Zorgdomeinen overstijgen

Excelleren in samenwerking

Zorgdomeinen overstijgen

Het veranderende zorglandschap vraagt om samenwerking over de domeinen heen. Partijen zoeken deze samenwerking op in netwerkconstructies en samenwerkingsprojecten. Deze domeinoverstijgende samenwerking brengt nogal wat uitdagingen met zich mee!

 • De ontwikkeling van individuele organisaties naar integrale zorgnetwerken vraagt om samenwerking en leiderschap. Maar in de praktijk lijken perspectieven, doelstellingen en belangen van deelnemers niet altijd overeen te komen. Dit komt bijvoorbeeld voort uit ‘eigen taal’ en cultuur van de verschillende domeinen. (Ervaren van) hoge werkdruk kan daarnaast een belemmerende factor zijn bij het opzoeken van deze samenwerking.

  Onderzoek, uitgevoerd door het Jan van Es Instituut (JvEI), toont aan dat regionale omstandigheden, het begrijpen van elkaars belangen en het elkaar vinden op inhoud en kwaliteit belangrijke elementen zijn om tot een succesvolle samenwerking te komen. Professionals willen wel, maar hoe kunnen deze samenwerkingsverbanden ook daadwerkelijk tot stand komen? De combinatie van functionele randvoorwaarden en het stimuleren van samenwerking helpen bij de implementatie.

  Kijkt u over de grenzen van uw eigen domein? Welke uitdagingen komt u hierbij tegen? En hoe kunt u excelleren in samenwerking?
  Samen met het Jan van Es Instituut organiseren wij de 2-daagse training ‘Zorgdomeinen overstijgen’. We analyseren samen met u de succes- en faalfactoren in de samenwerking, vergroten het bewustzijn over uw eigen rol binnen deze samenwerking en de invloed die u hierop heeft en we leren van geslaagde praktijkvoorbeelden.

  De trainingsgroep wordt zodanig samengesteld dat deelnemers uit de verschillende sectoren elkaar ontmoeten. Hiermee vergroten we het inzicht in de belangen van de verschillende domeinen en kunnen wederzijdse verwachtingen en ervaringen worden gedeeld.

 • Na afloop van de training:

  Heeft u inzicht in de factoren die nodig zijn bij een domeinoverstijgende samenwerking. U weet deze op de juiste manier in te zetten om integrale- en ketenzorg tot een succes te maken.

 • Dag 1

  1. Succes- en faalfactoren in de samenwerking*

  • Complexiteit eigen omgeving
  • Ervaren eigenaarschap
  • Ontwikkelingsfase organisatievorm

  2. Aan de slag met uw eigen rol in samenwerking

  • Beïnvloeden en communicatievaardigheden (aan de hand van de DISC analyse)
  • Hoe kunt u bijdragen aan een goede relatie én resultaat?
  • Hoe gaat u om met wederzijdse verwachtingen? (verwachtingsmanagement)

  * Uit twee wetenschappelijke analyses van het JvEI komen tien lessen naar voren die organisatiekracht beïnvloeden (Bruijnzeels, M. (2015). Aan de slag met eerstelijns organisatiekracht. De Eerstelijns (nr. 3-2015, 14-15). 

  Dag 2

  1. Best practices

  2. Zelf aan de slag

  • Uw regio in kaart brengen (aan de hand van uw ingebrachte situatieschets**)
  • Knelpunten bespreken – wat gaat goed en wat kan beter?

  Voorbereiding
  **Ter voorbereiding op de training vragen we u een schets te schrijven van de regionale samenwerking waarin u betrokken bent. Daarin moeten concrete acties die hierin beoogd worden en mogelijke problemen die u tegen kunt komen naar voren komen.

 • Deze training bieden wij incompany aan. Voorafgaand aan de training gaan wij met u in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en de specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen. Wij maken het programma vervolgens op maat naar uw wensen en naar de situatie binnen uw organisatie en/of afdeling. Opdrachten en casussen worden gebaseerd op vraagstukken waar (u en) uw collega’s in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Op deze manier blijft de materie dus heel herkenbaar. Desgewenst kunnen er ook andere aanverwante onderwerpen in het programma worden verwerkt.

  Op onze incompany-pagina leest u meer over de mogelijkheden.

  Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op.

 • Voor wie is deze training bedoeld? Medewerkers uit zorgorganisaties die betrokken zijn bij (het opzetten van) regionale netwerken of samenwerkingsprojecten uit de VV&T, gemeenten (sociaal domein) en de eerstelijnszorg.

  Investering: Investering: afhankelijk van het programma. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden en/of een prijsvoorstel.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.

Ook interessant voor u?