Zorgadministratie nieuwe stijl (voor langdurige zorg)

Met de juiste kennis en vaardigheden aan de slag!

Zorgadministratie nieuwe stijl (voor langdurige zorg)

Ingrijpende veranderingen als de hervorming in de langdurige zorg en zelforganisatie zorgen ervoor dat het administratieve proces verandert voor zorgaanbieders in de langdurige zorg en jeugdzorg. Van uw medewerkers wordt verwacht kennis te hebben van verschillende wet- en regelgeving. In deze nieuwe situatie krijgt de zorgadministratie steeds meer een adviserende functie.

 • De verschuiving in taken voor de zorgadministratie kan verdeeld worden in: registreren en adviseren. Wat betreft registratie komt een deel te liggen bij de teams (COV check, accorderen), en komt er anderzijds juist werk bij door het verhoogde aantal contractafspraken met gemeenten en de verantwoordingstaken. Wat betreft adviseren gaat de zorgadministrateur nu ook bepaalde afdelingen of personen proactief benaderen. Door samen te werken met de afdelingen zorgcontractering, financiën en ICT kan de zorgadministratie het primaire proces goed faciliteren en adviseren over registratie en relevante wijzigingen.

  Maar hoe doet u dit? Waar vindt u relevante informatie? Hoe gaat u met deze informatie naar een afdeling? Wat communiceert u dan? Hoe zorgt u ervoor dat men iets doet met uw advies? Q-Academy biedt een tweedaagse incompany-training aan die praktisch en interactief van aard is. Vanuit de theorie gaat u aan de slag met oefeningen en cases, waarbij de trainers garant staan voor een veilige leeromgeving. U kunt eigen (lastige) praktijksituaties inbrengen.

 • Na afloop van de training:

  • Heeft u een gedegen basiskennis (Wlz, Zvw, Wmo en Jeugdwet) voor uw functie.
  • Weet u per wet waar mogelijke knelpunten in uw registratie zitten.
  • Heeft u handvatten om registratieknelpunten op te lossen m.b.t. ICT, managementinformatie en/of proces.
  • Weet u hoe u wijzigingen in wet- en regelgeving oppakt.
  • Kunt u effectieve adviesgesprekken voeren.
  • Bent u in staat vertrouwen en geloofwaardigheid als adviseur op te bouwen.
  • Kunt u op een constructieve wijze samenwerken met uw interne opdrachtgevers op diverse niveaus in de organisatie.
    
 • Algemene kennis

  • Hervormingen in de langdurige zorg
  • Verschillen in registratie per wetgeving: Wlz, Zvw-wijkverpleging, Zvw-GRZ, Wmo en Jeugdwet
  • Berichtenverkeer met zorgkantoor, verzekeraar en gemeenten
  • Cliëntenproces versus registratieproces

  Registratie knelpunten

  • Het belang van goede registratie
  • Knelpunten per wetgeving
  • Oplossingen in ICT, managementinformatie en proces

  De rol van de adviseur

  • Samenwerking met andere afdelingen
  • Zelforganisatie: decentraal versus centraal
  • Proactief handelen, wat houdt dit in?
  • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

  Adviesvaardigheden

  • Communiceren: vragen stellen, doorvragen, omgaan met weerstand, etc.
  • Het adviesproces; analyseren, structureren en contracteren
  • Verschillende adviesstijlen
  • Het adviesgesprek

  Uitwisselen van ervaringen, opdrachten en oefeningen

  • Inbreng eigen praktijkcasussen
  • Structuur van de afdeling en verdeling van de rollen
  • Simulatiespel administratief proces Wlz
  • Uitwisselen van ervaringen
 • Deze training bieden wij incompany aan. Voorafgaand aan de training gaan wij met u in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en de specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen. Wij maken het programma vervolgens op maat naar uw wensen en naar de situatie binnen uw organisatie en/of afdeling. Opdrachten en casussen worden gebaseerd op vraagstukken waar (u en) uw collega’s in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Op deze manier blijft de materie dus heel herkenbaar. Desgewenst kunnen er ook andere aanverwante onderwerpen in het programma worden verwerkt.

  Op onze incompany-pagina leest u meer over de mogelijkheden.

  Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op.

 • Voor wie is deze training bedoeld? Medewerkers zorgadministratie in de V&V, GHZ en jeugdzorg.

  Investering: afhankelijk van het programma. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden en/of een prijsvoorstel.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.

Ook interessant voor u?
 •   Excel voor de zorgadministratie (langdurige zorg)
  Training 4 augustus 2020
 • Risicoanalyse zorgadministratie voor de langdurige zorg
    Risicoanalyse zorgadministratie voor de langdurige zorg
  Training Incompany
 • Administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB)
    Administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB)
  Training 3 november 2020
 •   Adviesvaardigheden voor de zorgadministratie
  Training Incompany
 • Financieel management voor niet-financiële managers in de zorg
    Financieel management voor niet-financiële managers in de zorg
  Training 24 september 2020