Themagericht auditen

Herkent u ook dat na een tijdje procesgericht auditen u de behoefte heeft aan een breder perspectief? Dan is themagericht auditen een logische vervolgstap! Themagericht auditen maakt het mogelijk om over procesmuren heen te kijken. Hierdoor krijgt u verbeterpunten in meerdere processen binnen een (strategisch) thema zoals communicatie, veiligheid en bejegening. In deze methodiek staat het vragen naar de Plan-Do-Check-Act–cyclus en risico’s centraal. 

 • De training is praktisch en interactief van aard. Vanuit de theorie gaat u aan de slag met uw eigen procedures en formats.

  Benieuwd naar meer informatie over deze training en ons complete trainingsaanbod interne audits? Download hiernaast onze folder.

 • Na afloop van de training:

  Bent u in staat om succesvol een themagerichte audit voor te bereiden, uit te voeren en te rapporteren. Hierdoor kan uw organisatie zich specifieker richten op het continu verbeteren van thema’s die binnen uw organisatie prioriteit hebben, naast de audits op de gangbare processen.

 • Aan bod komt:

  • Het doel en de toegevoegde waarde van themagericht auditen.
  • De principes van themagericht auditen.
  • De overeenkomsten en verschillen met procesgericht auditen en hoe deze twee methodieken elkaar aanvullen.
  • Voorbereiden, uitvoeren en rapporteren van een themagerichte audit: oefenen met themagericht auditen.
  • Introductie van de Spinning methodiek; het in kaart brengen van processen en subonderwerpen die onder één thema vallen.
 • Deze training bieden wij incompany aan. Wij maken het programma op maat, passend bij uw kwaliteitskeurmerk (HKZ, NIAZ/Qmentum, Prezo, ISO, JCI, etc.). Voor de training vindt een telefonische intake plaats.

 • Voor wie is deze training bedoeld? Kwaliteitsmanagers/-adviseurs en interne auditoren in de zorg (die ervaring hebben met procesgerichte audits en vaardig willen worden in een nieuwe auditmethodiek).

  Investering: afhankelijk van het programma. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden en/of een prijsvoorstel.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.