Zicht op bekostigingssystematiek medisch specialistische zorg (voor medical technology en devices companies)

Alles over zorgbekostiging, waaronder e-health en telemonitoring

Zicht op bekostigingssystematiek medisch specialistische zorg (voor medical technology en devices companies)

Bekostiging van medisch specialistische zorg is complex. Beleidsveranderingen vanuit overheid en inkoopbeleid van zorgverzekeraars zorgen ervoor dat de bekostiging van de zorg voor velen ondoorzichtig is. Met kennis van de financiering kunt u meepraten en meedenken over de plaats van uw product in de bekostigingssystematiek en de invloed daarvan op de financiële afleiding. Met deze kennis kunt u zichzelf opstellen als een stevige gesprekspartner voor verschillende stakeholders in het ziekenhuis.

 • De bekostiging van de medisch specialistische zorg is door de overheid geregeld. Deze systematiek is onderhevig aan veranderingen. Vanaf 2012 registeren en factureren ziekenhuizen in DBC-zorgproducten. Prijs en volume onderhandelen ziekenhuizen met zorgverzekeraars.

  ‘De juiste zorg op de juiste plek’ gaat een steeds grotere rol spelen. Medische technologie, telemonitoring en e-health zijn hier praktische toepassingen van. De bekostiging van deze innovaties is aan verandering onderhevig en daardoor niet altijd helder. Medisch specialisten en/of andere stakeholders in het ziekenhuis zijn daarom ook niet altijd in staat te bepalen hoe nieuwe producten (waar e-health en/of telemonitoren deel van uitmaken) passen in de bekostigingssystematiek. Daarnaast moet een financier soms eerst toestemming geven voor het gebruik van een product. Er zijn dus vele zaken om in acht te nemen, voordat een product in de bekostiging mee kan worden gerekend.

  Welke kennis heb ik nodig om een waardevolle gesprekspartner te zijn in het ziekenhuis? En hoe positioneer ik mijn eigen product in een DBC-zorgproduct?
  Q-Academy biedt een training waarin de deelnemers een totaalplaatje krijgen van de bekostigingssystematiek van de medisch specialistische zorg. Op een interactieve manier gaan we in op alle belangrijke facetten voor u als medical technology/devices leverancier: inrichting ziekenhuiszorg, marktwerking & prestatiebekostiging, zorgverzekeraars en onderhandelingen. Daarnaast komen diverse andere praktische aspecten aan bod: stakeholders, communicatie, ondersteuning interne besluitvorming. Tot slot gaan we in op de positionering van uw product in een DBC-zorgproduct.

 • Na afloop van de training:

  • Weet u welke bronnen u kunt raadplegen om een beter beeld te krijgen van de financiering;
  • Heeft u de meest actuele kennis over de financiering en wijzigingen rondom e-health en telemonitoring;
  • Heeft u inzicht in de DBC-systematiek en financiële afleidingen naar zorgproducten;
  • Bent u op de hoogte van de belangrijkste registratieregels en relevante wijzingen;
  • Heeft u een extra factor die u kunt meewegen in de positionering van uw product;
  • Kunt u de diverse besluitvormers op het gebied van financiering ondersteunen.
 • De Nederlandse ziekenhuiszorg

  • Inrichting ziekenhuiszorg
  • Meest recente ontwikkelingen en trends
  • Relevante stakeholders en hun belangen

  Financiering en bekostiging ziekenhuizen

  • Laatste wet- en regelgeving
  • Marktwerking en prestatiebekostiging
  • DBC-systematiek (inclusief add-on genees-middelen, telemonitoring en e-health)
  • Relevante informatiebronnen

  Zorgverzekeraars en onderhandelingen

  • Soort afspraken
  • Proces van onderhandelingen
  • Invloed op nieuwe innovaties

  Positie van de medical technology/devices

  • Hoe positioneer ik mijn product in een DBC- zorgproduct
  • Kosten en opbrengsten bij het gebruik van uw producten
  • Communicatie met diverse partijen: medisch specialisten, zorgmanagement, inkoopafdelingen
  • Hoe ondersteun ik de interne besluitvorming hierover?
  • Overige zaken waar ik rekening mee moet houden
 • Deze training bieden wij incompany aan. Voorafgaand aan de training gaan wij met u in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en de specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen. Wij maken het programma vervolgens op maat naar uw wensen en naar de situatie binnen uw organisatie en/of afdeling. Opdrachten en casussen worden gebaseerd op vraagstukken waar (u en) uw collega’s in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Op deze manier blijft de materie dus heel herkenbaar. Desgewenst kunnen er ook andere aanverwante onderwerpen in het programma worden verwerkt.

  Op onze incompany-pagina leest u meer over de mogelijkheden.

  Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op.

 • Voor wie is deze training bedoeld? Professionals in de medical technology/devices industrie, die klantcontact hebben. Te denken valt aan productspecialisten, rayonmanagers, sales consultants/ managers, accountmanagers, productmanagers, value creation specialisten en project office medewerkers.

  Investering: afhankelijk van het programma. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden en/of een prijsvoorstel.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.