Kies hier uw vakgebied

 •   23-07-2019
  Zomerworkshop DISC: meer inzicht in uzelf en in anderen als basis voor beter communiceren & samenwerken Workshop

  Wilt u nog beter communiceren en samenwerken? In de DISC-workshop leert u gedrags- en communicatiepatronen van uzelf en van anderen herkennen. Hiermee kunt u uw communicatie en gedrag afstemmen op de persoon of personen tegenover u, zodat uw boodschap effectiever en overtuigender overkomt.

 •   25-07-2019
  Zomerworkshop Wet- en regelgeving & financiering GGZ Workshop

  Wilt u graag een overzicht van de belangrijkste wet- en regelgeving en financieringsstromen in de GGZ? Volg dan deze workshop!

 •   25-07-2019
  Zomerworkshop Wet- en regelgeving & financiering ziekenhuizen Workshop

  Wilt u graag een overzicht van de belangrijkste wet- en regelgeving en financieringsstromen in de ziekenhuiszorg? Volg dan deze workshop!

 •   01-08-2019
  Zomerworkshop Doeltreffend rapporteren voor auditoren Workshop

  Een auditrapport met concrete verbetervoorstellen is begrijpelijk voor de ontvanger en vormt de basis om verbeteringen te realiseren. Kort, bondig, concreet én volledig rapporteren blijkt in de praktijk niet makkelijk te zijn. Wilt u uw auditrapportages verder aanscherpen? Tijdens deze workshop krijgt u handige formats, tips en veel gelegenheid tot oefenen.

 •   05-08-2019
  Zomerworkshop Safety-II: meer leren van de dagelijkse praktijk Workshop

  Bent u op zoek naar manieren om (nog meer) te leren van de goedlopende processen in de dagelijkse praktijk van uw zorginstelling? En wilt u kwaliteit en veiligheid meer proactief kunnen analyseren? Dan is het goed om kwaliteit en veiligheid (ook) door een nieuwe bril te leren bekijken!

 •   06-08-2019
  Zomerworkshop Inzet e-health - de juiste technologie voor de juiste inzet Workshop

  E-health levert voordelen op, zoals tijdsbesparing en de mogelijkheid om cliënten meer regie over hun eigen gezondheid te geven. Om e-health effectief in te zetten, is het belangrijk de weg te weten in het grote aanbod. Welke oplossingen zijn er beschikbaar en wat leveren ze cliënt én u op? Met welke belangen en wet- en regelgeving moet u rekening houden?

 •   06-08-2019
  Zomerworkshop Lean Simulatiespel: ervaar Lean principes in de praktijk Workshop

  U hoort vast geregeld de termen Lean management, verspillingen en One-Piece-flow. Maar wat betekenen deze termen en methoden binnen uw organisatie? En op welke manier? In dit spel staat niet de theorie zelf centraal, maar ervaart u in de praktijk hoe u met de principes uit deze theorieën potentiële verbeteringen kunt zien.

 •   08-08-2019
  Zomerworkshop Wet- en regelgeving in de langdurige zorg Workshop

  Wilt u graag een overzicht van de belangrijkste wet- en regelgeving en financieringsvormen in de langdurige zorg? Volg dan deze workshop!

 •   08-08-2019
  Zomerworkshop Patiëntparticipatie: wat kunt u (nog meer) doen? Workshop

  Binnen uw ziekenhuis wordt dagelijks gewerkt aan het optimaliseren van de kwaliteit van leven van de patiënt. Om dit te realiseren is het essentieel om de patiënt te betrekken bij de vormgeving van de zorg. Ook zorgverzekeraars en accreditatie-instanties hechten steeds meer belang aan het meenemen van dit patiëntperspectief hierbij.

 •   10-09-2019
  Systeembeoordeling 2.0 Training

  Faciliteert uw kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) het leveren van kwalitatieve en veilige zorg? De systeembeoordeling is een waardevol instrument om onderbouwde conclusies te trekken over de effectiviteit van dit KMS. In de praktijk wordt dit instrument nog vaak als een verplichting gezien, in plaats van juist een kans om te verbeteren. Zonde, want dat belemmert de mate waarin u als kwaliteitsadviseur de (kwaliteits)doelstellingen kunt realiseren. De systeembeoordeling 2.0 (vernieuwde versie) is anders: door de interactieve en open insteek komt u samen met uw (zorg)professionals tot nieuwe en concrete inzichten over hoe een KMS de goede zorg voor de cliënt/patiënt beter kan faciliteren. In deze training leert u hoe u de systeembeoordeling 2.0 stapsgewijs zelf kunt uitvoeren.