Anderhalvelijnszorg = Eerstelijnszorg PLUS

De uitdaging voor de zorg is het leveren van de best mogelijke zorg aan de patiënt: kwalitatief hoogwaardig, doelmatig, patiëntgericht en dan ook nog eens betaalbaar. Hoe kan dit gerealiseerd worden? Hoe borgen we dit voor huidige en toekomstige generaties? Wat is de optimale balans? Door de ontwikkelingen op het gebied van substitutie van zorg, lijkt de eerstelijnszorg te transformeren in een soort plusvariant. Anderhalvelijnszorg is daar een voorbeeld van. Maar waar hebben we het dan precies over? Is dit zinnig en hoe kun je dit realiseren?

 • Is anderhalvelijnszorg een oplossing voor eerder genoemde uitdagingen?
  Anderhalvelijnszorg combineert kenmerken van tweedelijnszorg en eerstelijnszorg. Het idee is dat er een zorg- en taakverschuiving plaatsvindt van met name de ziekenhuiszorg naar de basiszorg en dat verwijzingen naar een opname in de tweede lijn worden voorkomen of uitgesteld. In Nederland nog een betrekkelijk nieuw fenomeen, in Amerika is men hier al veel verder mee. Amerika kent goede voorbeelden van anderhalvelijnszorg waarbij gebruik wordt gemaakt van het principe ‘patient centered medical care’. Samenwerking in basisnetwerken is daarbij een belangrijke voorwaarde.

  De leergang Anderhalvelijnszorg = Eerstelijnszorg PLUS is bedoeld voor mensen die in hun eigen (zorg)omgeving op zoek zijn naar de mogelijkheden en aanpak om anderhalvelijnszorg te realiseren en te organiseren. De leergang bestaat uit drie modules, die aan de hand van de Golden Circle Theory ingaan op de Why, What en How van anderhalvelijnszorg. Er wordt ingegaan op de achtergrond, de verschillende belangen en de kansen en mogelijkheden. Er komen vele voorbeelden en praktijksituaties aan bod. Gastsprekers uit de praktijk (ziekenhuiszorg, huisartsenpraktijk, zorgverzekeraar) delen hun ervaringen met u. 

  Inmiddels is deze scholing drie keer gegeven en heel positief ontvangen; enkele reacties van deelnemers:
  “Goede keuze om de insteek vanuit verschillende invalshoeken te benaderen”
  “Mooie opmaat voor verdere concretisering”
  “Goede mix van presentaties en innovaties in het land”

  Q-Academy organiseert deze leergang in samenwerking met het Jan van Es Instituut. Het Jan van Es Instituut is een gerenommeerd kenniscentrum voor de geïntegreerde eerstelijnszorg. Het instituut verzamelt, verrijkt en verspreidt kennis door middel van onderzoek, (discussie)bijeenkomsten en scholing in de eerste lijn en wijkgerichte zorg.

  Voor wie is deze leergang bedoeld?
  Professionals, bestuurders en managers die in hun eigen (zorg)omgeving op zoek zijn naar de mogelijkheden en aanpak om anderhalvelijnszorg te realiseren.

 • Na afloop van de leergang:

  Weet u wat anderhalvelijnszorg inhoudt, welke belangen er zijn en welke impact het heeft op de huidige situatie van eerstelijns- en tweedelijnszorg. U heeft zicht op de mogelijkheden en de aanpak.

 • Module 1: Why?
  De volgende vragen staan centraal:

  • Wat is anderhalvelijnszorg en hoe verhoudt zich dit tot eerste lijn en tweede lijn?
  • Waarom zouden we anderhalvelijnszorg willen? Is het een oplossing?
  • Wat is de ratio achter deze ontwikkeling?
  • Hoe kijken eerste lijn en tweede lijn naar deze ontwikkeling? Wat zijn de kansen en de mogelijkheden?
  • Ontstaat er door anderhalvelijnszorg verschuiving van zorg of leidt het juist tot inkrimping?
  • Wat betekent het e.e.a. voor ziekenhuizen en specialisten?
  • Wat zijn de verschillende belangen en hoe verhouden deze zich tot elkaar?
  • Ziet de overheid en/of de zorgverzekeraar het nut van anderhalvelijnszorg? Draagt het bij aan ontschotting? Of is er behoefte aan een derde structuur, tussen de eerste en tweede lijn in?

  Sprekers:

  • Stefan Wigger (programmaleider)
  • Marc Bruijnzeels (JVEI)
  • Jaap Doets (VvAA voor zorgondernemingen)
  • Kees Birkhoff (De Friesland Zorgverzekeraar)

  Module 2: How?
  De volgende vragen staan centraal:

  • Wat zijn de gevolgen voor de bestuurlijke inrichting, ICT, cultuur, teamwork, informatiemanagement, klinisch leiderschap et cetera?
  • Hoe zit het met de financiering? Hoe kijkt de overheid en/of de zorgverzekeraar naar anderhalvelijnszorg

  Sprekers:

  • Hannes Seesing (Menzis)
  • Jasper Verhoef en Karin Groeneveld (Ziekenhuis Tjongerschans, Heerenveen)
  • Jeroen Frequin (HuisartsenZorg Oost-Achterhoek)

  Module 3: What?
  Drie kansrijke Nederlandse initiatieven op het gebied van anderhalvelijnszorg:

  • Hoe zijn de drie initiatieven tot stand gekomen?
  • Wat werkte wel en wat niet, en waarom?
  • Welke lering kunt u hieruit trekken?

  Sprekers:
  In module 3 worden best practices met elkaar gedeeld. Aan de hand van de achtergrond van de deelnemersgroep worden passende sprekers uitgenodigd die best-practices kunnen delen die voor u relevant zijn.

 • Deze cursus is ook geschikt voor incompany doeleinden. Wij maken het programma op maat naar de situatie in uw organisatie.

 • Voor wie? Professionals, bestuurders en managers die in hun eigen (zorg)omgeving op zoek zijn naar de mogelijkheden en aanpak om anderhalvelijnszorg te realiseren.

  Docenten: diverse experts uit de praktijk: gastspreker uit de ziekenhuiszorg, huisartsenpraktijk, zorgverzekeraar.

  Investering: alle drie de modules: € 950,- per persoon (Q-Academy is vrijgesteld van btw). Deze investering is inclusief lesmateriaal en dagarrangement. Eén module: € 375,- twee modules: € 650,-.

  Locatie: Oudlaan 4, Utrecht.

  Annuleren en doorschuiven: lees hier onze algemene voorwaarden voor open trainingen.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.