Het zorgprestatiemodel: wat staat u te wachten?

Risico’s, beheersmaatregelen en acties voor uw organisatie in kaart

Het zorgprestatiemodel: wat staat u te wachten?

Vanaf 2022 is het zorgprestatiemodel de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. De overgang naar het zorgprestatiemodel heeft grote gevolgen voor de bedrijfsvoering van GGZ-organisaties. De voorbereiding op deze nieuwe wijze van bekostiging vraagt om aanpassingen op het gebied van vastlegging en registratie, controlmaatregelen en contractering van zorg.

 • Het overgangsjaar 2022 lijkt nog ver weg, maar om goed voorbereid te zijn, zijn er nu al gecoördineerde acties nodig om de landelijke eisen te vertalen naar uw organisatie.

  Wat staat u te wachten? Welke acties zijn nodig? En hoe betrekt u op het juiste moment de juiste mensen?

  Q-Academy biedt de incompanytraining ‘Het zorgprestatiemodel: wat staat u te wachten?’ om u hierbij te helpen. We staan stil bij mogelijke risico’s die deze wijziging specifiek voor uw organisatie met zich meebrengt. Daarbij gaat u aan de slag met het formuleren van passende beheersmaatregelen. Vervolgens maakt u een globale planning van de te nemen stappen. Om te komen tot een succesvolle implementatie is het van belang om verschillende collega’s te betrekken, zodat de nodige wijzigingen op de werkvloer doorgevoerd worden. Aan de hand van concrete tips wordt hier tijdens de training bij stilgestaan.

 • Na afloop van de training:

  • Kent u de verschillen tussen de DBC-systematiek en het zorgprestatiemodel en weet u op welke organisatieonderdelen het zorgprestatiemodel impact heeft.
  • Heeft u inzicht in de stappen die richting 2022 gezet moeten worden en de momenten waarop deze stappen gezet moeten worden.
  • Heeft u handvatten om medewerkers (vroegtijdig) te informeren en betrekken.
  • Heeft u handvatten om gericht met de juiste acties aan de slag te gaan.
 • Recente ontwikkelingen

  • Wat is het zorgprestatiemodel?
  • Aanleiding zorgprestatiemodel
  • Verschillen DBC-systematiek en zorgprestatiemodel

  Risicoanalyse (sectorbreed)

  • Overzicht risico’s door invoering

  Risico’s en beheersmaatregelen voor uw organisatie

  • Mogelijke risico’s signaleren
  • Beheersmaatregelen onderzoeken en opstellen

  Ontwerpen globale planning

  • Welke acties staan u te doen?
  • Welke stappen op welk moment?
  • Welke beheersmaatregelen op welk moment?
  • Wie heeft welke verantwoordelijkheid?

  Collega’s betrekken bij de implementatie

  • Draagvlak
  • Communicatie
  • Tips en tricks om collega’s te informeren, enthousiasmeren en betrekken

  Opdrachten, oefeningen en uitwisselen van ervaringen

  • Impact zorgprestatiemodel in kaart brengen
  • Benodigde acties voor uw organisatie bepalen
 • Deze training is ook geschikt voor incompany-doeleinden. Voorafgaand aan de training gaan wij met u in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en de specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen. Wij maken het programma vervolgens op maat naar uw wensen en naar de situatie binnen uw organisatie en/of afdeling. Opdrachten en casussen worden gebaseerd op vraagstukken waar (u en) uw collega’s in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Op deze manier blijft de materie dus heel herkenbaar. Desgewenst kunnen er ook andere aanverwante onderwerpen in het programma worden verwerkt.

  Op onze incompany-pagina leest u meer over de mogelijkheden.

  Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op.

 • Voor wie is deze training bedoeld? Hoofden en medewerkers Planning & Control, Hoofden en medewerkers Zorgadministratie, AO- en IC-medewerkers en iedereen die meer wil weten over het Zorgprestatiemodel en de gevolgen daarvan.

  Investering: afhankelijk van het programma. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden en/of een prijsvoorstel.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.