Convenant Medische Technologie: van interpretatie tot toetsing in de praktijk

De curatieve zorg is in toenemende mate afhankelijk van de inzet van medische technologie en medische hulpmiddelen. Dit is echter niet zonder risico’s. Om die reden hebben de koepelorganisaties het Convenant ‘Veilige toepassing van Medische Technologie in de medisch specialistische zorg’ gepubliceerd. Hoe interpreteert u dit convenant en hoe toetst u of uw organisatie aan de gestelde norm voldoet?

 • Het Convenant Medische Technologie geeft invulling aan de risicobeheersing en de veilige toepassing van medische technologie: een belangrijk onderdeel van patiëntveiligheid. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) hield al actief toezicht op de implementatie van het convenant en sinds 1 januari 2016 treedt zij ook handhavend op. De gevolgen kunnen groot zijn wanneer uw ziekenhuis niet voldoet aan het convenant: veiligheidsrisico’s, imagoschade en bijvoorbeeld grote commerciële en juridische consequenties.

  Verschillende ziekenhuizen hebben inmiddels laten zien hoeveel er in korte tijd op dit vlak kan worden bereikt. Door middel van documentatie-audits en interne audits kunnen de risico’s en verbeterpunten bij uw organisatie in beeld worden gebracht. Met een documentatie-audit toetst u allereerst de interpretatie en formulering van het convenant in de eigen procedures van uw organisatie. De interne audit gebruikt u vervolgens om deze theoretische procedures in de praktijk te toetsen: verlopen uw procedures voor bijvoorbeeld de aanschaf, het gebruik en de afvoer van medische technologie en medische hulpmiddelen zoals afgesproken?

  Hoe zit het Convenant Medische Technologie in elkaar? Wat zijn de consequenties voor uw organisatie en hoe zorgt u ervoor dat uw ziekenhuis aansluit op het convenant?
  Q-Academy biedt een incompany training aan waarin u op interactieve manier leert hoe het Convenant Medische Technologie in elkaar zit en waar de aandachtspunten liggen voor uw organisatie. U oefent in de praktijk met een documentatie- en interne audit en zet de eerste stappen naar aansluiting van uw organisatie op het convenant.

  Voor wie is deze training bedoeld?
  Medewerkers van ziekenhuizen die betrokken zijn bij de verwerving, onderhoud en/of gebruik en afstoting van medische technologie en -hulpmiddelen en:

  • meer van de inhoud van het Convenant Medische Technologie willen weten.
  • audits op de implementatie van het Convenant Medische Technologie willen uitvoeren.
 • Na afloop van de training:

  • Bent u op de hoogte van de inhoud van de meest recente versie van het Convenant Medische Technologie en de wijzigingen in vergelijking met de eerste druk.
  • Overziet u de risico’s en consequenties van het convenant voor uw organisatie en alle betrokkenen.
  • Weet u hoe u het convenant interpreteert en toetst in de praktijk.
  • Kent u het doel en de meerwaarde van documentatie- en interne audits en bezit u de basisvaardigheden om deze uit te voeren in het kader van het convenant.
  • Heeft u de handvatten om uw zorgorganisatie te laten voldoen aan het convenant.
 • Dag 1

  Medische technologie

  • Wat is medische technologie?
  • Overzicht medische technologie en medische hulpmiddelen.
  • Positie medische technologie in het veiligheids- en kwaliteitssysteem van de zorginstelling.
  • Opdracht ‘In kaart brengen risico’s medische technologie’.

  Convenant Medische Technologie

  • Doel en meerwaarde van het convenant.
  • Inhoud van het convenant.
  • Opdracht ‘Interpretatie van de inhoud’.
  • Wijzigingen ten opzicht van de vorige richtlijn.
  • Inspectiekader IGZ.

  Implementatie Convenant

  • Opdracht ‘Uitdagingen bij implementatie en borging convenant uitwerken’.
  • Tips & tricks.

  Huiswerkopdracht
  Voorbereiden documentatie- en interne audit.

  Dag 2

  Documentatie-audit

  • Wat is een documentatie-audit?
  • Doel en meerwaarde.
  • Opdracht ‘Oefenen met documentatie-audit’.
  • Rapporteren.

  Interne audit

  • Wat is een interne audit?
  • Doel en meerwaarde.
  • Opdracht ‘Oefenen met interne audit’.
  • Doeltreffend rapporteren.

  Vervolgstappen

  • Wat viel op?
  • Wat zijn de bevindingen en hoe kunt u hiermee verder?
 • Deze training bieden wij ook incompany aan. Wij maken het programma op maat naar de situatie in uw instelling. Vraag ons naar de mogelijkheden.

 • Voor wie? Medewerkers van ziekenhuizen die betrokken zijn bij de verwerving, onderhoud en/of gebruik en afstoting van medische technologie en -hulpmiddelen en:

  • meer van de inhoud van het Convenant Medische Technologie willen weten.
  • audits op de implementatie van het Convenant Medische Technologie willen uitvoeren.

  Investering: € 745,- per persoon (Q-Academy is vrijgesteld van btw). Deze investering is inclusief lesmateriaal. Tijdens de training verzorgen wij een dagarrangement dat bestaat uit koffie, thee, fris en een uitgebreid lunchbuffet.

  Locatie: Oudlaan 4, Utrecht.

  Annuleren en doorschuiven: lees hier onze algemene voorwaarden voor open trainingen.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.