Financieel management voor niet-financiële managers in de zorg

Managers in de zorg worden bijna dagelijks geconfronteerd met financiële termen en bedrijfseconomische kwesties. Van u wordt verwacht dat u financiële overzichten begrijpt, dat u budgetten kunt opstellen en kunt sturen op cijfers. Wilt u grip hebben op de financiën? En wilt u dezelfde taal spreken als de financiële managers binnen uw organisatie?

 • Q-Academy biedt u een tweedaagse training, die praktisch en interactief van aard is. De training is specifiek afgestemd op de gezondheidszorg. Vanuit de theorie gaat u direct aan de slag met oefeningen en cases. Tevens kunt u eigen praktijksituaties inbrengen. Wij beloven dat de op het oog lastige en saaie onderwerpen op een praktische en boeiende wijze worden behandeld.

  Voor wie is deze training bedoeld?
  Functionarissen van zorginstellingen uit alle sectoren: (afdelings/locatie)directeuren, (regio/zorg/locatie)managers, clusterhoofden, leidinggevenden met budgetverantwoordelijkheid.

 • Na afloop van de training:

  • Heeft u een stevige basis in financieel management.
  • Heeft u inzicht in kosten en uitgaven en kunt u financiële overzichten lezen en interpreteren.
  • Heeft u inzicht in kostprijzen en kostprijsberekeningen.
  • Kunt u een gewenste investering financieel onderbouwen.
  • Weet u hoe u de voor u relevante onderdelen van de jaarrekening moet beoordelen en bent u bekend met de planning- & controlcyclus.
  • Kunt u zelf uw budgetten opbouwen, analyseren, onderbouwd verdedigen en waar nodig bijsturen.
  • Bent u als manager (mede op basis van financiële overzichten) een goede gesprekspartner voor uw financieel specialisten.
    
 • Financiering van de zorg
  Overzicht en actuele ontwikkelingen (prestatiebekostiging, DBC, ZZP, Wmo)

  Financieel management: de basis

  • Essentiële begrippen
  • Kostensoorten, kostenplaatsen
  • Balans, winst- en verliesrekening
  • Casus ‘oefenen met termen’

  Jaarverslag
  Casus ‘lezen en beoordelen van de voor u relevante onderdelen van het jaarverslag van uw eigen organisatie’

  Interne budgettering en kostprijzen

  • Planning- & controlcyclus
  • Budgetsoorten
  • Relatie begroting en interne budgetten
  • Opstellen (eigen) begroting (relatie geld, doelen en activiteiten)
  • Opstellen, bewaken en verdedigen van het (afdelings)budget
  • Casus ‘opstellen eigen budget aan de hand van organisatie-eigen documentatie’
  • Kostprijzen, verkoopprijzen, kostprijscalculatie en rendement
  • Casus ‘kostprijs berekenen’

  Exploitatie

  • Managementinformatie lezen en begrijpen
  • Realisatieoverzichten interpreteren
  • Sturen op basis van realisatieoverzichten
  • Casus ‘analyse van eigen managementinformatie’

  Rapportage

  • Verantwoording afleggen
  • Voortgangsgesprekken en interne onderhandelingen
 • Deze training verzorgen wij ook bij u op locatie. Wij maken het programma op maat naar de situatie in uw organisatie en het niveau van de deelnemers. Eigen documenten als jaarverslag, managementinformatie en overige financiële documenten worden in het programma verwerkt.

 • Voor wie? Functionarissen van zorginstellingen uit alle sectoren: (afdelings/locatie)directeuren, (regio/zorg/locatie)managers, clusterhoofden, leidinggevenden met budgetverantwoordelijkheid.

  Investering: € 875,- per persoon (Q-Academy is vrijgesteld van btw). Deze investering is inclusief lesmateriaal. Tijdens de training verzorgen wij een dagarrangement dat bestaat uit koffie, thee, fris en een uitgebreid lunchbuffet.

  Locatie: Oudlaan 4, Utrecht.

  Annuleren en doorschuiven: lees hier onze algemene voorwaarden voor open trainingen.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.