwaliteitsdenken
  • Wat is kwaliteit?
  • Wat betekent continu verbeteren voor de zorggroep en de aangesloten huisartsenpraktijken? En hoe kan dit geborgd worden? 
  • Het vertalen van het kwaliteitskader naar de zorggroep en individuele huisartsenpraktijk(en): wat zijn eisen waar we aan moeten maar ook willen voldoen?
  • Wat zijn de kritische succesfactoren om de kwaliteit te bereiken?
  • Wat zijn de ondersteunende kwaliteitsinstrumenten?
 • Na afloop van de training:

  • Heeft u duidelijke bewustwording van wat ‘nieuwe kwaliteit’ is en deze definitie zo aangescherpt dat u dit praktisch kunt aandragen in uw dagelijkse praktijk.
  • Heeft u praktische handreikingen hoe u met het nieuwe gedachtegoed op kwaliteit de gesprekken met praktijken aan kunt gaan. Kwaliteit wordt daarmee voor zowel u als de praktijken tastbaarder.

  En daarnaast heeft u een beeld gevormd over het nieuwe kwaliteitsdenken en de rol van jezelf en andere zorgprofessionals hierin. U heeft een eerste aanzet gemaakt om de vertaalslag te maken naar de eigen organisatie en heeft handvatten verkregen om kwaliteit bespreek- en zichtbaar te maken. U heeft hiervoor inzicht gekregen hoe nieuwe en bestaande kwaliteitsinstrumenten ondersteunend ingezet kunnen worden om kwaliteit van zorg te beoordelen en verder te verbeteren.

   

 • Het bewust worden van wat betekent kwaliteit voor ons en hoe dragen we dit uit, staat centraal gedurende de trainingsdag. Overdracht van kennis en uitwisselingen van onderlinge ervaringen gaat u hierbij helpen. Het gaat er voor zorgen dat u met veel praktische tips naar huis gaat waar u de volgende dag direct mee aan de slag kunt.

  U gaat daarnaast aan de slag met het maken van een ‘praatplaat’, waarmee u op pad kunt en praktisch ondersteunend is tijdens de gesprekken op de locaties met professionals.

  De volgende onderwerpen en vragen worden in deze ‘praatplaat’ verwerkt en opgenomen:

  • Het ‘oude’ en ‘nieuwe’ kwaliteitsdenken
  • Wat is kwaliteit?
  • Wat betekent continu verbeteren voor de Zorggroep en de aangesloten huisartsenpraktijken? En hoe kan dit geborgd worden? 
  • Het vertalen van het kwaliteitskader naar de eigen Zorggroep en individuele huisartsenpraktijk(en): wat zijn eisen waar we aan moeten maar ook willen voldoen?
  • Wat zijn de kritische succesfactoren om de kwaliteit te bereiken?
  • Wat zijn de ondersteunende kwaliteitsinstrumenten?
 • Deze training is ook geschikt voor incompany-doeleinden. Voorafgaand aan de training gaan wij met u in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en de specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen. Wij maken het programma vervolgens op maat naar uw wensen en naar de situatie binnen uw organisatie en/of afdeling. Opdrachten en casussen worden gebaseerd op vraagstukken waar (u en) uw collega’s in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Op deze manier blijft de materie dus heel herkenbaar. Desgewenst kunnen er ook andere aanverwante onderwerpen in het programma worden verwerkt.

  Op onze incompany-pagina leest u meer over de mogelijkheden.

  Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op.

 • Voor wie? Ketenzorgconsulenten, POH-ers en kwaliteitsadviseurs van zorggroepen en huisartsenpraktijken.

  Investering: € 440,- per persoon (Q-Academy is vrijgesteld van btw). Deze investering is inclusief lesmateriaal. Een 1-daagse training heeft 6 uur studiebelasting. Tijdens de training verzorgen wij een dagarrangement dat bestaat uit koffie, thee en een uitgebreid lunchbuffet.

  Locatie: Oudlaan 4, Utrecht.

  Annuleren en doorschuiven: lees hier onze algemene voorwaarden voor open trainingen.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.