Schadelastprognose in een veranderend zorglandschap

In 2016 was sprake van een groei in de productie in ziekenhuizen ten opzichte van de jaren daarvoor. Uit analyse blijkt dat een deel van deze groei te verklaren is door een toename van ouderen (vooral op de SEH’s) in ziekenhuizen. Deze productie-ontwikkelingen kunnen leiden tot overschrijdingen van contractafspraken, langere wachttijden en volle verpleegafdelingen.

 • Hoe kun je nu proactief sturen op deze productie?

  Wij organiseren samen met Casemix de training ‘Schadelastprognose’. Deze training is praktisch en interactief van aard en bedoeld voor medewerkers die betrokken zijn bij de P&C-cyclus. In twee middagen leert u hoe u meer grip krijgt op schadelastprognose en productie-ontwikkelingen/patiëntstromen. Tussen beide middag krijgt u een ‘huiswerkopdracht’ mee om het geleerde alvast in de praktijk te brengen. We werken aan de hand van gegevens uit Casemix Kompas.

 • Na afloop van de training heeft u:

  • Meer grip op schadelastprognose en productieontwikkelingen/patiëntstromen.
  • Handvatten om te sturen op productie.
  • Meer kennis van landelijke ontwikkelingen.
    
 • Dag 1

  • Resumeren vragen
  • Context/probleemstelling
  • Ontwikkelingen productie/patiëntstromen, Bespreken NVZ-analyse
  • Elementen schadelastprognose
  • Effecten op productie
  • Analysemethodiek schadelast
  • Discussie

  Dag 2

  • Huiswerkopdracht bespreken
  • Sturen op productie/tactisch plannen
 • Deze training bieden wij incompany aan. Voorafgaand aan de training gaan wij met u in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en de specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen. Wij maken het programma vervolgens op maat naar uw wensen en naar de situatie binnen uw organisatie en/of afdeling. Opdrachten en casussen worden gebaseerd op vraagstukken waar (u en) uw collega’s in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Op deze manier blijft de materie dus heel herkenbaar. Desgewenst kunnen er ook andere aanverwante onderwerpen in het programma worden verwerkt.

  Op onze incompany-pagina leest u meer over de mogelijkheden.

  Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op.

 • Voor wie? Business controllers/medewerkers control, Hoofd P&C, Heads, verkoop, medewerkers ZA. Deelnemers maken gebruik van Casemix Kompas.

  Investering: afhankelijk van het programma. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden en/of een prijsvoorstel.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.