Auditen in zelforganiserende teams

Hoe u deze ontwikkeling meeneemt in uw auditproces

Auditen in zelforganiserende teams

Zorgorganisaties willen meer ruimte geven aan de professionaliteit van medewerkers, bijvoorbeeld in de vorm van meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Zo willen zij de zorg dichterbij de professional en cliënt organiseren. Een van de manieren om dit te bereiken is werken in (een vorm van) zelforganisatie (zelfsturend, zelfregulerend, zelfverantwoordelijk of zelfstandig). Maar wat betekent het werken in zelforganiserende teams voor de inrichting van uw interne auditsysteem?

 • Het is een uitdaging voor zorgorganisaties om bij zelforganisatie de verantwoordelijkheid voor het opvolgen en doorvoeren van kwaliteitsverbetering te beleggen. Ze zijn op zoek naar een manier om verbetermaatregelen op de lange termijn te borgen en tegelijkertijd het primair proces eigenaarschap te geven, maar niet teveel te belasten. Hiervoor is verandering nodig in de insteek van de auditprocedure: de scope van de auditgesprekken wijzigt en daarmee ook de werkwijze van uw auditoren. Auditen in zelfsturende teams vraagt daarom een andere manier van coördinatie, voorbereiding, rapportage en opvolging.

  Tijdens de training Auditen in zelforganiserende teams gaat u in op bovengenoemde facetten. Ook leert u welke positie interne audits hebben in de nieuwe structuur en waar u rekening mee moet houden bij het opzetten van interne audits in zelforganiserende teams. Uw visie op kwaliteit, op zelforganisatie en op interne audits is leidend voor de keuzes die u maakt.

  De training biedt u enerzijds concrete handvatten en anderzijds nieuwe ideeën om het geleerde direct te vertalen naar uw eigen praktijk. Gedurende de trainingsdag stelt u uw eigen plan van aanpak op aan de hand van een checklist.

 • Na afloop van de training:

  Heeft u verdiepende kennis en praktische handvatten om uw interne audits aan te passen naar de behoeften van de nieuwe organisatiestructuur. U weet welke stappen u moet zetten om het auditproces in te richten en ontvangt hiervoor een handige checklist. Daarnaast heeft u inzicht in welke auditvaardigheden worden gevraagd van uw auditoren.

 • In deze training staan overdracht van kennis en het uitwisselen van onderlinge ervaringen centraal. U ervaart een balans tussen concrete handvatten en inspiratie waar u uw eigen draai aan kunt geven. Het leren van elkaars ‘best practices’, brainstormen en discussiëren zorgt voor veel praktische bagage waar u direct de volgende dag mee aan de slag kunt!

  Visie op kwaliteit, zelforganisatie en interne audits
  Het belang van een heldere organisatie brede visie op kwaliteit, op zelfsturing en op interne audits voor het inrichten van uw nieuwe auditproces.

  Inrichting auditproces zelforganiserende teams

  • Hoe richt u het auditproces in? Waar houdt u rekening mee?
  • Wie betrekt u bij het inrichten en plannen van de audits?
  • Hoe bepaalt u de inhoud en scope van de auditgesprekken binnen teams?

  Borging resultaten

  • Hoe volgt u de verbeterpunten op?
  • Welke formats en manieren van informatievoorziening kunt u inzetten?
  • Hoe communiceert u over het auditproces en de uitkomsten binnen de organisatie?
  • Hoe borgt en monitort u de uitkomsten?

  Auditoren en vaardigheden

  • Welke vaardigheden hebben auditoren nodig?
  • Hoe kunt u de benodigde auditvaardigheden aanscherpen?
  • Hoe begeleidt u uw auditoren?

  Plan van aanpak

  Elke organisatie is anders en heeft zijn eigen uitdagingen. Tijdens de training stelt u daarom aan de hand van een checklist een plan van aanpak op dat past bij uw zorginstelling

 • Deze training is ook geschikt voor incompany-doeleinden. Voorafgaand aan de training gaan wij met u in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en de specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen. Wij maken het programma vervolgens op maat naar uw wensen en naar de situatie binnen uw organisatie en/of afdeling. Opdrachten en casussen worden gebaseerd op vraagstukken waar (u en) uw collega’s in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Op deze manier blijft de materie dus heel herkenbaar. Desgewenst kunnen er ook andere aanverwante onderwerpen in het programma worden verwerkt.

  Op onze incompany-pagina leest u meer over de mogelijkheden.

  Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op.

 • Voor wie? Kwaliteits- en veiligheidsadviseurs/-managers en auditcoördinatoren in de langdurige zorg die de auditprocedure (beter) willen aansluiten op de zelforganiserende teams.

  Investering: € 440,- per persoon (Q-Academy is vrijgesteld van btw). Deze investering is inclusief lesmateriaal. Tijdens de training verzorgen wij een dagarrangement dat bestaat uit koffie, thee en een uitgebreid lunchbuffet.

  Studiebelasting: 6 uur in totaal.

  Locatie: Oudlaan 4, Utrecht.

  Annuleren en doorschuiven: lees hier onze algemene voorwaarden voor open trainingen.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.

Ook interessant voor u?
 •   Verdiepingstraining interne audits
  Verdiepingstraining Incompany
 •   Waarderend auditen
  Training Incompany
 •   Themagericht auditen
  Training Incompany
 •   Kennismaking met coachend leidinggeven
  Basistraining Incompany