Vormgeven aan functiedifferentiatie verpleegkundigen

Bent u bezig met het vernieuwen van de rol van verpleegkundigen binnen uw organisatie? Wilt u deze beroepsgroep de ruimte geven zich verder te ontwikkelen op thema’s buiten de directe patiëntenzorg? Functiedifferentiatie kan veel voordelen opleveren voor uw ziekenhuis en zorgprofessionals. Tegelijkertijd is het een gevoelig en complex onderwerp. Draagvlak, betrokkenheid en enthousiasme zijn de sleutels tot succes. Leer hoe u de juiste basis legt voor functiedifferentiatie binnen uw ziekenhuis.

 • Eind 2019 werd er een streep gezet door wetsvoorstel BIG-II. In het voorstel werd de functie van regieverpleegkundige geïntroduceerd, wat mede inhield dat verpleegkundigen een aanvullende opleiding zouden moeten volgen. Hoewel er veel onrust ontstond rondom onder andere dit aspect van het voorstel, staan de sector en beroepsgroep wel positief tegenover het achterliggende idee: functiedifferentiatie. Het levert namelijk voordelen op in het kader van werkplezier en betrokkenheid en kan de kwaliteit van zorg ten goede komen. 

  Veel ziekenhuizen zijn hier daarom toch mee aan de slag gegaan. ‘Verpleegkundig leiderschap’ is in hun plannen een veelgehoorde term. Ook ziet men toegevoegde waarde in het inzetten van verpleegkundigen op thema’s buiten de directe patiëntenzorg, zoals kwaliteitsverbetering en procesoptimalisatie.

  Hoe pakt u functiedifferentiatie aan?
  De gevoeligheid en veelomvattendheid van het onderwerp maakt het extra belangrijk om dit direct goed aan te pakken. Q-Academy biedt de incompanytraining Vormgeven aan functiedifferentiatie verpleegkundigen om u hierbij te helpen. U krijgt inzicht in de randvoorwaarden voor het ontwikkelen van de nieuwe functie en leert hoe u zorgprofessionals en uw organisatie hier goed in meeneemt. Ook krijgt u handvatten aangereikt om verpleegkundigen te ondersteunen bij het aanleren van nieuwe benodigde vaardigheden (bijvoorbeeld op het gebied van communicatie en projectmanagement). 

 • Na afloop van de training:

  • Kent u het nut en de noodzaak van functiedifferentiatie voor uw ziekenhuis.
  • Kent u verschillende praktijkvoorbeelden en heeft u op basis hiervan een visie op functiedifferentiatie ontwikkeld.
  • Bezit u een plan van aanpak voor het vormgeven aan functiedifferentiatie verpleegkundigen binnen uw organisatie.
  • Bent u op de hoogte van recente ontwikkelingen rondom dit onderwerp.
  • Weet u wat de organisatie van functiedifferentiatie van u vraagt en bezit u handvatten om hier effectief mee om te gaan.
  • Weet u hoe u verpleegkundigen kunt begeleiden bij de transitie naar hun nieuwe rol.
 • Inleiding

  • Nut en noodzaak van functiedifferentiatie.
  • Recente ontwikkelingen (o.a. BIG-II wetsvoorstel).
  • Uitdagingen bij functiedifferentiatie.

  Organisatie van functiedifferentiatie

  • Best practices. 
  • Visie ontwikkelen.
  • Kaders stellen.
  • Functieprofielen opstellen.
  • Communicatieplan.

  Draagvlak creëren

  • Hoe betrekt u alle verpleegkundigen?
  • Wie betrekt u nog meer?
  • Omgaan met weerstand.
  • Enthousiasme creëren.    

  Ontwikkeltraject nieuwe rol verpleegkundigen

  • Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
  • Behoeften in kaart brengen:
   • Welke kennis en vaardigheden zijn al aanwezig?
   • Welke aanvullende kennis en vaardigheden zijn nog nodig?
  • Faciliteren en stimuleren verpleegkundig leiderschap.
  • Deskundigheidsbevordering.

  Plan van aanpak
  Op basis van de lesstof maakt u een plan van aanpak voor uzelf en uw organisatie, zodat u na de training direct aan de slag kunt in de praktijk.

 • Deze training bieden wij incompany aan. Voorafgaand aan de training gaan wij met u in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en de specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen. Wij maken het programma vervolgens op maat naar uw wensen en naar de situatie binnen uw organisatie en/of afdeling. Opdrachten en casussen worden gebaseerd op vraagstukken waar (u en) uw collega’s in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Op deze manier blijft de materie dus heel herkenbaar. Desgewenst kunnen er ook andere aanverwante onderwerpen in het programma worden verwerkt.

  Op onze incompany-pagina leest u meer over de mogelijkheden.

  Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op.

 • Voor wie is deze training bedoeld? Iedereen die binnen het ziekenhuis verantwoordelijk is voor het vormgeven en implementeren van de functiedifferentiatie verpleegkundigen. Denk aan HR(D)-adviseurs, programmamanagers VAR, leden van het verpleegkundig stafbureau, etc.

  Investering: afhankelijk van het programma. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden en/of een prijsvoorstel.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.

Ook interessant voor u?
 • Projectmanagement in de zorg
    Projectmanagement in de zorg
  Training Incompany
 • Effectief communiceren in de zorg
    Effectief communiceren in de zorg
  Training Incompany
 • Leiderschap: wat is uw persoonlijke stijl?
    Leiderschap: wat is uw persoonlijke stijl?
  Training Incompany