Kies hier uw vakgebied

Zoekresultaten voor online

 •   25-08-2020
  (online) Planning & Control in coronatijd Training

  Nu ziekenhuizen de reguliere zorg weer opschalen, richten steeds meer Planning & Controlafdelingen hun blik vooruit. Daarbij zien we dat de coronacrisis vrijwel alle (financiële) prognoses in meer of mindere mate verstoord heeft. Dit heeft een groot effect op alle onderdelen van de Planning & Controlcyclus van dit jaar én van volgend jaar. Kun jij wel wat hulp gebruiken om ook dit jaar tot een bruikbare schadelastprognose 2020 en productiebegroting 2021 te komen?

 •   22-09-2020
  (Online) Stoomcursus DBC's Basiscursus

  Sinds de invoering van de DBC’s registreert en factureert jouw ziekenhuis DBC-zorgproducten. De gevolgen van de DBC-systematiek zijn groot! Wat betekenen DBC’s voor jouw organisatie en voor jouw eigen werkzaamheden? Hoe zit de systematiek in elkaar? En wat heeft ICD-10 met DBC’s te maken?

 •   29-09-2020
  Online workshop Introductie in integraal capaciteitsmanagement Workshop

  De Nederlandse zorg is veelal georganiseerd in afdelingen, terwijl patiëntenzorg over de verschillende afdelingen heen plaatsvindt. Om echt bij de zorgvraag aan te kunnen sluiten, is het daarom noodzakelijk (en logisch!) om de zorg ook integraal vorm te geven. Wat is integraal capaciteitsmanagement precies? Welke basisprincipes liggen eraan ten grondslag en aan welke randvoorwaarden moet jouw organisatie voldoen om dit te realiseren?

 •   17-11-2020
  Online workshop capaciteitsmanagement: Poli-puzzel Workshop

  Een juiste inrichting van de polikliniek is cruciaal voor een goede afstemming tussen zorgvraag en zorgaanbod (zorgprofessionals, ruimten en apparatuur). Hoe zorg je voor de juiste capaciteitsberekening? Met de Poli-puzzel leer je zelf scenario’s te maken die je met medisch specialisten en andere zorgprofessionals kunt bespreken om gezamenlijk de juiste afwegingen maken. Zo breng je de complexiteit van capaciteitsmanagement terug tot een hanteerbaar minimum!

 •   Nog niet bekend
  (Online) Storytelling met Data Training

  Data is een belangrijk onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden in zorginstellingen geworden. De hoeveelheid informatie die een afdeling binnenkomt, wordt verwerkt en de afdeling weer verlaat, wordt niet alleen steeds meer, maar ook steeds complexer. Data en cijfers zijn ondersteunend aan de beslissingen die men neemt. De manier waarop cijfers worden gevisualiseerd is essentieel in dit proces. Van medewerkers vraagt dit nieuwe kennis en expertise, zowel inhoudelijk als op analytisch vlak. Wil je meer handigheid krijgen in het effectief communiceren met gegevens? Zet hierin dan de volgende stap met de vaardigheid ‘Storytelling met Data’.

 •   Incompany
  E-learning DBC basis E-learning

  In circa 1 uur heb je een brede basiskennis van de DBC-systematiek in de ziekenhuiszorg. Op een interactieve manier wordt uitgelegd wat DBC’s zijn, wat de verschillende onderdelen van een DBC zijn, hoe het registratieproces verloopt en met welke registratieregels je rekening moet houden. We nemen je stap voor stap mee volgens het RSAD-model. Aan de hand van casuïstiek volg je het registratieproces van een patiënt tijdens de diagnose en behandeling. Deze e-learning is op individuele basis te volgen, maar ook groepsgewijs (bijvoorbeeld als onderdeel van een incompanytraject)