Zorglogistiek in de eerstelijn

Grip krijgen op het behalen van de productie

Zorglogistiek in de eerstelijn

Hoe kunt u uw telefonische bereikbaarheid verbeteren? Hoe richt u uw spreekuren efficiënt in? Hoe vindt u de balans tussen zorgvraag, planning en de inzet van huisartsen en behandelaars? Dit zijn vragen die bij veel zorggroepen en huisartsenpraktijken spelen. Tijdens deze training leert u aan de hand van een stappenplan hoe u uw organisatie efficiënter inricht.

 • In een zorgorganisatie met een goede logistieke inrichting zijn alle capaciteiten op elkaar en op de vraag afgestemd, zodat u de juiste zorg tijdig en in één keer goed levert. Het realiseren van een goede zorglogistiek in de eerstelijn is complex, maar aan de hand van de methodiek van Q-Consult Zorg kunt u grip krijgen op uw logistieke processen. De methodiek is praktijkgericht en bestaat uit een stappenplan dat u helpt verschillende uitgangspunten te definiëren. Dit biedt u handvatten om de processen in uw organisatie in te richten op basis van de verwachte zorgvraag van het aankomende jaar. Ontdek aan welke knoppen u kunt draaien en leer hoe u inzicht krijgt in de stuurindicatoren voor de voorspelde productie of zorgvraag van uw organisatie.

  Uw organisatie efficiënter inrichten
  Tijdens de training Zorglogistiek in de eerstelijn leert u deze methodiek toe te passen in uw eigen organisatie. U werkt scenario’s uit om vervolgens onderbouwd een keuze te maken voor de inrichting van uw spreekuren en processen. Zo krijgt u de handvatten om de complexiteit van zorglogistiek terug te kunnen brengen tot een hanteerbaar minimum. Daarnaast is er aandacht voor de implementatie van de gekozen zorglogistieke inrichting en voor de cultuur in de organisatie: reacties op veranderingen, motivatie en betrokkenheid van uzelf en uw de medewerkers. Wat is (persoonlijk) leiderschap en uw eigen invloed binnen de organisatie?

  De training is praktisch en interactief van aard. Vanuit de theorie gaat u direct aan de slag met oefeningen en casuïstiek. Tussen de trainingsdagen voert u een huiswerkopdracht uit en daarnaast kijkt de trainer een keer met u mee in de praktijk. Zo wordt leren op de werkvloer gefaciliteerd.

 • Na afloop van de training:

  • Kent u de methodiek en heeft u deze toegepast in uw eigen organisatie.
  • Kunt u verschillende scenario’s uitwerken aan de hand van uw eigen data.
  • Is inzichtelijk op welke onderdelen u keuzes kunt maken voor de inrichting van uw organisatie en bent u in staat zelf te bepalen waar u op gaat sturen.
  • Heeft u handvatten voor het creëren van draagvlak bij de implementatie van een nieuwe werkwijze.
  • Heeft u handvatten om op basis van de (toekomstige) zorgvraag uw organisatie in te richten.
 • Dag 1
  Analyseren
  Theorie van vraag-gestuurd plannen (stap 1)

  • Productieparameters of vraag bepalen. Denk aan  verrichtingen, (telefonisch) consulten en visites.

   Verdelingsanalyse maken (stap 2 & 3)

  • Werken met data
  • O.a. jaarspreiding, aantal werkbare weken, type poli’s

   Praktijkcasus

  • Oefening in kaart brengen van de zorgvraag
  • Zelf oefenen met het maken van verdelingsanalyses

  (in)Richten
  Vooruit plannen: het inrichten van de organisatie (stap 4)

  • Bepalen van uitgangspunten
  • Inrichting o.b.v. zorgvraag, uitgangspunten en verdelingsanalyse

   Praktijkcasus

  • Het inrichten van uw organisatie: welke puzzels kunt u maken?

  Inzet van capaciteiten (stap 5)

  • Personeel, ruimte, apparatuur

  Huiswerkopdracht
  Na de eerste trainingsdag past u de methodiek toe op uw eigen data.

  Dag 2

  Sturen
  Terugkoppeling huiswerkopdracht

  • Waar liep u tegenaan?
  • Uitwisselen van ervaringen

   Bepalen van kritische succesfactoren (stap 6)

  • Vertaalslag naar KPI’s
  • Borgen van verbeteringen

   Gedrag & Cultuur

  • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
  • Samenwerking binnen de eigen keten
  • Motivatie en betrokkenheid
  • Omgaan met weerstand bij verandering

   Persoonlijke effectiviteit

  • Persoonlijk leiderschap
  • Uw invloed binnen de organisatie

   U gaat naar huis met een concreet stappenplan. Hiermee is inzichtelijk hoe de 6 stappen voor uw organisatie ingevuld kunnen worden om de organisatie efficiënt en effectief in te richten.

  Praktijkbegeleiding
  Om het geleerde in de praktijk te brengen, komen onze trainers een keer (2-4 uur) bij u langs om gezamenlijk te kijken naar de mogelijkheden voor het inzetten van de methodiek in uw organisatie. U krijgt specifieke tips gericht op uw situatie.

 • Deze training bieden wij incompany aan. Voorafgaand aan de training gaan wij met u in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en de specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen. Wij maken het programma vervolgens op maat naar uw wensen en naar de situatie binnen uw organisatie en/of afdeling. Opdrachten en casussen worden gebaseerd op vraagstukken waar (u en) uw collega’s in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Op deze manier blijft de materie dus heel herkenbaar. Desgewenst kunnen er ook andere aanverwante onderwerpen in het programma worden verwerkt.

  Op onze incompany-pagina leest u meer over de mogelijkheden.

  Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op.

 • Voor wie is deze training bedoeld? Medewerkers van organisaties in de eerstelijn die betrokken zijn bij het optimaliseren van de zorglogistiek. Denk aan zorggroepadviseurs, roosteraars, planners, (locatie)managers, huisartsen en POH’ers.

  Investering: afhankelijk van het programma. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden en/of een prijsvoorstel.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.

Ook interessant voor u?
 • Lean Simulatiespel: ervaar Lean principes in de praktijk
    Lean Simulatiespel: ervaar Lean principes in de praktijk
  Game Incompany
 • Capaciteitsmanagement op de polikliniek
    Capaciteitsmanagement op de polikliniek
  Training 6 oktober 2020
 • Roosterbeleid voor de zorg
    Roosterbeleid voor de zorg
  Training Incompany